שם המחקר: OReO
מספר הלסינקי: 0312-17
חוקר ראשי: פרופ' רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלה
שם המחקר: OReO
תיאור קצר: מחקר שלב 3ב, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר-פלצבו, רב-מרכזי של טיפול תחזוקה חוזר עם אולפריב במטופלות עם סרטן שחלות אפיתליאלי שטופלו בעבר ב-PARPi ומגיבות לכימותרפיית פלטינום חוזרת (OReO).
כותרת המחקר: A Phase IIIb, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Multicentre Study of Olaparib Maintenance Retreatment in Patients with Epithelial Ovarian Cancer Previously Treated With a PARPi and Responding to Repeat Platinum Chemotherapy (OReO)
תנאי קבלה עיקריים:

שים בגיל 18 ומעלה עם תיעוד אבחנתי היסטולוגי של סרטן שחלות מסוג אפיתליאלי, סרטן ראשוני בצפק, או סרטן בחצוצרות.

תיעוד לסטטוס BRCA1/2.

נתקבל לפחות קו טיפול אחד קודם ב-PARPi.

יתקבלו חולות שקיבלו טיפול ניסיוני ב-PARPi במסגרת מחקר קליני.

נתקבל לפחות 4 מחזורים של טיפול כימותרפי מבוסס פלטינום.

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: אייל פרץ
טלפון: 03-9377428
תאריך עדכון: 31/12/2019
שם המחקר: TESARO
מספר הלסינקי: RMC-0418-18
חוקר ראשי: דר רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלה אפיתליאלי
שם המחקר: TESARO
תיאור קצר: מחקר שלב 3, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית להשוואה של טיפול מבוסס פלטינום בתוספת TSR 042 וניראפריב לעומת הטיפול המקובל של טיפול מבוסס פלטינום בלבד, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלה אפיתליאלי לא רירני בשלב IV או III.
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Comparison of Platinum Based Therapy with TSR 042 and Niraparib Versus Standard of Care Platinum Based Therapy as First line Treatment of Stage III or IV Nonmucinous Epithelial Ovarian Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפות בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

מטופלת עם אבחנה מאושרת היסטולוגית של סרטן שחלה אפיתליאלי לא רירני מדרגה גבוהה (נסיובי, אנדומטריואידי, תאים בהירים, קרצינוסרקומה, ופתולוגיות מעורבות) בשלב III או IV על פי FIGO או קריטריוני הדירוג של גידול, קשריות וגרורות.;

כל המטופלות עם מחלה בשלב IV מתאימות להשתתף. אלו כוללות את המטופלות עם מחלה שלא ניתן לנתח, אלו אשר עברו ניתוח להסרה ראשונית של חלק ניכר מהגידול (ציטורדוקציה מלאה (CC0) או מחלה מקרוסקופית), או לנשים שעבורן מתוכננת כימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית.; מטופלות עם מחלה בשלב III מתאימות להשתתף אם הן עומדות באחד או יותר מהקריטריונים הבאים: 1. מחלה בשלב IIIC בסיכון גבוה. 2. מטופלות עם מחלה שלא ניתן לנתח 3. מתוכננות לקבל כימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית.;

המטופלות חייבות לספק דגימת רקמת גידול מקובעת בפורמלין ומוטבעת בפרפין בסינון למטרת מחקר.;

המטופלות חייבות להיות עם תפקוד איברים מספק ;

ניקוד ה-ECOG של המטופלות חייב להיות 0 או 1.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: 4010-03-001 / RUBY / ENGOT EN-6 / GOG-3031
מספר הלסינקי: 0545-19
חוקר ראשי: ד"ר דליה צורף
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם, נשנה או ראשוני, של רירית הרחם
שם המחקר: 4010-03-001 / RUBY / ENGOT EN-6 / GOG-3031
תיאור קצר: מחקר של דוסטרלימאב (TSR-042) יחד עם קרבופלטין-פקליטקסל לעומת פלצבו יחד עם קרבופלטין-פקליטקסל במטופלות עם סרטן מתקדם, נשנה או ראשוני, של רירית הרחם (RUBY)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind, Multicenter Study of Dostarlimab (TSR-042) plus Carboplatin-paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin-paclitaxel in Patients with Recurrent or Primary Advanced Endometrial Cancer (RUBY)
תנאי קבלה עיקריים:

המטופלת בת 18 שנים לפחות;

למטופלת יש סרטן רירית הרחם שאומת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית עם מחלה נשנית או מתקדמת;

 למטופלת יש תפקוד איברים תקין;

למטופלת יש מצב תפקודי של 0 או 1 לפי "הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה" (ECOG);

