שם המחקר: CT 4006
מספר הלסינקי: 0236-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
שם המחקר: CT 4006
תיאור קצר: ניסוי אקראי ומבוקר, בתווית פתוחה, הניתן להתאמה, שלב 3 להערכת בטיחות ויעילות של EndoTAG-1 בשילוב גמציטבין לעומת גמציטבין בלבד בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
כותרת המחקר: A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with Measurable Locally Advanced and/or Metastatic Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX Treatment
תנאי קבלה עיקריים:

גיל 18 שנים ומעלה;

 אדנוקרצינומה של הלבלב מאושרת היסטולוגית או ציטולוגית;

 מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה;

מחלה הניתנת להערכה\מדידה בהתאם ל-RECIST v.1.1;

התפתחות מחלה מתועדת עם FOLFIRINOX של הקו הראשון; בדיקת היריון שלילית;

 ECOG  0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 27/03/2019
שם המחקר: LUTRIS
מספר הלסינקי: RMC-0481-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן מעי גרורתי
שם המחקר: LUTRIS
תיאור קצר: מחקר פאזה 1, בתווית גלויה, במינונים עולים של ג'ל LUT14 במתן מקומי (מריחה עורית), להערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והיעילות בחולי סרטן מעי גרורתי אשר פיתחו פריחה דמויית אקנה כתוצאה מטיפול בנוגדי EGFR
כותרת המחקר: A Phase 1, Open-Label, Dose Escalation Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Preliminary Efficacy Study of Topically Administered LUT014 in Metastatic Colorectal Cancer Patients with EGFR Inhibitor Induced Acneiform Lesions
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

מטופלים עם אבחנה של סרטן מעי גרורתי;

 מטופלים המקבלים טיפול אנטי סרטני בנוגדcetuximab) EGFR או panitumumab) ב-12 שבועות טרם הכניסה למחקר;

מטופלים שפיתחו פריחה דמויית אקנה בדרגה 1 או 2;

מטופלים בגיל 18 ומעלה במצב תפקודי ECOG בדירוג 0-2;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9377951
תאריך עדכון: 05/12/2019
שם המחקר: INCB 54828-302
מספר הלסינקי: RMC-0836-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית עם סידור מחדש ב-FGFR2
שם המחקר: INCB 54828-302
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, עם ביקורת פעילה, להערכת היעילות והבטיחות של פמיגטיניב לעומת גמציטבין בתוספת כימותרפיית ציספלאטין בטיפול קו ראשון במשתתפים עם כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, עם סידור מחדש של ‏FGFR2 (FIGHT-302)
כותרת המחקר: A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

 כולנגיוקרצינומה מאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית שלא טופלה בעבר ונחשבת כבלתי ניתנת לכריתה ו/או גרורתית (שלב IV על פי מדריך סיווג הסרטן של הוועדה האמריקאית המשותפת לסרטן (AJCC));

מחלה הניתנת למדידה או הערכה רדיוגרפית באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI) לפי הקריטריונים של RECIST גרסה 1.1.;

מצב תפקודי 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה. ;

תיעוד של סידור מחדש של FGFR2.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 29/10/2019
שם המחקר: MK3475-966
מספר הלסינקי: RMC-0439-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
שם המחקר: MK3475-966
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי כפול סמיות על פמברוליזומאב בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין לעומת פלצבו בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין בתור טיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Double Blind Study of Pembrolizumab Plus Gemcitabine/Cisplatin versus Placebo Plus Gemcitabine/Cisplatin as First-Line Therapy in Participants with Advanced and/or Unresectable Biliary Tract Carcinoma (KEYNOTE 966).
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

בעל אבחנה מאומתת היסטולוגית של סרטן בדרכי המרה (כולנגיוקרצינומה תוך-כבדית או חוץ-כבדית או סרטן בכיס המרה) בשלב מתקדם (גרורתי) ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית;

 מחלה הניתנת להערכה לפי RECIST 1.1, בהתאם לקביעת החוקר במרכז המחקר.;

