שם המחקר: MK7902-008
מספר הלסינקי: RMC-0028-19
חוקר ראשי: ד"ר יליזבטה דודניק
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)
שם המחקר: MK7902-008
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 רב מרכזי, אקראי, גלוי תווית להשוואה בין היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם לנבטיניב (E7080/MK-7902) לבין אלה של דוסטאקסל בעת הטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) ועם מחלה מתקדמת (PD) אחרי טיפול כימותרפי כפול בפלטינום ואימונותרפיה (נוגדנים מעכבים נגד PD-1/PD-L1), שטופלו בעבר (LEAP-008)
כותרת המחקר: A Phase 3, multicenter, randomized, open-label trial to compare the efficacy and safety of pembrolizumab (MK-3475) in combination with lenvatinib (E7080/MK-7902) versus docetaxel in previously treated participants with metastatic nonsmall cell lung cancer (NSCLC) and progressive disease (PD) after platinum doublet chemotherapy and immunotherapy (anti-PD-1/PD-L1 inhibitor) (LEAP-008)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

אבחון של NSCLC גרורתי ממקור תאי קשקש או ממקור שאינו תאי קשקש (לפי גרסה 8 של המדריך לסיווג של AJCC) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית.;

מחלתו של המשתתף התקדמה בזמן טיפול בנוגדן חד שבטי נגד PD-1/PD-L1 אשר ניתן כמונותרפיה או בשילוב עם מעכבים אחרים של נקודת הבקרה החיסונית או עם טיפולים אחרים;

נראתה התקדמות של המחלה במהלך/אחרי טיפול כימותרפי כפול המכיל פלטינום.;

בעלי אישור לכך שהם אינם מתאימים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי (תיעוד של היעדר מוטציות המפעילות EGFR [לדוגמה, DEL19 או L858R], וגם תיעוד היעדר של ארגון מחדש של הגנים ל-ALK ול-ROS1 או נוכחות מוטציה ב-K-ras);

הגיש צילומים מלפני המחקר עם ראיות מאומתות להתקדמות של המחלה לפי בדיקה של שני צילומים בידי החוקר בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1, אחרי ההתחלה של טיפול במעכב נגד PD-1/PD-L1.;

הגיש רקמת גידול לבדיקת הסמן הביולוגי PD-L1 מדגימה מארכיון (המוגדרת: מהאבחון הראשון של NSCLC ועד לפני קבלת האימונותרפיה [נגד PD-1/PD-L1], מהנגע הראשוני או מנגע גרורתי)

;תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 10/07/2019
שם המחקר: MK7902-006
מספר הלסינקי: RMC-0151-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC ואינם תאי קשקש
שם המחקר: MK7902-006
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי בביקורת פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של פמטרקסד + כימותרפיה מסוג פלטינום + פמברוליזומאב 3475-MK עם או בלי לנבטיניב 7902-E7080/MK כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ואינם תאי קשקש ((LEAP-006
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Pemetrexed + Platinum Chemotherapy + Pembrolizumab (MK-3475) with or without Lenvatinib (E7080/MK-7902) as First-line Intervention in Participants with Metastatic Nonsquamous Non-small Cell Lung Cancer (LEAP-006)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

בעלי אבחון סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, בדרגה IV;

 EGFR-, ALK-, or ROS1- mut ;

מחלה מדידה; ECOG 0 או 1;

לחץ דם תקין עם או בלי תרופות;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 03/07/2019
שם המחקר: MK3475-789
מספר הלסינקי: 0406-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC
שם המחקר: MK3475-789
תיאור קצר: מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות, של טיפול בפמטרקסד + כימותרפיה המבוססת על פלטינום, עם או בלי פמברוליזומאב MK-3475 במשתתפים עם גידולים בעלי מוטציה ב EGFR העמידים ל- TKI של סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC ממקור שאינו תאי קשקשKEYNOTE-789))
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study of Pemetrexed + Platinum Chemotherapy with or without Pembrolizumab (MK-3475) in TKI-resistant EGFR-mutated Tumors in Metastatic Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Participants (KEYNOTE-789)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

מטופלים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ממקור שאינו תאי קשקש, החיובי למוטציה בקולטן לגורם גדילה אפידרמלי EGFR