למטופלת חייב להיות סרטן ראשוני של רירית הרחם בשלב 3 או בשלב 4 או הישנות ראשונה של סרטן רירית הרחם עם פוטנציאל נמוך לריפוי באמצעות טיפול בהקרנות (רדיותרפיה) או ניתוח בלבד או שילוב של השניים;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 01/04/2020
שם המחקר: ARIEL4
מספר הלסינקי: 0484-16-RMC
חוקר ראשי: ד"ר דליה צורף
המחלה הנחקרת: סרטן אפיתליאלי מדרגה גבוהה בשחלות או בחצוצרות אשר חוו הישנות או סרטן ראשוני בצפק עם מוטציה בגן BRCA (קו שני ומעלה)
שם המחקר: ARIEL4
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, אקראי של רוקפריב לעומת כימותרפיה במטופלות עם סרטן אפיתליאלי מדרגה גבוהה בשחלות או בחצוצרות אשר חוו הישנות או סרטן ראשוני בצפק ויש להן מוטציה בגן BRCA
כותרת המחקר: ARIEL4 (Assessment of Rucaparib In Ovarian CancEr TriaL): A Phase 3 Multicenter, Randomized Study of Rucaparib Versus Chemotherapy in Patients With Relapsed, BRCA Mutant, High Grade Epithelial Ovarian, Fallopian Tube, or Primary Peritoneal Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

נשים בגיל 18 ומעלה

סרטן שחלה או חצוצרה אפיתליאלי אנדומטריואידי מדרגה 2 או 3 או סרטן ראשוני בצפק

מחלה שנשנתה או התקדמה לאחר קבלת לפחות 2 משטרי טיפול כימותרפיים קודמים

מוטציה בגן BRCA1/2

נכונות למסור דגימת רקמת גידול לצרכי הערכת מעבדה

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7339-001
מספר הלסינקי: 0635-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA
שם המחקר: MK7339-001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA.
כותרת המחקר: A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotherapy With or Without Pembrolizumab Followed b Maintenance With Olaparib or Placebo for the First- Line Treatment of BRCA non-mutated Advanced Epithelial Ovarian Cancer (EOC)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלות בגיל 18 ומעלה

למשתתפת יש סרטן שחלות אפיתליאלי שלב III או שלב IV על פי FIGO (באנדומטריום, קרצינוסרקומה, מוליריאני מעורב עם מרכיב נסיובי בדרגת ממאירות גבוהה, סרטן תאים בהירים או סרטן שחלות נסיובי בדרגת ממאירות נמוכה), סרטן פריטונאלי ראשוני או סרטן חצוצרות; המשתתפת עברה זה עתה ניתוח הסרה ראשוני או מתאימה לניתוח הסרה ראשוני או לאחר כימותרפיה. המשתתפת חייבת לעבור הקצאה אקראית בתוך 56 ימים מניתוח הסרה ראשוני

למשתתפת שמועמדת לכימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית יש יחס CA 125 (קילו-יחידות/ליטר): אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA; ננוגרם/מל) גדול מ-25

המשתתפת יכולה לספק ביופסיית ליבה או ביופסיית כריתה חדשה מהגידול, לצורך בדיקה פרוספקטיבית של סטטוס BRCA1/2 ו- PD-L1 לפני הקצאה אקראית

 המשתתפת מועמדת לכימותרפיה של קרבופלטין ופקליטקסל, שיינתנו כטיפול אדג'ובנטי או ניאו-אדג'ובנטי

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-826
מספר הלסינקי: 0537-08-RMC
חוקר ראשי: ד"ר דליה צורף
המחלה הנחקרת: סרטן צוואר הרחם
שם המחקר: MK3475-826
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו על השימוש בפמברוליזומאב (MK-3475) ביחד עם כימותרפיה לעומת השימוש בכימותרפיה ביחד עם פלצבו לטיפול קו ראשון בסרטן צוואר הרחם מתמשך, נשנה או גרורתי (KEYNOTE-826)
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Plus Placebo for the First-Line Treatment of Persistent, Recurrent, or Metastatic Cervical Cancer (KEYNOTE- 826)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפות בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת

סובלת מקרצינומה של תאי קשקש, adenosquamous carcinoma או אדנוקרצינומה מתמשכת, נשנית או גרורתית בצוואר הרחם שלא טופלה בכימותרפיה מערכתית ושאינה מתאימה לטיפול במטרה לרפא (כגון באמצעות ניתוח ו/או הקרנה

אינה הרה ואינה מיניקה, ומתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות על אישה בעלת פוטנציאל להרות להסכים להקפיד על ההנחיות למניעת היריון במהלך תקופת הטיפול ולאחריו

המשתתפת (או נציגה החוקי המוסמך, לפי העניין) נותנת הסכמה מדעת בכתב להשתתפות במחקר

המשתתפת רשאית גם לתת את הסכמתה למחקר ביו-רפואי עתידי. יחד עם זאת, המשתתפת רשאית להשתתף במחקר הראשי מבלי להשתתף במחקר הביו-רפואי העתידי

בעלות תפקוד מספיק של האיברים

נתנה דגימה של רקמת גידול מארכיון או רקמת גידול מביופסיית גידול שבוצעה לאחרונה באמצעות מחט עבה או חיתוך מגידול שלא עבר לפני כן טיפול בקרינה, לצורך בדיקת רמת הביטוי של PD-L1 לפני השיבוץ באקראי

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020