שם המחקר: CA209-8M4
מספר הלסינקי: 0571-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן רקטום מקומי מתקדם
שם המחקר: CA209-8M4
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב (Nivolumab) בשילוב אוקסליפלטין (Oxaliplatin) עם פלואורופירימידין (Fluoropyrimidine) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן רקטום מקומי מתקדם.
כותרת המחקר: Phase II trial to evaluate the addition of nivolumab to neoadjuvant chemoradiation with FOLFOX for locally advanced rectal cancer
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 חולה עם גידול ראשוני הניתן לניתוח מסוג אדנוקרצינומה של הרקטום, כפי שנקבע בהיסטולוגיה, בשלבים II או III.;

ללא טיפול רדיותרפי קודם באזור האגן.;

ללא טיפול קודם לסרטן הרקטום: כימותרפיה, רדיותרפיה או ניתוח.;

יכולת לקבל תרופות באופן פומי.;

במטופלים פוריים הסכמה לשימוש באמצעי מניעה נאותים על מנת להימנע מהבאת ילדים לעולם משלב הסינון ועד לתום תקופת הטיפול.;

תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: MK3475-630
מספר הלסינקי: 0816-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן עור של תאי קשקש מתקדם מקומית בסיכון גבוה
שם המחקר: MK3475-630
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו להערכת הטיפול בפמברוליזומאב לעומת פלצבו בתור טיפול אדג'ובנטי אחרי ניתוח והקרנה במשתתפים עם סרטן עור של תאי קשקש מתקדם מקומית בסיכון גבוה (LA-cSCC) (KEYNOTE-630)
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate Pembrolizumab versus Placebo as Adjuvant Therapy Following Surgery and Radiation of High-Risk Locally Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (LA cSCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 המשתתפים חייבים להיות עם cSCC שאומת בבדיקה היסטולוגית באתר המחלה הראשוני (גרורה לעור מסרטן ראשוני אחר או מסרטן ראשוני שלא נמצא אינם מקובלים);

על המשתתפים להיות אחרי כריתה כירורגית של כל מחלת ה-cSCC הידועה, עם או בלי סימנים מיקרוסקופיים לסרטן בשולי הרקמה שהוסרה; המשתתף חייב להיות עם LA cSCC עם מאפיין/ים המובילים לסיכון גבוה אשר אומת בבדיקה היסטולוגית בתור אתר המחלה הראשוני (גרורה לעור מסרטן ראשוני אחר או מסרטן ראשוני שלא נמצא אינם מקובלים);

 המשתתף השלים טיפול אדג'ובנטי בקרינה נגד LA cSCC ומנת הקרינה האחרונה ניתנה לפני למעלה מארבעה שבועות ולא יותר מ 16 שבועות לפני השיבוץ באקראי;

 המשתתף קיבל טיפול אדג'ובנטי בקרינה בלפחות 25 מקטעים של 50 גריי לטיפול ב-LA cSCC לפני ההצטרפות למחקר; 

המשתתף ללא מחלה להערכת החוקר אחרי הערכת סיווג מלאה בבדיקה רדיולוגית 28 ימים ויותר לפני השיבוץ באקראי; 

המשתתף מגיש דגימת רקמה המתאימה לבדיקת PD-L1 במעבדה המרכזית. דגימת רקמה זו יכולה להתקבל או מהכריתה הכירורגית, או מדגימת רקמה קודמת מארכיון, מאזור שלא עבר הקרנה.;

תוחלת החיים של המשתתף גבוהה משלושה חודשים.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: MK3475-689
מספר הלסינקי: 0668-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III-IVA, המתאים לכריתה בניתוח
שם המחקר: MK3475-689
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III–IVA (LA HNSCC), המתאים לכריתה בניתוח
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy and in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell carcinoma (LA HNSCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

קיימת אבחנה חדשה (מאושרת היסטולוגית) של קרצינומה של תאי קשקש, נתיחה ולא גרורתית בהתאם לקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול המחקר (יש לברר מול החוקר);

להיות מועמד/ת מתאים לניתוח בהתאם להחלטת החוקר ולטיפול המקובל;

להיות בעל/ת מחלה מדידה בהדמיה (CT או MRI) בהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 יש לספק דגימות גידול כמוגדר בפרוטוקול המחקר לבדיקות במעבדה המרכזית;

תוצאות מבדיקה (מקומית) של HPV לסרטן בלוע הפומי, המוגדרת כבדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) ל-p16 באמצעות בדיקת CINtec ובהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 להיות בעל/ת רמת תפקוד יומיומי 1 או 0 לפי סולם הערכה בינלאומי (ECOG);

