שם המחקר: M19-611
מספר הלסינקי: 0059-20-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: M19-611
תיאור קצר: מחקר שלב 1b לבדיקת היעילות והבטיחות של קופטוזומאב פלידוטין (ABBV-647, נוגדן מצומד לתרופה כנגד PTK7) בנבדקים עם סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים, המבטא PTK7
כותרת המחקר: A Phase 1b Efficacy and Safety Study of Cofetuzumab Pelidotin (ABBV‐647, a PTK7‐Targeting Antibody Drug Conjugate) in Subjects with PTK7‐Expressing, Recurrent Non‐Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

 NSCLC מאומת עם גידול המבטא PTK7 לפי בדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) שתוקפה בעבר במעבדה המיועדת לכך.;

 NSCLC נשנה שהתקדם אחרי טיפול בלפחות הטיפולים הבאים, שיש להם תועלת קלינית מוכחת:1) טיפול כימותרפי כפול המבוסס על פלטינום ומעכב של נקודת הבקרה החיסונית לגידולים, שאינם כוללים שינויים גנטיים היכולים לשמש כמטרה לטיפול; טיפול כימותרפי כפול וחומר/ים ממוקד/ים לגידולים עם שינויים גנטיים היכולים לשמש כמטרה לטיפול, 2) קיבל עד וכולל שני קווי טיפול מערכתי קודמים, שמתוכם לא יותר מקו טיפול מערכתי אחד בכימותרפיה ציטוטוקסית (עד וכולל שלושה קווי טיפול קודמים בגידולים שטופלו בחומר/ים ממוקד/ים נגד שינויים גנטיים, שמתוכם לא יותר מקו טיפול מערכתי אחד בכימותרפיה);

רמת התפקוד לפי סיווג Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG) היא 0 עד 1;

מחלה הניתנת למדידה, בהתאם לקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST 1.1), גרסה 1.1;

תפקוד מספיק של מח העצם, הכליות והכבד, כמצוין בפרוטוקול;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MS200095-0022//VISION
מספר הלסינקי: 0732-18
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים מתקדם
שם המחקר: MS200095-0022//VISION
תיאור קצר: מחקר שלב 2 בזרוע יחידה לחקירת טפוטיניב בסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים מתקדם (שלב IIIB/IV) עם שינויים מדלגים על אקסון 14 של MET (METex14) או הגברת MET (VISION)
כותרת המחקר: A Phase II single-arm trial to investigate tepotinib in advanced (locally advanced or metastatic) non-small cell lung cancer with MET exon 14 (METex14) skipping alterations or MET amplification (VISION)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה;

מחלה הניתנת למדידה בהתאם ל-RECIST גרסה 1.1;

מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG PS);

 סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים מתקדם (שלב IIIB/IV) המאושר היסטולוגית (כל ההיסטולוגיות כולל קשקשי וסרקומטואידי);

מטופלים שלא קיבלו טיפול בקו הראשון, או מטופלים שקיבלו טרום טיפול עם לא יותר משני קווי טיפול קודמים;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: B_FAST
מספר הלסינקי: 0781-17-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) גרורתי, ללא טיפול קודם
שם המחקר: B_FAST
תיאור קצר: מחקר שלב 2/3 רב-מרכזי, גלובלי, גלוי-תווית, להערכת היעילות והבטיחות של טיפולים מכווננים (ממוקדי מטרה או אימונותרפיות) בודדים או משולבים, בקרב חולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי ובלתי נתיח מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC), המבטא מוטציות סומטיות הניתנות לטיפול והמזוהות בדם בבדיקות ריצוף הדור הבא (NGS) ו-ctDNA (ביופסיה נוזלית).
כותרת המחקר: A Phase 2/3 Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of Multiple Targeted Therapies as Treatments for Patients With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Harboring Actionable Somatic Mutations Detected in Blood (B-FAST: Blood-First Assay Screening Trial)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

תיעוד אבחנתי של סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) מתקדם בשלב IIIb בלתי נתיח וכי לא ניתן לטפל בו באמצעות טיפול כימוקרינתי משולב, או גרורתי בשלב IV

מחלה מדידה

תפקוד איברים תקין

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: OSE2101C301
מספר הלסינקי: 0226-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) (קו שני-שלישי)
שם המחקר: OSE2101C301
תיאור קצר: ניסוי שלב III, אקראי, הנערך בקבוצות מקבילות, לבחינת OSE2101 כקו טיפול 2 ו-3 בהשוואה לטיפול המקובל (דוסטקסל או פמטרקסד) במטופלים החיוביים ל-HLA-A2 עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים, מתקדם-מקומית (IIIB) שאינו מתאים לטיפול ברדיותרפיה או גרורתי (IV) (OSE2101C301)
כותרת המחקר: A randomized parallel group phase III trial of OSE2101 as 2nd or 3rd line compared with standard treatment (docetaxel or pemetrexed) in HLA-A2 positive patients with locally advanced (IIIB) unsuitable for radiotherapy or metastatic (IV) Non-Small-Cell Lung Cancer. (OSE2101C301)
תנאי קבלה עיקריים:

