שם המחקר: XL184-311
מספר הלסינקי: RMC-0161-19
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי
שם המחקר: XL184-311
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Subjects with Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer Who Have Progressed after Prior VEGFR-Targeted Therapy
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת; אבחנה של DTC המאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית;

מחלה ברת-מדידה על פי RECIST 1.1 בסריקות CT/MRI שבוצעו בתוך 28 ימים לפני ההקצאה האקראית; 

 חייב להיות לאחר טיפול ביוד-131 עבור DTC או שנקבע כי אינו מתאים לטיפול זה; חייב להיות לאחר טיפול עם לפחות אחד מחומרי ה-TKI הבאים המוכוונים ל-VEGFR לטיפול ב-DTC: לנווטיניב (lenvatinib) או סוראפניב (sorafenib).; 

חייב היה לחוות התקדמות רדיוגרפית מתועדת לפי RECIST 1.1 על פי החוקר במהלך הטיפול עם TKI המוכוון כלפי VEGFR או לאחריו, לפני התחלת הטיפול נוגד-הסרטן הבא (אשר עשוי להיות הטיפול במחקר זה);

החלמה עד קו ההתחלה או דירוג 1 לכל היותר (קריטריוני טרמינולוגיה נפוצה לאירועים חריגים גרסה5 CTCAE v5]]) מרעילויות הקשורות לטיפולים קודמים כלשהם, אלא אם האירועים החריגים אינם משמעותיים מבחינה קלינית ו/או יציבים בקבלת טיפול תומך ;

מצב תפקודי (PS) של 0 או 1 על פי ECOG ; 

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 21/08/2019
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
מספר הלסינקי: RMC-0470-17
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה של רוקאפאריב לעומת טיפול לפי בחירת הרופא במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס, הקשור לחסר ברקומבינציה הומולוגית
כותרת המחקר: TRITON3: A Multicenter, Randomized, Open-label Phase 3 Study of Rucaparib versus Physician’s Choice of Therapy for Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Associated with Homologous Recombination Deficiency
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

למטופל אדנוקרצינומה של הערמונית, או קרצינומה של הערמונית בדיפרנציאציה נמוכה, המאושרת היסטולוגית או ציטולוגית (לא יוכללו היסטולוגיות של תאים קטנים בלבד או היסטולוגיות נוירואנדוקריניות בדרגה גבוהה בלבד;

 מורשית דיפרנציאציה נוירואנדוקרינית) המטופל מסורס כירורגית או רפואית, עם רמות טסטוסטרון ≤ 50 ננוגרם/דציליטר (1.73 ננומולר) בסרום. אם מטופל כעת באגוניסטים להורמון משחרר-הורמון הצהבה (LHRH) (מטופלים שלא עברו כריתת אשכים), יש להמשיך את הטיפול לכל אורך המחקר;

ראיות להתקדמות מחלה לאחר טיפול קודם 1 בחומרים מכווני-AR מהדור החדש (אבירטרון אצטאט, אנזלוטמיד או חומר מכוון-AR מחקרי) נגד המחלה העמידה בפני סירוס (טיפולים אנטי-אנדרוגניים ישנים יותר, כמו ביקלוטמיד, פלוטמיד ונילוטמיד לא ייחשבו לצורך מגבלת הכללה זו);

 מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG) ;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 21/08/2019
שם המחקר: DS8201-A-U301
מספר הלסינקי: RMC-0668-18
חוקר ראשי: פרופ' רינת ירושלמי
המחלה הנחקרת: סרטן שד חיובי ל-HER2
שם המחקר: DS8201-A-U301
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, עם ביקורת פעילה, של DS-8201a, תרופה מצומדת לנוגדן נגד HER2, לעומת טיפול לפי בחירת החוקר בנבדקים עם סרטן שד חיובי ל-HER2 שלא ניתן לכריתה ו/או גרורתי, אשר טופלו קודם לכן בטיפולים המקובלים עבור HER2‚ כולל T-DM1
כותרת המחקר: A PHASE 3, MULTICENTER, RANDOMIZED,OPEN-LABEL, ACTIVE-CONTROLLED STUDY OF DS-8201A, AN ANTI-HER2-ANTIBODY DRUG CONJUGATE, VERSUS TREATMENT OF INVESTIGATOR’S CHOICE FOR HER2-POSITIVE, UNRESECTABLE AND/OR METASTATIC BREAST CANCER SUBJECTS PRETREATED WITH PRIOR STANDARD OF CARE HER2 THERAPIES, INCLUDING T-DM1.
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

סרטן שד מתועד מבחינה פתולוגית: שאינו ניתן לכריתה או גרורתי. עם ביטוי HER2 חיובי מאושר כפי שהוערך על-ידי מעבדה מרכזית על פי הקווים המנחים של החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית - איגוד הפתולוגים האמריקאי.טופל בעבר עם T-DM1.;

התקדמות רדיולוגית מתועדת (במהלך או אחרי הטיפול האחרון או בתוך 6 חודשים לאחר השלמת טיפול נלווה).; 

