שם המחקר: mRNA-2752-P101
מספר הלסינקי: RMC-0556-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלה בשלב מתקדם או גרורתית
שם המחקר: mRNA-2752-P101
תיאור קצר: מחקר הגדלת מינון משלב 1, רב מרכזי, גלוי תווית על mRNA-2752, ננו-חלקיק ליפידי המכיל בתוכו מולקולות mRNA המקודדות לגנים האנושיים OX40L, IL-23 ו-IL-36γ, להזרקה לתוך הגידול, לבד או בשילוב עם חסימה של נקודת הבקרה החיסונית.
כותרת המחקר: mRNA-2752-P101: A Phase 1, Open Label, Multicenter, Dose Escalation Study of mRNA‑2752, a Lipid Nanoparticle Encapsulating mRNAs Encoding Human OX40L, IL-23, and IL-36γ, for Intratumoral Injection Alone and in Combination with Immune Checkpoint Blockade
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

אימות בבדיקה היסטולוגיה של מחלה בשלב מתקדם או גרורתית עם לפחות נגע אחד הניתן למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST v1.1 או Cheson 2016 ואשר סבל מהתקדמות של המחלה אחרי טיפולים מקובלים למחלה גרורתית שידועים כבעלי תועלת רפואית, היה רגיש לטיפול או סירב לקבל את הטיפול המקובל (אין הגבלה על מספר קווי הטיפול הקודמים).;

סובל מגידול המתאים ללקיחת ביופסיה ומוכן לספק דגימות של ביופסיית גידול בנקודת ההתחלה ובזמן הטיפול, אם הדבר אפשרי מבחינה רפואית.;

בעל רמת תפקוד ≤ 1 לפי סיווג  Eastern Cooperative Oncology Group ‏(ECOG).;

בעל תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות.; בעל משקל גוף > 35 ק"ג.;

תפקוד המטולוגי וביולוגי מתאים לפי דרישות המחקר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 03/10/2019
שם המחקר: MX39795
מספר הלסינקי: RMC-0805-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן שמקורו הראשוני אינו ידוע
שם המחקר: MX39795
תיאור קצר: מחקר פאזה II אקראי, מבוקר על ידי תרופה פעילה, רב-מרכזי להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול ממוקד מטרה או אימונותרפיה לסרטן המונחים על ידי הפרופיל הגנומי לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן שמקורו הראשוני אינו ידוע אשר קיבלו שלושה מחזורי טיפול של משלב כימותרפיה הכולל פלטינום
כותרת המחקר: A PHASE II, RANDOMIZED, ACTIVE-CONTROLLED, MULTI-CENTER STUDY COMPARING THE EFFICACY AND SAFETY OF TARGETED THERAPY OR CANCER IMMUNOTHERAPY GUIDED BY GENOMIC PROFILING VERSUS PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH CANCER OF UNKNOWN PRIMARY SITE WHO HAVE RECEIVED THREE CYCLES OF PLATINUM DOUBLET CHEMOTHERAPY
תנאי קבלה עיקריים:


משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

חולי CUP ממקור אפיתליאלי עם פרוגנוזה עגומה, עבורם אין השערה סבירה לגבי רקמת המקור.;

בעלי אבחנה היסטולוגית המתאימה ל- CUP (תת-קבוצה לא ספציפית), עם דו"ח זמין, כפי שנקבע על ידי המעבדה המקומית של מרכז המחקר בדגימת רקמה שנלקחה באותו מועד.;
ללא טיפול סיסטמי ב- CUP בעבר;

דירוג סטטוס תפקודי לפי ECOG בסך 0 או 1;

בעלי נגע אחד לפחות הניתן למדידה לפי RECIST v1.1;

זמינות בלוק גידול FFPE שמור ≤ 3 חודשים טרם המיון יהיה קביל לבדיקות מרכזיות אלו. עם זאת, אם בלוק גידול FFPE שמור אינו זמין או אינו מתאים (במונחי כמות ואיכות) במועד המיון, חובה לספק בלוק FFPE מביופסיה טרייה העומד בדרישות המחקר.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 28/05/2019
שם המחקר: MEDIOLA
מספר הלסינקי: 0027-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים
שם המחקר: MEDIOLA
תיאור קצר: מחקר שלב I/II של MEDI4736 (נוגדן אנטי PD-L1) בשילוב עם אולפריב (מעכב PARP) במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.
כותרת המחקר: A Phase I/II Study of MEDI4736 (Anti-PD-L1 Antibody) in Combination with Olaparib (PARP inhibitor) in Patients with Advanced Solid Tumors
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

מאובחנים עם סרטן ריאות נשנה של תאים קטנים (SCLC),או סרטן שד שלילי לרצפטור לפקטור גדילה אפידרמלי אנושי HER2 עם מוטציה בגן BRCA או סרטן שחלות נשנה עם מוטציה בגן BRCA או סרטן קיבה נשנה

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: 0113-17-RMC
מספר הלסינקי: 0113-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר יוליאנה וקסמן
המחלה הנחקרת: מחלות סרטן
שם המחקר: 0113-17-RMC
תיאור קצר: מחקר הבודק השפעת פע"ג על שיפור התפקוד, איכות החיים והפחתה בתופעות הלוואי במהלך הטיפולים הכימוטרפיים במטופלים בני 70 ומעלה.
כותרת המחקר: אימוני אירובי וכוח בחולי סרטן מבוגרים במהלך טיפול כימותרפי וההשפעה שלהם תוצאות הטיפול, תפקוד המטופלים ומרקרים ביולוגיים של הזדקנות
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים מגילי 70 ומעלה המתוכננים לקבל לכל הפחות 80% מהמינון המסוגלים לבצע פעילות גופנית

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: עוז יוסקוביץ
טלפון: 052-4662237
מייל: ozyo@clalit.org.il
תאריך עדכון: 16/01/2019