אנשים בני גיל 18 ומעלה

 אבחנה היסטולוגית או ציטולוגית מוכחת של NSCLC מתקדם-מקומית (IIIB) שאינו מתאים לטיפול ברדיותרפיה או גרורתי (שלב IV)

למטופלים חייב להיות ביטוי פנוטיפ HLA-A2

מטופלים חייבים להיחשב למתאימים לטיפול כימותרפי בפמטרקסד או דוסטקסל כתכשיר יחיד

התאוששות מכל רעילות הנובעת מטיפול קודם עד דרגה יותר מ- 1 (למעט התקרחות)

מצב תפקודי לפי ECOG של 0-1

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: BO40336
מספר הלסינקי: 0406-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר יליזבטה דודניק
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים החיובי ל-  ALK בשלב IB (גידולים של 4 סמ או יותר) עד שלב IIIA (אדג'ובנטי)
שם המחקר: BO40336
תיאור קצר: מחקר פאזה III אקראי בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של טיפול אדג'וונטי באלקטיניב (ALECTINIB) לעומת טיפול אדג'וונטי בכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים החיובי ל-ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE בשלב IB (גידולים בגודל ≥4 ס"מ) עד שלב IIIA אשר עברו כריתה כירורגית מלאה.
כותרת המחקר: A PHASE III, OPENLABEL, RANDOMIZED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ADJUVANT ALECTINIB VERSUS ADJUVANT PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH COMPLETELY RESECTED STAGE IB (TUMORS  4 CM) TO STAGE IIIA ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASEPOSITIVE NONSMALL CELL LUNG CANCER
תנאי קבלה עיקריים:

אנשים בני 18 שנים

מטופלים שעברו כריתה מלאה של NSCLC בשלב IB (גודל הגידול 4 סמ ומעלה) עד שלב IIIA המאושר על ידי בדיקה היסטולוגית לפי AJCC, מהדורה 7, עם שוליים שליליים, 4 עד 12 שבועות טרם הגיוס

 אם לא בוצעה מדיאסטינוסקופיה טרם הניתוח, הצפי הוא כי בוצע לפחות דיגום שיטתי של בלוטות לימפה

מחלה חיובית ל- ALK על פי בדיקה המאושרת על ידי FDA ובעלת סימןCE ;

ECOG 0 או 1

תפקוד המטולוגי וכלייתי הולם

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CACZ885T2301
מספר הלסינקי: 0119-18-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים IIIA - II  ו- IIIB (אדג'ובנטי)
שם המחקר: CACZ885T2301
תיאור קצר: ניסוי כפול-סמיות רב-מרכזי בשלב 3, בחלוקת משתתפים אקראית בבקרת אינבו, להערכת היעילות והבטיחות של קאנאקינומאב בהשוואה לאינבו כטיפול אדג'ובנטי עבור בוגרים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים II – IIIA ו-IIIB (T > 5 ס"מ, 2N) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC / UICC לאחר הסרה ניתוחית מלאה (R0)
כותרת המחקר: A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages AJCC/UICC v. 8 II-IIIA and IIIB (T>5cm N2) completely resected (R0) non-small cell lung cancer (NSCLC)
תנאי קבלה עיקריים:

נשים וגברים בגיל 18 ומעלה

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIA לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC, וללא מעורבות בלוטות (N0).

אם לא ניתן טיפול כימי אדג'ובנטי, ההקצאה האקראית לטיפול הניסוי חייבת להיעשות תוך 70 ימים לאחר ההסרה ניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלבים IIA, IIB, IIIA או IIIB (T > 5 סundefinedמ, N2), שקבלו טיפול כימי ללא טיפול באמצעות הקרנות, יש להקצות אקראית לטיפול תוך 182 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIIA N2 (T קטן או שווה ל- 5) או בשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) שקבלו טיפול באמצעות הקרנות ביחד עם טיפול כימי, יש לשבץ אקראית לטיפול תוך 259 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC

מכל המתנדבים עם NSCLC בשלבים II עד IIIA ובשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC יידרשו 4 מחזורי טיפול כימי אדג'ובנטי בני 21 או 28 ימים, לפי ההנחיות המקומיות/לאומיות

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 13
<<לדף הקודם1 2 3לדף הבא>>