חברי ועדת הלסינקי

 

מנכ''ל משרד הבריאות הסמיך את המשנה למנהל מרכז רפואי רבין, ד''ר בעז תדמור, לשמש ''מנהל'' לעניין אישור ניסויים רפואיים בבתי החולים. בתפקיד יו''ר ועדת הלסינקי מכהן פרופ' רן טור כספא. 
הרכב הועדה ודרך מינויה: הועדה מונה 40 חברים, כולל נציג ציבור. מנהל ביה''ח ממנה את החברים לוועדה ומשך הזמן הוא לקדנציה של כ-3 שנים. ניתן להאריך את המינוי לקדנציה נוספת בהתאם להמלצת יו''ר הוועדה והמלצת מנהל ביה''ח. חברי הוועדה חותמים על כתב שמירת סודיות.  

חברי ועדת הלסינקי- רשימה בעברית

חברי ועדת הלסינקי- רשימה באנגלית

חברי ועדת הלסינקי- רשימה מעודכנת ל-2019​