שם המחקר: CA209-577
מספר הלסינקי: 0370-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
שם המחקר: CA209-577
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, רב-מרכזי, כפול-סמיות להערכת ניבולומאב (Nivolumab ) או פלצבו כטיפול משלים במטופלים לאחר כריתת סרטן הוושט או סרטן באזור החיבור קיבה-ושט.
כותרת המחקר: A Randomized, Multicenter, Double Blind, Phase 3 Study of Adjuvant Nivolumab or Placebo in Subjects With Resected Esophageal, or Gastroesophageal Junction Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

 

גברים ונשים בני 18 שנים
 
 
 • לכל המטופלים חייבת להיות הוכחה רפואית של מחלת קרצינומה בוושט או באזור החיבור קיבה-ושט בשלב II או בשלב III , בעיקר אדנוקרצינומה או קרצינומה של תאי קשקש בוושט או באזור החיבור קיבה-ושט, בבדיקה היסטולוגית.
 •  
 • על המטופלים להשלים כימו-רדיותרפיה לפני הניתוח ובהמשך ניתוח לפני כניסה למחקר. יש להשתמש בכימותרפיה מבוססת פלטינום.
 •  
 • המטופלים חייבים לעבור כריתה מלאה של הגידול ולהיות נקיים ממחלה בעקבות הניתוח, עם שוליים שליליים בדגימות הגידול שנכרתו.
 •  
 • למטופלים חייבת להיות הוכחה רפואית לשאריות המחלה בדוחות פתולוגיים, בהן יש אישור לנגע או נגעים המאשרים מחלה ממארת.
 •  
 • כריתה מלאה של הגידול חייבת להתבצע בטווח של 4-12 שבועות לפני כניסה למחקר.
 • תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

   

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 05/02/2019
  שם המחקר: SPOTLIGHT
  מספר הלסינקי: RMC-0594-18
  חוקר ראשי: ד''ר גלי פרל
  המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או גרורתית, בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
  שם המחקר: SPOTLIGHT
  תיאור קצר: מחקר יעילות שלב 3 עולמי, רב מרכזי, כפול סמיות, אקראי על השימוש ב-(Zolbetuximab (IMAB362 ביחד עם mFOLFOX6 בהשוואה לשימוש בפלצבו ביחד עם mFOLFOX6 כטיפול קו ראשון לנבדקים עם אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או גרורתית, בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ), החיובית ל- (Claudin 18.2 (CLDN18.2 ושלילית ל-HER2.
  כותרת המחקר: A Phase 3, Global, Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Efficacy Study of Zolbetuximab (IMAB362) Plus mFOLFOX6 Compared with Placebo Plus mFOLFOX6 as First-line Treatment of Subjects with Claudin (CLDN)18.2-Positive, HER2- Negative, Locally Advanced Unresectable or Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma
  תנאי קבלה עיקריים:

  משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

  הנבדק סובל מאדנוקרצינומה בקיבה או ב-GEJ שאובחנה ואומתה ובעל אישור רדיולוגי למחלה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה כירורגית או למחלה גרורתית, ב-28 הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

  הגידול של הנבדק מבטא CLDN18.2 בלמעלה מ % 75 מתאי הגידול עם צביעה בינונית עד חזקה של קרום התא בבדיקת IHC מרכזית. בנוסף, הגידול של הנבדק שלילי ל-HER2 לפי בדיקה מקומית או מרכזית שנערכה על דגימה של גידול מהקיבה או ה- GEJ ;

  רמת התפקוד של הנבדק היא בין 0 ל-1 לפי הקריטריונים של ECOG.;

  תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 22/05/2019
  שם המחקר: MK3475-937
  מספר הלסינקי: RMC-0107-19
  חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
  המחלה הנחקרת: סרטן כבד
  שם המחקר: MK3475-937
  תיאור קצר: מחקר שלב 3 כפול סמיות, בשתי זרועות, להערכת הבטיחות והיעילות של פמבוליזומאב (MK-3475) כטיפול אדג'ובנטי לעומת פלצבו, למשתתפים עם סרטן כבד ראשוני, שהייתה להם תגובה מלאה לפי הערכה רדיולוגית אחרי כריתה כירורגית או אחרי אבלציה מקומית (KEYONTE-937)
  כותרת המחקר: A Phase 3 Double-Blinded, Two-Arm Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Pembrolizumab (MK-3475) versus Placebo as Adjuvant Therapy in Participants with Hepatocellular Carcinoma and Complete Radiological Response after Surgical Resection or Local Ablation
  תנאי קבלה עיקריים:

  משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

  משתתפים עם סרטן כבד ראשוני, שהייתה להם תגובה מלאה לפי הערכה רדיולוגית אחרי כריתה כירורגית או אחרי אבלציה מקומית;

  דירוג סטטוס תפקודי לפי ECOG בסך 0;

  CHILD-PUGH 1;

   תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 12/06/2019
  שם המחקר: CA209-8M4
  מספר הלסינקי: 0571-18-RMC
  חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
  המחלה הנחקרת: סרטן רקטום מקומי מתקדם
  שם המחקר: CA209-8M4
  תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב (Nivolumab) בשילוב אוקסליפלטין (Oxaliplatin) עם פלואורופירימידין (Fluoropyrimidine) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן רקטום מקומי מתקדם.
  כותרת המחקר: Phase II trial to evaluate the addition of nivolumab to neoadjuvant chemoradiation with FOLFOX for locally advanced rectal cancer
  תנאי קבלה עיקריים:

  גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

   חולה עם גידול ראשוני הניתן לניתוח מסוג אדנוקרצינומה של הרקטום, כפי שנקבע בהיסטולוגיה, בשלבים II או III.;

  ללא טיפול רדיותרפי קודם באזור האגן.;

  ללא טיפול קודם לסרטן הרקטום: כימותרפיה, רדיותרפיה או ניתוח.;

  יכולת לקבל תרופות באופן פומי.;

  במטופלים פוריים הסכמה לשימוש באמצעי מניעה נאותים על מנת להימנע מהבאת ילדים לעולם משלב הסינון ועד לתום תקופת הטיפול.;

  תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 04/04/2019
  שם המחקר: CT 4006
  מספר הלסינקי: 0236-18-RMC
  חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
  המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
  שם המחקר: CT 4006
  תיאור קצר: ניסוי אקראי ומבוקר, בתווית פתוחה, הניתן להתאמה, שלב 3 להערכת בטיחות ויעילות של EndoTAG-1 בשילוב גמציטבין לעומת גמציטבין בלבד בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
  כותרת המחקר: A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with Measurable Locally Advanced and/or Metastatic Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX Treatment
  תנאי קבלה עיקריים:

  גיל 18 שנים ומעלה;

   אדנוקרצינומה של הלבלב מאושרת היסטולוגית או ציטולוגית;

   מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה;

  מחלה הניתנת להערכה\מדידה בהתאם ל-RECIST v.1.1;

  התפתחות מחלה מתועדת עם FOLFIRINOX של הקו הראשון; בדיקת היריון שלילית;

   ECOG  0 או 1;

  תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 27/03/2019
  שם המחקר: MK3475-585
  מספר הלסינקי: 0349-17-RMC-C
  חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
  המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
  שם המחקר: MK3475-585
  תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות בפמברוליזומאב (MK-3475) ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) לעומת השימוש בפלצבו ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) כטיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי לנבדקים עם אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
  כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized Double-Blind Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy (XP or FP) versus Placebo plus Chemotherapy (XP or FP) as Neoadjuvant/Adjuvant Treatment for Subjects with Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (KEYNOTE-585)
  תנאי קבלה עיקריים:

  גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

   

  בעל אבחנה של אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או ב-GEJ (שלב III או IVa) שלא טופל בעבר המוגדרת לפי נגע עיקרי בדרגה T3 או יותר או לפי נוכחות של בלוטות לימפה חיוביות כלשהן - N+ (בלוטות קליניות) בלי ראיות למחלה גרורתית.
   
  לא קיבל טיפול קודם בחומר נגד PD-1, נגד PD-L1 או נגד PD-L2 או בחומר המכוון נגד קולטן מעכב אחר של קולטנים של תאי T (לדוגמה CTLA-4, OX-40, CD137) ולא השתתף בעבר במחקר קליני של חברת Merck על פמברוליזומאב (MK-3475)
   
 • לא קיבל טיפול מערכתי קודם נגד סרטן, לרבות חומר ניסיוני נגד המחלה הממארת הנוכחית.
 • .
 • תוכנית להמשיך לניתוח אחרי כימותרפיה לפני הניתוח המבוססת על בדיקות הסיווג של המחלה המקובלות באותו מקום.
 •  
 • מסוגל לתת רקמה מהגידול בנקודת ההתחלה ובזמן הניתוח.
 •  
 • בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG, בבדיקה שתיערך בשלושת הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול המחקר.
 •  
 • תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 05/02/2019
  מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 12
  << לדף הקודם 1 2 לדף הבא >>