\

מענקי מחקר

למרכז רפואי רבין מסוגלות ורצון להעניק מענקי מחקר ממקורות שונים לחוקריו ברמות האקדמיה השונות.

קיימים מענקים לסטודנטים עם מנטורשיפ מהמחלקה, מענקים לסטאג'רים עם מנטורשים מהמחלקה, מענקים לרופאים צעירים בזמן ההתמחות.

קיימים מענקי השתלמות לרופאים צעירים בחו"ל בכפוף להנחיות הקרנות.

קיימים מענקי מחקר יעודיים לתחומים שונים שנקבעים אסטראטגית על ידי וועדת הגוי מחקר מוסדי( השתלות, זיקנה,קרדיולוגיה, אונקולוגיה, זהומים ואחרים).

קיימים מענקי חקר מחלקתיים לפי יכולת וצורך המחלקה.

קיימים מענקי מחקר יעודיים שנתנו על ידי תורמים שהגדירו ספציפית את רצונותיהם.

כמו כן, המרכז זכה וזוכה למענקי מחקר חיצוניים , תחרותיים של האקדמיה הלאומית למחקר, קרן ישראל-גרמניה,קרן המדען הראשי, קרן משרד הבריאות וקרנות האגודה למלחמה בסרטן ועוד ועוד.

איש הקשר למענקי המחקר לחוקרים צעירים מכל גווני העובדים הינו פרופ' אילן זיו.

מענקי מחקר פעילים - קול קורא 

רשימת חוקרים צעירים 2019