נוכחות של לפחות נגע אחד בר-מדידה על פי הקריטריונים המעודכנים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (mRECIST) גרסה 1.1.;

ציון 0 או 1 במצב תפקודי על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG-PS).;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 21/08/2019
שם המחקר: MK3475-641
מספר הלסינקי: RMC-0075-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי(עמיד לסירוס)
שם המחקר: MK3475-641
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) (KEYNOTE-641).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamide Versus Placebo Plus Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) (KEYNOTE-641)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

סובל מסרטן הערמונית ללא תאים קטנים שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (אם הן מקובלות בהתאם לתקנות רשות הבריאות המקומית). האבחנה מצוינת בדוח פתולוגיה ומאומתת בידי החוקר;

הייתה לו התקדמות מתועדת של סרטן הערמונית תוך כדי טיפול לדיכוי אנדרוגן (ADT) (או אחרי כריתת אשכים דו צדדית) בששת החודשים שלפני הסינון, שנפסקה בידי החוקר;

ראיות למחלה גרורתית שתועדו לפי נגעים בעצמות במיפוי עצמות ו/או מחלה ברקמה רכה לפי CT/MRI. משתתפים שהתפשטות המחלה שלהם מוגבלת לבלוטות הלימפה באזור האגן אינם מתאימים למחקר.;

עונה על אחד מהקריטריונים הבאים לגבי החשיפה לאביראטרון: -לא קיבל טיפול קודם באביראטרון -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול למשך לפחות ארבעה שבועות, ומחלתו לא התקדמה במהלך הטיפול -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול ומחלתו התקדמה אחרי לפחות שמונה שבועות טיפול; חוסר מתמשך באנדרוגנים עם רמת טסטוסטרון בדם יותר מ 50 ננ"ג/מ"ל.;

 על משתתפים המקבלים טיפול נגד ספיגת עצם לקבל מנות יציבות יותר מארבעה שבועות לפני השיבוץ באקראי.;

המשתתף (או נציגו החוקי, לפי העניין) נותן הסכמה מדעת/הצהרה על ההסכמה בכתב להשתתפות במחקר. המשתתף יכול לתת גם הסכמה/הצהרה על הסכמה למחקר ביו-רפואי עתידי. עם זאת, המשתתף רשאי להשתתף בניסוי הראשי מבלי להשתתף במחקר ביו-רפואי עתידי.;

הגיש דגימות מביופסיית מחט עבה או מביופסיית כריתה חדשה (שנלקחה ב-12 החודשים שלפני הסינון) מרקמה רכה שלא טופלה בקרינה (דגימות מגידולים שהתקדמו אחרי טיפול קודם בקרינה הן מותרות);

רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), בבדיקה שנערכה בשבעת הימים שלפני השיבוץ באקראי.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 25/07/2019
שם המחקר: XL184-401
מספר הלסינקי: 0609-14-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן בלוטת התריס
שם המחקר: XL184-401
תיאור קצר: מחקר שלב 4 להערכת הטיפול בקָבּוֹזָנְטִינִיבּ (XL184) במינון יומי של 60 מ"ג בהשוואה ל-140 מ"ג בקרב חולי סרטן מדולרי מתקדם וגרורתי של בלוטת התריס
כותרת המחקר: A Randomized, Double-blind Study To Evaluate the Efficacy and Safety of Cabozantinib (XL184) at 60 mg/Day Compared to a 140 mg/Day in Progressive, Metastatic Medullary Thyroid Cancer Patients
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

תיעוד היסטולוגי אבחנתי של סרטן בלוטת התריס מסוג מדולר

י תיעוד להתקדמות המחלה על פי בדיקות דימות השוואתיות

גידול עם מוטציה בגן RET או RAS(בדיקה תישלח במסגרת הסינון למחקר)

מחלה מדידה

תפקוד איברים תקין

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/02/2019
שם המחקר: MK3475-415
מספר הלסינקי: 0038-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר שלומית יוסט כץ
המחלה הנחקרת: מנינגיומה
שם המחקר: MK3475-415
תיאור קצר: איפיון מנינגיומות שנוצרו לאחר חשיפה לקרינה
כותרת המחקר: A Phase II, open-label, single arm trial of Pembrolizumab for Refractory Atypical and Anaplastic Meningioma
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

אבחון מאומת היסטולוגית או הדמייתית של גידול מוחי מסוג מנינגיומה אטיפית (דרגה 2) או מנינגיומה אנאפלסטית (דרגה 3) או המנגיופריציטומה

לאחר כשלון טיפול קודם של ניתוח או של טיפול קרינתי, אלא אם כן קיימת התווית נגד לטיפולים אילוץ (ניתן להכלל במחקר גם לאחר טיפול קודם בתרופות ביולוגיות או כימיות לגידול המוחי).

מצב תפקודי סביר ומעלה

תוחלת חיים צפויה מעל 4 חודשים

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 140
<< לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 לדף הבא >>