בעל סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד ECOG עד שלושה ימים לפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 עליו לספק דגימה של רקמת גידול מארכיון או דגימה של רקמת גודל שנלקחה בעת האחרונה באמצעות ביופסיית מחט או ביופסיית כריתה של נגע גידולי, שלא הוקרן בעבר (שנלקח לצורך אימות היסטולוגי) לצורך אנליזה של סמנים ביולוגיים;

בעל תוחלת חיים צפויה של מעל שלושה חודשים;

בעל תפקוד איברים מספק, כפי שמוגדר בטבלה שפרוטוקול. יש לאסוף את הדגימות עד 14 ימים לפני מתן המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 03/10/2019
שם המחקר: MK3475-585
מספר הלסינקי: 0349-17-RMC-C
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
שם המחקר: MK3475-585
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות בפמברוליזומאב (MK-3475) ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) לעומת השימוש בפלצבו ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) כטיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי לנבדקים עם אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized Double-Blind Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy (XP or FP) versus Placebo plus Chemotherapy (XP or FP) as Neoadjuvant/Adjuvant Treatment for Subjects with Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (KEYNOTE-585)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

 

בעל אבחנה של אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או ב-GEJ (שלב III או IVa) שלא טופל בעבר המוגדרת לפי נגע עיקרי בדרגה T3 או יותר או לפי נוכחות של בלוטות לימפה חיוביות כלשהן - N+ (בלוטות קליניות) בלי ראיות למחלה גרורתית.
 
 
לא קיבל טיפול קודם בחומר נגד PD-1, נגד PD-L1 או נגד PD-L2 או בחומר המכוון נגד קולטן מעכב אחר של קולטנים של תאי T (לדוגמה CTLA-4, OX-40, CD137) ולא השתתף בעבר במחקר קליני של חברת Merck על פמברוליזומאב (MK-3475)
 
 
 • לא קיבל טיפול מערכתי קודם נגד סרטן, לרבות חומר ניסיוני נגד המחלה הממארת הנוכחית.
 • .
 • תוכנית להמשיך לניתוח אחרי כימותרפיה לפני הניתוח המבוססת על בדיקות הסיווג של המחלה המקובלות באותו מקום.
 •  
 • מסוגל לתת רקמה מהגידול בנקודת ההתחלה ובזמן הניתוח.
 •  
 • בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG, בבדיקה שתיערך בשלושת הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול המחקר.
 •  
 • תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 05/02/2019
  שם המחקר: CA209-649
  מספר הלסינקי: 0631-16-RMC
  חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
  המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה גרורתית בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
  שם המחקר: CA209-649
  תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, להערכת ניבולומאב (Nivolumab ) עם איפילימומאב (Ipilimumab ) לעומת אוקסליפלטין (Oxaliplatin) עם פלואורופירימידין (Fluoropyrimidine) בחולי סרטן קיבה או סרטן בחיבור קיבה-ושט מתקדם או גרורתי ללא טיפול בעבר
  כותרת המחקר: A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study of Nivolumab Plus Ipilimumab or Nivolumab in Combination With Oxaliplatin Plus Fluoropyrimidine Versus Oxaliplatin Plus Fluoropyrimidine in Subjects With Previously Untreated Advanced or Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction Cancer
  תנאי קבלה עיקריים:

  גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

  סרטן קיבה או המעבר של הוושט-קיבה (GEJ) שאינו ניתן לכריתה בניתוח, והתקדם או התפשט

  לא נתקבל טיפול ניאו-אדג'ובנטי או אדג'ובנטי קודם למחלתם ב-6 החודשים האחרונים

  נכונות למסור דגימת רקמת גידול מביופסיה שבוצעה חצי שנה לפני הכניסה למחקר

  נגע מדיד אחד לפחות

  תפקוד איברים תקין

  תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

  קישור חיצוני: לחץ כאן
  שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
  טלפון: 03-9378077
  תאריך עדכון: 05/02/2019
  מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 13
  <<לדף הקודם1 2 3לדף הבא>>