שם המחקר: RAD1901-308
מספר הלסינקי: RMC-0212-19
חוקר ראשי: פרופ' רינת ירושלמי
המחלה הנחקרת: סרטן שד מתקדם
שם המחקר: RAD1901-308
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, טיפול יחידני באלססטראנט (Elacestrant) לעומת הסטנדרט הטיפולי המקובל לטיפול בחולים עם סרטן שד מתקדם עם ER+/HER2-, לאחר טיפול עם מעכב CDK4/6: ניסוי שלב 3, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה ובביקורת פעילה (EMERALD)
כותרת המחקר: Standard Of Care For The Treatment Of Patients With Er+/Her2- Advanced Breast Cancer Following Cdk4/6 Inhibitor Therapy: A Phase 3 Randomized, Open-Label, Active-Controlled, Multicenter Trial (Emerald), 237119
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

נבדקות עם אבחנה מוכחת של אדנוקרצינומה של השד עם ראיות למחלה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לטיפול בכריתה או בהקרנות עם כוונת ריפוי או מחלה גרורתית שאינה ניתנת לטיפול ריפוי.;

הנבדקות חייבות להיות מועמדות מתאימות לטיפול אנדוקריני יחידני; לנבדקות חייבת להיות מחלה בת-מדידה או מחלה שאינה בת-מדידה (ניתנת להערכה) בעצם בלבד;

הנבדקות חייבות להיות נשים לאחר גיל המעבר, ונבדקים גברים לא יאפשרו היווצרות היריון מהזרע שלהם (הינזרות, הימנעות מתרומת זרע וכו').;

הנבדקות חייבות להיות בעלות סטטוס גידול (-ER+/HER2);

הנבדקות חייבות היו לקבל בעבר לפחות קו אחד ולא יותר משני קווי טיפול אנדוקריני לסרטן שד מתקדם/גרורתי ועומדות בקריטריונים נוספים לגבי טיפול קודם.;

הנבדקות חייבות היו לקבל טיפול קודם עם מעכב CDK4 6 בשילוב עם פולווסטראנט או עם מעכב ארומאטאז (AI).;

הנבדקות חייבות היו לקבל לא יותר מאשר קו טיפול כימותרפי אחד בתצורה מתקדמת \ גרורתית.;

לנבדקות חייב להיות סטטוס ESR1-mut או ESR1-WT ב-ctDNA, כפי שנקבע בבדיקה מרכזית טרם הקצאתה האקראית של הנבדקת.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 05/12/2019
שם המחקר: LUTRIS
מספר הלסינקי: RMC-0481-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן מעי גרורתי
שם המחקר: LUTRIS
תיאור קצר: מחקר פאזה 1, בתווית גלויה, במינונים עולים של ג'ל LUT14 במתן מקומי (מריחה עורית), להערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והיעילות בחולי סרטן מעי גרורתי אשר פיתחו פריחה דמויית אקנה כתוצאה מטיפול בנוגדי EGFR
כותרת המחקר: A Phase 1, Open-Label, Dose Escalation Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Preliminary Efficacy Study of Topically Administered LUT014 in Metastatic Colorectal Cancer Patients with EGFR Inhibitor Induced Acneiform Lesions
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

מטופלים עם אבחנה של סרטן מעי גרורתי;

 מטופלים המקבלים טיפול אנטי סרטני בנוגדcetuximab) EGFR או panitumumab) ב-12 שבועות טרם הכניסה למחקר;

מטופלים שפיתחו פריחה דמויית אקנה בדרגה 1 או 2;

מטופלים בגיל 18 ומעלה במצב תפקודי ECOG בדירוג 0-2;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9377951
תאריך עדכון: 05/12/2019
שם המחקר: Morpheus BO39610
מספר הלסינקי: RMC-0400-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה גרורתי
שם המחקר: Morpheus BO39610
תיאור קצר: מחקר מטרייה שלב 1ב'/2 גלוי-תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG)
כותרת המחקר: A Phase IB/III open-label, multicenter, randomized umbrella study evaluating the efficacy and safety of multiple immunoterapy-based treatment combinations in patients with metastatic non-small cell lung cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF); 

אבחון של NSCLC (תאים קשקשיים או לא-קשקשיים) גרורתי מאומת היסטולוגית או ציטולוגית;

 עבור מטופלים בזרוע 2: התקדמות המחלה במהלך או לאחר טיפול ל-NSCLC בלתי נתיח גרורתי או מתקדם מקומית, המורכב ממשטר טיפול הכולל פלטינום ומעכב נקודת בקרה חיסונית PD-L1/PD-1, שניתן במשולב כקו טיפול אחד או כשני קווי טיפול נפרדים;

זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

 זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

תפקוד המטולוגי ותפקוד אברי-מטרה נאות: ספירת נטרופילים גדולה או שווה 1500/מיקרוליטר, ספירת כדוריות לבנות גדולה או שווה 2500/מיקרוליטר, ספירת ליפוציטים גדולה או שווה ל- 500/מיקרוליטר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9377951
תאריך עדכון: 30/10/2019
שם המחקר: Morpheus CO39611
מספר הלסינקי: RMC-0426-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן שד חיובי לקולטני הורמונים ושלילי ל-HER2
שם המחקר: Morpheus CO39611
תיאור קצר: מחקר מטרייה שלב 1ב/2, בהקצאה אקראית, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם סרטן שד חיובי לקולטני הורמונים ושלילי ל-HER2 (MORPHEUS-HR+ BREAST CANCER)
כותרת המחקר: A PHASE Ib/II, OPEN-LABEL, MULTICENTER, RANDOMIZED UMBRELLA STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF MULTIPLE IMMUNOTHERAPY-BASED TREATMENT COMBINATIONS IN PATIENTS WITH HORMONE RECEPTOR-POSITIVE HER2-NEGATIVE BREAST CANCER (MORPHEUS-HR+ BREAST CANCER)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF); 

מצב ביצועים ECOG של 0 או 1; 

סרטן שד HR+ שלילי ל-HER2 פולשני מאושר היסטולוגית או ציטולוגית : סרטן שד גרורתי או מתקדם מקומית, בלתי ניתן לניתוח מטופלות שעבורן מומלץ ET (כגון פולווסטראנט) וטיפול כימותרפיה ציטוטוקסית אינו מותווה בעת הכניסה למחקר.;

מחלה מדידה (לפחות נגע מטרה אחד) לפי RECIST גרסה 1.1 ניתן יהיה לראות בנגעים שטופלו בקרינה בעבר כמחלה בת-מדידה, רק אם תועדה התקדמות מחלה חד משמעית במקום זה לאחר טיפול הקרינה.;

תפקוד המטולוגי ותפקוד איברי קצה תקינים, המוגדרים לפי תוצאות בדיקת המעבדה (תוך 14 יום לפני תחילת טיפול המחקר(;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9377951
תאריך עדכון: 30/10/2019
שם המחקר: INCB 54828-302
מספר הלסינקי: RMC-0836-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית עם סידור מחדש ב-FGFR2
שם המחקר: INCB 54828-302
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, עם ביקורת פעילה, להערכת היעילות והבטיחות של פמיגטיניב לעומת גמציטבין בתוספת כימותרפיית ציספלאטין בטיפול קו ראשון במשתתפים עם כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, עם סידור מחדש של ‏FGFR2 (FIGHT-302)
כותרת המחקר: A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

 כולנגיוקרצינומה מאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית שלא טופלה בעבר ונחשבת כבלתי ניתנת לכריתה ו/או גרורתית (שלב IV על פי מדריך סיווג הסרטן של הוועדה האמריקאית המשותפת לסרטן (AJCC));

מחלה הניתנת למדידה או הערכה רדיוגרפית באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI) לפי הקריטריונים של RECIST גרסה 1.1.;

מצב תפקודי 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה. ;

תיעוד של סידור מחדש של FGFR2.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 29/10/2019
שם המחקר: mRNA-2752-P101
מספר הלסינקי: RMC-0556-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלה בשלב מתקדם או גרורתית
שם המחקר: mRNA-2752-P101
תיאור קצר: מחקר הגדלת מינון משלב 1, רב מרכזי, גלוי תווית על mRNA-2752, ננו-חלקיק ליפידי המכיל בתוכו מולקולות mRNA המקודדות לגנים האנושיים OX40L, IL-23 ו-IL-36γ, להזרקה לתוך הגידול, לבד או בשילוב עם חסימה של נקודת הבקרה החיסונית.
כותרת המחקר: mRNA-2752-P101: A Phase 1, Open Label, Multicenter, Dose Escalation Study of mRNA‑2752, a Lipid Nanoparticle Encapsulating mRNAs Encoding Human OX40L, IL-23, and IL-36γ, for Intratumoral Injection Alone and in Combination with Immune Checkpoint Blockade
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

אימות בבדיקה היסטולוגיה של מחלה בשלב מתקדם או גרורתית עם לפחות נגע אחד הניתן למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST v1.1 או Cheson 2016 ואשר סבל מהתקדמות של המחלה אחרי טיפולים מקובלים למחלה גרורתית שידועים כבעלי תועלת רפואית, היה רגיש לטיפול או סירב לקבל את הטיפול המקובל (אין הגבלה על מספר קווי הטיפול הקודמים).;

סובל מגידול המתאים ללקיחת ביופסיה ומוכן לספק דגימות של ביופסיית גידול בנקודת ההתחלה ובזמן הטיפול, אם הדבר אפשרי מבחינה רפואית.;

בעל רמת תפקוד ≤ 1 לפי סיווג  Eastern Cooperative Oncology Group ‏(ECOG).;

בעל תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות.; בעל משקל גוף > 35 ק"ג.;

תפקוד המטולוגי וביולוגי מתאים לפי דרישות המחקר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 03/10/2019
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 149
<<לדף הקודם1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא>>