שם המחקר: (THOR)BLC3001
מספר הלסינקי: 0242-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם בשלפוחית השתן וסטיות נבחרות בגן FGFR
שם המחקר: (THOR)BLC3001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 להשוואה של ארדפיטיניב (Erdafitinib) לווינפלונין (Vinflunine) או דוסטאקסל (Docetaxel) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab) בנבדקים עם סרטן מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן FGFR
כותרת המחקר: A Phase 3 Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Subjects with Advanced Urothelial Cancer and Selected FGFR Gene Aberrations
תנאי קבלה עיקריים:

בני 18 ומעלה ;

 הוכחה היסטולוגית לקיומה של קרצינומת תאי המעבר של שלפוחית השתן. רכיבים משניים (בסך הכול מתחת ל-50%) של היסטולוגיה משתנה, כגון התמיינות של הבלוטות או של תאי הקשקש, או התפתחות לפנוטיפים אגרסיביים יותר כמו סרקומטואיד או שינוי מיקרופפילרי, הינם מקובלים;

מחלה בשלב 4 (סרטן גרורתי או לא ניתן לכריתה בניתוח, cT4b, N+, או M+);

התקדמות מחלה מתועדת, המוגדרת ככל התקדמות שדורשת שינוי בטיפול, טרם ההקצאה האקראית.;

 רק קו קודם אחד של טיפול מערכתי שניתן עבור סרטן גרורתי באורותליום. נבדקים שקיבלו כימותרפיה ניאואדג'ובנטית או נלווית והציגו התקדמות מחלה בתוך תקופה בת 12 חודשים מהמנה האחרונה, נחשבים כמי שקיבלו כימותרפיה מערכתית במסגרת מחלה גרורתית.;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7339-001
מספר הלסינקי: 0635-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA
שם המחקר: MK7339-001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA.
כותרת המחקר: A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotherapy With or Without Pembrolizumab Followed b Maintenance With Olaparib or Placebo for the First- Line Treatment of BRCA non-mutated Advanced Epithelial Ovarian Cancer (EOC)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלות בגיל 18 ומעלה

למשתתפת יש סרטן שחלות אפיתליאלי שלב III או שלב IV על פי FIGO (באנדומטריום, קרצינוסרקומה, מוליריאני מעורב עם מרכיב נסיובי בדרגת ממאירות גבוהה, סרטן תאים בהירים או סרטן שחלות נסיובי בדרגת ממאירות נמוכה), סרטן פריטונאלי ראשוני או סרטן חצוצרות; המשתתפת עברה זה עתה ניתוח הסרה ראשוני או מתאימה לניתוח הסרה ראשוני או לאחר כימותרפיה. המשתתפת חייבת לעבור הקצאה אקראית בתוך 56 ימים מניתוח הסרה ראשוני

למשתתפת שמועמדת לכימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית יש יחס CA 125 (קילו-יחידות/ליטר): אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA; ננוגרם/מל) גדול מ-25

המשתתפת יכולה לספק ביופסיית ליבה או ביופסיית כריתה חדשה מהגידול, לצורך בדיקה פרוספקטיבית של סטטוס BRCA1/2 ו- PD-L1 לפני הקצאה אקראית

 המשתתפת מועמדת לכימותרפיה של קרבופלטין ופקליטקסל, שיינתנו כטיפול אדג'ובנטי או ניאו-אדג'ובנטי

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: Niagara
מספר הלסינקי: 0598-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן הפולש לשריר
שם המחקר: Niagara
תיאור קצר: מחקר פאזה III, אקראי, בתווית פתוחה, רב-מרכזי, גלובלי לקביעת היעילות והבטיחות של דורבלומאב בשילוב עם גמציטאבין + ציספלטין כטיפול נאו-אדג'ובנטי ולאחר מכן דורבלומאב בלבד כטיפול אדג'ובנטי בחולי סרטן שלפוחית השתן הפולש לשריר (מחקר NIAGARA)
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-Label, Multi-Center, Global Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination with Gemcitabine+Cisplatin for Neoadjuvant Treatment Followed by Durvalumab Alone for Adjuvant Treatment in Patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer (NIAGARA)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 חולי TCC בשלפוחית השתן הפולשת לשריר;