עברו טיפול קודם באמצעות מעכבי טירוזין קינאז TKI נגד EGFR אך הטיפול נכשל

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: MK7902-007
מספר הלסינקי: 0780-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר
שם המחקר: MK7902-007
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות, על השימוש בפמברוליזומאב (MK-3475) עם או בלי לנבטיניב (E7080/MK-7902) לטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר, ששיעור התאים המבטאים PD-L1 בגידול שלהם (tumor proportion score; או ניקוד TPS) הוא 1% או יותר (LEAP-007).
כותרת המחקר: A Phase 3, randomized, double-blind trial of pembrolizumab (MK-3475) with or without lenvatinib (E7080/MK-7902) in participants with treatment-naïve, metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have a tumor proportion score (TPS) greater than or equal to 1% (LEAP-007)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

בעלי אבחון סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, בדרגה IV;

מטופלים שאינם מתאימים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי (תיעוד של היעדר מוטציות המפעילות EGFR [לדוגמה DEL19 או L858R], וגם תיעוד היעדר של ארגון מחדש של הגנים ל-ALK ול-ROS1 או נוכחות מוטציה ב-Kirsten rat sarcoma [K-ras]);

מטופלים הסובלים ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 ;

 רקמת גידול ובה ביטוי PD-L1 בתוך 1% או יותר מתאי הגידול (TPS 1% או יותר);

ECOG 0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: OSE2101C301
מספר הלסינקי: 0226-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) (קו שני-שלישי)
שם המחקר: OSE2101C301
תיאור קצר: ניסוי שלב III, אקראי, הנערך בקבוצות מקבילות, לבחינת OSE2101 כקו טיפול 2 ו-3 בהשוואה לטיפול המקובל (דוסטקסל או פמטרקסד) במטופלים החיוביים ל-HLA-A2 עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים, מתקדם-מקומית (IIIB) שאינו מתאים לטיפול ברדיותרפיה או גרורתי (IV) (OSE2101C301)
כותרת המחקר: A randomized parallel group phase III trial of OSE2101 as 2nd or 3rd line compared with standard treatment (docetaxel or pemetrexed) in HLA-A2 positive patients with locally advanced (IIIB) unsuitable for radiotherapy or metastatic (IV) Non-Small-Cell Lung Cancer. (OSE2101C301)
תנאי קבלה עיקריים:

אנשים בני גיל 18 ומעלה

 אבחנה היסטולוגית או ציטולוגית מוכחת של NSCLC מתקדם-מקומית (IIIB) שאינו מתאים לטיפול ברדיותרפיה או גרורתי (שלב IV)

למטופלים חייב להיות ביטוי פנוטיפ HLA-A2

מטופלים חייבים להיחשב למתאימים לטיפול כימותרפי בפמטרקסד או דוסטקסל כתכשיר יחיד

התאוששות מכל רעילות הנובעת מטיפול קודם עד דרגה יותר מ- 1 (למעט התקרחות)

מצב תפקודי לפי ECOG של 0-1

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: BO40336
מספר הלסינקי: 0406-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר יליזבטה דודניק
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים החיובי ל-  ALK בשלב IB (גידולים של 4 סמ או יותר) עד שלב IIIA (אדג'ובנטי)
שם המחקר: BO40336
תיאור קצר: מחקר פאזה III אקראי בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של טיפול אדג'וונטי באלקטיניב (ALECTINIB) לעומת טיפול אדג'וונטי בכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים החיובי ל-ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE בשלב IB (גידולים בגודל ≥4 ס"מ) עד שלב IIIA אשר עברו כריתה כירורגית מלאה.
כותרת המחקר: A PHASE III, OPENLABEL, RANDOMIZED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ADJUVANT ALECTINIB VERSUS ADJUVANT PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH COMPLETELY RESECTED STAGE IB (TUMORS  4 CM) TO STAGE IIIA ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASEPOSITIVE NONSMALL CELL LUNG CANCER
תנאי קבלה עיקריים:

אנשים בני 18 שנים

מטופלים שעברו כריתה מלאה של NSCLC בשלב IB (גודל הגידול 4 סמ ומעלה) עד שלב IIIA המאושר על ידי בדיקה היסטולוגית לפי AJCC, מהדורה 7, עם שוליים שליליים, 4 עד 12 שבועות טרם הגיוס

 אם לא בוצעה מדיאסטינוסקופיה טרם הניתוח, הצפי הוא כי בוצע לפחות דיגום שיטתי של בלוטות לימפה

מחלה חיובית ל- ALK על פי בדיקה המאושרת על ידי FDA ובעלת סימןCE ;

ECOG 0 או 1

תפקוד המטולוגי וכלייתי הולם

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 11/02/2019
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 10
<< לדף הקודם 1 2 לדף הבא >>