שם המחקר: mRNA-2752-P101
מספר הלסינקי: RMC-0556-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלה בשלב מתקדם או גרורתית
שם המחקר: mRNA-2752-P101
תיאור קצר: מחקר הגדלת מינון משלב 1, רב מרכזי, גלוי תווית על mRNA-2752, ננו-חלקיק ליפידי המכיל בתוכו מולקולות mRNA המקודדות לגנים האנושיים OX40L, IL-23 ו-IL-36γ, להזרקה לתוך הגידול, לבד או בשילוב עם חסימה של נקודת הבקרה החיסונית.
כותרת המחקר: mRNA-2752-P101: A Phase 1, Open Label, Multicenter, Dose Escalation Study of mRNA‑2752, a Lipid Nanoparticle Encapsulating mRNAs Encoding Human OX40L, IL-23, and IL-36γ, for Intratumoral Injection Alone and in Combination with Immune Checkpoint Blockade
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

אימות בבדיקה היסטולוגיה של מחלה בשלב מתקדם או גרורתית עם לפחות נגע אחד הניתן למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST v1.1 או Cheson 2016 ואשר סבל מהתקדמות של המחלה אחרי טיפולים מקובלים למחלה גרורתית שידועים כבעלי תועלת רפואית, היה רגיש לטיפול או סירב לקבל את הטיפול המקובל (אין הגבלה על מספר קווי הטיפול הקודמים).;

סובל מגידול המתאים ללקיחת ביופסיה ומוכן לספק דגימות של ביופסיית גידול בנקודת ההתחלה ובזמן הטיפול, אם הדבר אפשרי מבחינה רפואית.;

בעל רמת תפקוד ≤ 1 לפי סיווג  Eastern Cooperative Oncology Group ‏(ECOG).;

בעל תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות.; בעל משקל גוף > 35 ק"ג.;

תפקוד המטולוגי וביולוגי מתאים לפי דרישות המחקר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 03/10/2019
שם המחקר: MK3475-966
מספר הלסינקי: RMC-0439-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
שם המחקר: MK3475-966
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי כפול סמיות על פמברוליזומאב בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין לעומת פלצבו בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין בתור טיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Double Blind Study of Pembrolizumab Plus Gemcitabine/Cisplatin versus Placebo Plus Gemcitabine/Cisplatin as First-Line Therapy in Participants with Advanced and/or Unresectable Biliary Tract Carcinoma (KEYNOTE 966).
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

בעל אבחנה מאומתת היסטולוגית של סרטן בדרכי המרה (כולנגיוקרצינומה תוך-כבדית או חוץ-כבדית או סרטן בכיס המרה) בשלב מתקדם (גרורתי) ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית;

 מחלה הניתנת להערכה לפי RECIST 1.1, בהתאם לקביעת החוקר במרכז המחקר.;

בעל סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד ECOG עד שלושה ימים לפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 עליו לספק דגימה של רקמת גידול מארכיון או דגימה של רקמת גודל שנלקחה בעת האחרונה באמצעות ביופסיית מחט או ביופסיית כריתה של נגע גידולי, שלא הוקרן בעבר (שנלקח לצורך אימות היסטולוגי) לצורך אנליזה של סמנים ביולוגיים;

בעל תוחלת חיים צפויה של מעל שלושה חודשים;

בעל תפקוד איברים מספק, כפי שמוגדר בטבלה שפרוטוקול. יש לאסוף את הדגימות עד 14 ימים לפני מתן המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 03/10/2019
שם המחקר: PACIFIC-4/RTOG-3515
מספר הלסינקי: RMC- 0756-18
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: PACIFIC-4/RTOG-3515
תיאור קצר: מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (PACIFIC-4/RTOG-3515).
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center,International Study of Durvalumab Following Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for the Treatment of Patients with unresected Stage I/II, lymph-node negative Non-small Cell Lung Cancer (PACIFIC-4/RTOG-3515)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