סטטוס תפקודי של 0 או 1 לפי ECOG במועד הגיוס;

סטטוס PD-L1 בדגימת הגידול, כולל בדיקת אימונו-היסטוכימיה (IHC), המאושרת ע"י מעבדת ייחוס, חייב להיות ידוע לפני שיבוץ האקראי.;

תיפקוד הולם של איברים והמח עצם ;

המטופלים חייבים להיות בעלי תוחלת חיים צפויה במשך 12 שבועות לפחות במועד השיבוץ האקראי;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7902-011
מספר הלסינקי: RMC-0145-19
חוקר ראשי: ד"ר דניאל גולדשטיין
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן
שם המחקר: MK7902-011
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להשוואת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם לנבטיניב (E7080/MK-7902) ליעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם פלצבו, כאשר הם ניתנים כטיפול קו ראשון נגד סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן (Urothelial Carcinoma) במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמשתתפים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום, בלי קשר לביטוי (LEAP-011) PD-L1
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Compare the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Lenvatinib (E7080/MK-7902) Versus Pembrolizumab and Placebo as First Line Treatment for Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma in Cisplatin-ineligible Participants Whose Tumors Express PD-L1, and in Participants Ineligible for Any Platinum-containing Chemotherapy Regardless of PD-L1 Expression (LEAP-011)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

משתתפים עם סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן (Urothelial Carcinoma) במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמשתתפים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום;

מחלה מדידה;

 זמינות ביופסיה;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-921
מספר הלסינקי: RMC-0077-19
חוקר ראשי: ד"ר דניאל גולדשטיין
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי
שם המחקר: MK3475-921
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב ) MK-3475 ( בשילוב עם דוסטאקסל ופרדניזון לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם דוסטאקסל ופרדניזון במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) שלא טופל בכימותרפיה, שמחלתם התקדמה בזמן הטיפול בתרופה הורמונלית מהדור הבא (KEYONTE-921)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Docetaxel versus Placebo Plus Docetaxel in Patients with Chemotherapy-Naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

משתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) שלא טופל בכימותרפיה, שמחלתם התקדמה בזמן הטיפול בתרופה הורמונלית מהדור הבא;

הוכחה שיש מחלה מטאסטתית;

זמינות ביופסיה;

דירוג סטטוס תפקודי לפי ECOG בסך 0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7339-010
מספר הלסינקי: RMC-0073-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC)
שם המחקר: MK7339-010
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, גלוי תווית על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אולאפאריב לעומת הטיפול באביראטרון אצטאט או באנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) בלי קשר לקיומם של ליקויים במנגנון תיקון ה-DNA באמצעות שחלוף הומולוגי, אשר קיבלו טיפול שנכשל בתרופה הורמונלית אחת מהדור הבא (NHA) ובכימותרפיה (MK7339-010)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized Open-label Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Olaparib Versus Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) Who Are Unselected for Homologous Recombination Repair Defects and Have Failed Prior Treatment With One Next-generation Hormonal Agent (NHA) and Chemotherapy (KEYLYNK-010)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

סובל מסרטן הערמונית ללא תאים קטנים שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (אם הן מקובלות בהתאם לתקנות רשות הבריאות המקומית). האבחנה מצוינת בדוח פתולוגיה ומאומתת בידי החוקר;

הייתה לו התקדמות מתועדת של סרטן הערמונית תוך כדי טיפול לדיכוי אנדרוגן (או אחרי כריתת אשכים דו צדדית) בששת החודשים שלפני הסינון;

ראיות למחלה גרורתית שתועדו לפי נגעים בעצמות במיפוי עצמות ו/או מחלה ברקמה רכה לפי CT/MRI;

קיבל בעבר טיפול באביראטרון אצטאט או באנזלוטמיד, אך לא בשניהם;

אם המשתתף מקבל טיפול נגד ספיגת עצם (bone resorptive therapy) לרבות, בין השאר, ביספוספונט או דנוסומאב (denosumab) אז הוא קיבל מנות יציבות במשך ≥ ארבעה שבועות לפני תאריך השיבוץ באקראי; 

דירוג סטטוס תפקודי לפי ECOG בסך 0 או 1;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 205
<<לדף הקודם1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא>>