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: MK7902-007
מספר הלסינקי: 0780-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר
שם המחקר: MK7902-007
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות, על השימוש בפמברוליזומאב (MK-3475) עם או בלי לנבטיניב (E7080/MK-7902) לטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר, ששיעור התאים המבטאים PD-L1 בגידול שלהם (tumor proportion score; או ניקוד TPS) הוא 1% או יותר (LEAP-007).
כותרת המחקר: A Phase 3, randomized, double-blind trial of pembrolizumab (MK-3475) with or without lenvatinib (E7080/MK-7902) in participants with treatment-naïve, metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have a tumor proportion score (TPS) greater than or equal to 1% (LEAP-007)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

בעלי אבחון סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, בדרגה IV;

מטופלים שאינם מתאימים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי (תיעוד של היעדר מוטציות המפעילות EGFR [לדוגמה DEL19 או L858R], וגם תיעוד היעדר של ארגון מחדש של הגנים ל-ALK ול-ROS1 או נוכחות מוטציה ב-Kirsten rat sarcoma [K-ras]);

מטופלים הסובלים ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 ;

 רקמת גידול ובה ביטוי PD-L1 בתוך 1% או יותר מתאי הגידול (TPS 1% או יותר);

ECOG 0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 04/04/2019
שם המחקר: CT 4006
מספר הלסינקי: 0236-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
שם המחקר: CT 4006
תיאור קצר: ניסוי אקראי ומבוקר, בתווית פתוחה, הניתן להתאמה, שלב 3 להערכת בטיחות ויעילות של EndoTAG-1 בשילוב גמציטבין לעומת גמציטבין בלבד בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה מקומית מתקדמת הניתנת להערכה ו/או אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב אשר הטיפול בהם עם FOLFIRINOX נכשל
כותרת המחקר: A Randomized Controlled, Open label, Adaptive Phase-3 Trial to Evaluate Safety and Efficacy of EndoTAG-1 Plus Gemcitabine versus Gemcitabine alone in Patients with Measurable Locally Advanced and/or Metastatic Adenocarcinoma of the Pancreas Failed on FOLFIRINOX Treatment
תנאי קבלה עיקריים:

גיל 18 שנים ומעלה;

 אדנוקרצינומה של הלבלב מאושרת היסטולוגית או ציטולוגית;

 מחלה גרורתית או מקומית מתקדמת שנחשבת למחלה שאינה ניתנת לכריתה;

מחלה הניתנת להערכה\מדידה בהתאם ל-RECIST v.1.1;

התפתחות מחלה מתועדת עם FOLFIRINOX של הקו הראשון; בדיקת היריון שלילית;

 ECOG  0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 27/03/2019
שם המחקר: MK7339-001
מספר הלסינקי: 0635-18-RMC
חוקר ראשי: דר רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA
שם המחקר: MK7339-001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA.
כותרת המחקר: "A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotherapy With or Without Pembrolizumab Followed b Maintenance With Olaparib or Placebo for the First- Line Treatment of BRCA non-mutated Advanced Epithelial Ovarian Cancer (EOC)"
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלות בגיל 18 ומעלה;

למשתתפת יש סרטן שחלות אפיתליאלי שלב III או שלב IV על פי FIGO (באנדומטריום, קרצינוסרקומה, מוליריאני מעורב עם מרכיב נסיובי בדרגת ממאירות גבוהה, סרטן תאים בהירים או סרטן שחלות נסיובי בדרגת ממאירות נמוכה), סרטן פריטונאלי ראשוני או סרטן חצוצרות; המשתתפת עברה זה עתה ניתוח הסרה ראשוני או מתאימה לניתוח הסרה ראשוני או לאחר כימותרפיה. המשתתפת חייבת לעבור הקצאה אקראית בתוך 56 ימים מניתוח הסרה ראשוני.

;למשתתפת שמועמדת לכימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית יש יחס CA 125 (קילו-יחידות/ליטר): אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA; ננוגרם/מל) גדול מ-25;

המשתתפת יכולה לספק ביופסיית ליבה או ביופסיית כריתה חדשה מהגידול, לצורך בדיקה פרוספקטיבית של סטטוס BRCA1/2 ו- PD-L1 לפני הקצאה אקראית.;

 המשתתפת מועמדת לכימותרפיה של קרבופלטין ופקליטקסל, שיינתנו כטיפול אדג'ובנטי או ניאו-אדג'ובנטי;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 27/03/2019
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 135
<< לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 לדף הבא >>