הנבדק עם NSCLC בשלב I עד II שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (בהתאם לקריטריונים של AJCC עם מחלה בשלב קליני I/II ללא מעורבות של בלוטות הלימפה (T1 עד T3N0M0) וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT.;

 לא מתאימים לניתוח מבחינה רפואית;

רמת תפקוד 0, ,1 או ;

בלוק רקמת גידול מארכיון;

 תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 03/10/2019
שם המחקר: DS8201-A-U303
מספר הלסינקי: RMC-0760-18
חוקר ראשי: פרופ' רינת ירושלמי
המחלה הנחקרת: סרטן שד עם רמה נמוכה של HER2
שם המחקר: DS8201-A-U303
תיאור קצר: ניסוי שלב 3, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, עם ביקורת פעילה, של DS-8201a, תרופה מצומדת לנוגדן (ADC) נגד HER2, לעומת טיפול לפי בחירת הרופא בנבדקים עם סרטן שד עם רמה נמוכה של HER2, שלא ניתן לכריתה ו/או גרורתי
כותרת המחקר: Protocol DS8201-A-U303: A Phase 3, multicenter, randomized, open-label, active-controlled trial of DS-8201a, an anti-HER2-antibody drug conjugate (ADC), versus treatment of physician’s choice for HR-positive, HER2-low expressing, unresectable and/or metastatic breast cancer subjects
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות. אנא מלאו אחר הדרישות הרגולטוריות המקומיות אם גיל ההסכמה החוקי להשתתפות במחקר הוא מעל 18 שנים.);

סרטן שד מתועד פתולוגית אשר: לא ניתן לכריתה או גרורתי. בעל היסטוריה של התבטאות נמוכה של HER2, מוגדר כ- IHC 2+/ISH- או כ- IHC 1+ (ISH- או שלא נבדק).;

מוערך כבעל ביטוי נמוך של HER2, מוגדר כ-IHC 2+/ISH- או כ-IHC 1+ לפי הנחיות האגודה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית - מכללת הפתולוגים האמריקאיים (ASCO-CAP), שיוערכו במעבדה מרכזית.;

בעל HR חיובי או HR שלילי. לאחר שיגויסו כ-60 נבדקים בעלי HR שלילי, גיוס נוסף יוגבל לנבדקים בעלי HR חיובי בלבד (חיובי לקולטן אסטרוגן או לקולטן פרוגסטרון לפי הנחיות ASCO-CAP);

מתועד כעמיד לטיפול אנדוקריני, מוגדר כמתקדם עם לפחות טיפול אנדוקריני 1 ושנקבע ע"י החוקר שהנבדק כבר לא יפיק תועלת מטיפול אנדוקריני נוסף.;

אם HR חיובי, טופל או שלא טופל במעכב CDK4/6. לאחר שיגויסו כ-240 נבדקים חיוביים ל-HR שלא עברו טיפול קודם במעכב CDK4/6, גיוס נוסף של נבדקים חיוביים ל-HR יוגבל לנבדקים שעברו טיפול קודם עם מעכב CDK4/6.;

טופלו בלפחות קו טיפול קודם אחד של כימותרפיה, ולכל היותר שניים, במסגרת הגרורתית. אם אירעה הישנות בתוך 6 חודשים מכימותרפיה אדגובנטית, טיפול אדגובנטי ייחשב כקו 1 של כימותרפיה.

;לא היה מעולם חיובי ל-HER2 (IHC 3+ או ISH+) בבדיקות פתולוגיה קודמות (לפי הנחיות ASCO-CAP). לא טופל מעולם בטיפול נגד HER2.;

התקדמות רדיולוגית מתועדת (במהלך או לאחר הטיפול האחרון).;

חייבות להיות כמות מספיקה של דגימת גידול מאורכבת הזמינה להערכת סטטוס ה-HER2 ע"י מעבדה מרכזית (בהתבסס על דגימת רקמות הגידול הזמינה העדכנית ביותר). אם רקמה מאורכבת אינה זמינה, תידרש ביופסיה טרייה.; 

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 27/08/2019
שם המחקר: SPI-POZ-202
מספר הלסינקי: RMC-0133-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים
שם המחקר: SPI-POZ-202
תיאור קצר: מחקר שלב 2 של פוזיוטיניב (Poziotinib) במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציית החדרה EGFR או HER2 באקסון 20 (ZENITH20)
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Poziotinib in Patients with Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), Locally Advanced or Metastatic, with EGFR or HER2 Exon 20 Insertion Mutation (ZENITH20) (SPI-POZ-202)
תנאי קבלה עיקריים:

המטופל בן לפחות 18 שנים;

המטופל חייב להיות מוכן ומסוגל לתת הסכמה מדעת בכתב, לציית ללוח זמני המינונים והביקורים, ולעמוד בכל דרישות המחקר;

למטופל יש סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) מאושר היסטולוגית או ציטולוגית, מתקדם מקומית או גרורתי, שאינו ניתן לטיפול בכוונת ריפוי;

למטופל יש רקמת גידול מתאימה שנלקחה מביופסיה קודמת או מהליך ניתוחי כדי לאפשר קביעת פרופיל מולקולרי עבור אישור רטרוספקטיבי של המוטציה במעבדה המרכזית. אם רקמה אינה זמינה, למטופל חייבת להיות מחלה נגישה לביופסיה ולהיות מוכן לעבור ביופסיה כדי לספק דגימת רקמה מתאימה לפני קבלת הטיפול במחקר ;

המטופל חיובי למוטציות EGFR או HER2 באקסון 20 בהתבסס על בדיקת רקמה;  למטופל יש מחלת NSCLC ברת-מדידה, בהתאם לקריטריוני הערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST, גרסה 1.1). נגעים גרורתיים במערכת העצבים המרכזית או במוח לא יכולים לשמש כנגעי מטרה.;

למטופל סטטוס תפקודי על פי הקבוצה האונקולוגית המשותפת המזרחית (ECOG) של 0 או 1 ויש לו תוחלת חיים צפויה של יותר מ-6 חודשים; 

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 27/08/2019
שם המחקר: XL184-311
מספר הלסינקי: RMC-0161-19
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי
שם המחקר: XL184-311
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Subjects with Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer Who Have Progressed after Prior VEGFR-Targeted Therapy
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת; אבחנה של DTC המאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית;

מחלה ברת-מדידה על פי RECIST 1.1 בסריקות CT/MRI שבוצעו בתוך 28 ימים לפני ההקצאה האקראית; 

 חייב להיות לאחר טיפול ביוד-131 עבור DTC או שנקבע כי אינו מתאים לטיפול זה; חייב להיות לאחר טיפול עם לפחות אחד מחומרי ה-TKI הבאים המוכוונים ל-VEGFR לטיפול ב-DTC: לנווטיניב (lenvatinib) או סוראפניב (sorafenib).; 

חייב היה לחוות התקדמות רדיוגרפית מתועדת לפי RECIST 1.1 על פי החוקר במהלך הטיפול עם TKI המוכוון כלפי VEGFR או לאחריו, לפני התחלת הטיפול נוגד-הסרטן הבא (אשר עשוי להיות הטיפול במחקר זה);

החלמה עד קו ההתחלה או דירוג 1 לכל היותר (קריטריוני טרמינולוגיה נפוצה לאירועים חריגים גרסה5 CTCAE v5]]) מרעילויות הקשורות לטיפולים קודמים כלשהם, אלא אם האירועים החריגים אינם משמעותיים מבחינה קלינית ו/או יציבים בקבלת טיפול תומך ;

מצב תפקודי (PS) של 0 או 1 על פי ECOG ; 

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 21/08/2019
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 145
<< לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 לדף הבא >>