שם המחקר: CA209-937
מספר הלסינקי: 0095-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: קפושי סרקומה
שם המחקר: CA209-937
תיאור קצר: מחקר פאזה שניה של ניבולומאב (nivolumab) עם איפילימומאב (ipilimumab) בחולים עם סרקומה מסוג קפושי קלאסית classical Kaposi Sarcoma (CKS), שמחלתם טופלה בעבר
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Nivolumab Plus Ipilimumab in Previously Treated Classical Kaposi Sarcoma (CKS)
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים מגיל 18 ומעלה אבחנה פתולוגית של סרקומה מסוג קפושי לפחות קו טיפול קודם אחד למחלה מחלה מדידה ללא אבחנה של סרקומה מסוג קפושי על רקע HIV ללא מחלה אוטואימונית פעילה ללא הפטיטיס B או C ללא טיפול אימונוסופרסיבי תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע""י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: גב' מרינה דונסקוי
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 06/08/2018
שם המחקר: 0673-17-RMC
מספר הלסינקי: 0673-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר הנית ינאי
המחלה הנחקרת: דלקת כיבית במעי הגס (קוליטיס)
שם המחקר: 0673-17-RMC
תיאור קצר: השתלת צואה בחולים נאיביים הסובלים מקוליטיס כיבית קלה-בינונית – מחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו. במסגרת המחקר נבקש לבדוק האם השתלות צואה חוזרות, ממקור של מספר תורמים, עשויות לשנות את המהלך הטבעי של מחלת הקוליטיס הכיבית ולמתן את תסמיני המחלה.
כותרת המחקר: High Intensity, Multi-Donor, Oral Capsulized Fecal Microbiota Transplantation in Newly Diagnosed Patients with Mild to Moderate Ulcerative Colitis – a Double Blind, Placebo-Controlled Trial
תנאי קבלה עיקריים: חולים חדשים (גברים ונשים בני 18-70) שאובחנו כסובלים מ-UC ברמה קלה-בינונית (לפי Mayo score) ב-9 החודשים האחרונים ואינם לוקחים טיפול תרופתי פרט ל-Mesalamine. תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י המרכז הרפואי.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 31/07/2018
שם המחקר: MS700568 0022
מספר הלסינקי: 0176-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר איתי לוטן
המחלה הנחקרת: טרשת נפוצה
שם המחקר: MS700568 0022
תיאור קצר: מחקר פרוספקטיבי למשך שנתיים להערכת תחילת הפעילות של מייבנקלאד (®Mavenclad) בקרב נבדקים עם טרשת נפוצה התקפית פעילה ביותר
כותרת המחקר: A 2-year prospective study to evaluate the onset of action of Mavenclad ® in subjects with highly active relapsing multiple sclerosis
תנאי קבלה עיקריים: קריטריונים מרכזיים להכללה: • נבדקים ונבדקות בגיל ≥ 18 • טרשת נפוצה התקפית פעילה ביותר המוגדרת כדלקמן: o התקף אחד בשנה האחרונה ולפחות נגע אחד המסווג כ-T1 Gd+ או לפחות תשעה נגעים המסווגים כ-T2, תוך כדי טיפול בתרופות המשנות את מהלך המחלה (DMD) o שני התקפים או יותר בשנה האחרונה, בין אם מטופל ב-DMD ובין אם לאו. • ציון EDSS ≤ 5.0
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: יניב רודיטי, רוית יצחקי
טלפון: 03-6528734
מייל: yar@clalit.org.il
תאריך עדכון: 22/05/2018
שם המחקר: CNP520A2202J
מספר הלסינקי: 0582-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אמיר גליק
המחלה הנחקרת: דמנציה
שם המחקר: CNP520A2202J
תיאור קצר: מחקר אקראי, כפול סמיות, בבקרת פלצבו, בקבוצות מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של CNP520 במשתתפים הנמצאים בסיכון להתחלת תסמינים קליניים של מחלת אלצהיימר (AD)
כותרת המחקר: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel group study to evaluate the efficacy and safety of CNP520 in participants at risk for the onset of clinical symptoms of Alzheimer’s Disease (AD).
תנאי קבלה עיקריים: מועמדים שמתאימים להיכלל בניסוי זה חייבים למלא את כל הקריטריונים הבאים: סינון חלק I: משתתפים המתאימים להכללה חייבים לעמוד בכל הקריטריונים הבאים קודם הפגישה למתן התוצאות הגנטיות APOE4)): 1. הסכמה מדעת בכתב חייבת להתקבל לפני ביצוע כל הערכה כחלק מהמחקר, כולל הסכמה לקבל את גילוי הערכות הסיכון שלהם להתפתחות תסמינים קליניים של AD בהתבסס על גנוטיפ APEO ואם מדובר ב-HTs, עם עדות לעמילואיד מוגבר במוח. 2. גברים ונשים בגילאי 60 עד 75 שנה, כולל, במועד החתימה על הסכמה מדעת. כדי להבטיח שלא יותר מ-20% מהמשתתפים בקבוצת הגיל של 60-64 ישובצו באקראי לאורך כל תקופת הגיוס, ייושם תהליך ברמת מרכז המחקר. 3. נשים חייבות להיחשב כנמצאות לאחר הפסקת הווסת וללא יכולת להרות, כלומר, היו להן 12 חודשים של אל-ווסת (ספונטנית) עם פרופיל קליני נאות (למשל, היסטוריה של תסמינים וואסומוטוריים), או שעברו כריתה דו צדדית של השחלות (עם או ללא כריתת הרחם), כריתת רחם מלאה או קשירת חצוצרות. . בעלי כשירות אינטלקטואלית, ויזואלית ואודיוטורית, בעלי יכולת דיבור שוטפת וקריאה של השפה בה מועברות הערכות המחקר (למשל, השלמת לפחות שש שנות לימוד רגילות או העסקה קבועה או רמה מקומית מקבילה של ידע). 5. ציון כולל של 24 או יותר במבחן Mini-Mental State Examination) MMSE). 6. מוכנים שיהיה להם שותף למחקר לאורך המחקר. הערה אין צורך לחזור על משטח לחי וגילוי גנטי אם הם בוצעו כבר במחקר API015A2201J. סינון חלק II: משתתפים מתאימים להכללה חייבים לעמוד בכל הקריטריונים הבאים קודם להקצאה האקראית בהתבסס על הליכי בדיקות הסינון. 7. נשא של לפחות אלל ε4 אחדלגן APOE: HMs עם עמילואיד מוגבר או לא מוגבר במוח או HTs עם עמילואיד מוגבר במוח (כפי שנמדד על ידי CSF Aβ או הדמיית PET של עמילואיד). ניתן לוותר על עדות לעמילואיד מוגבר במוח אם קיימות הדמיות זמינות מסריקת PET קודמת לעמילואיד במוח והן ניתנות לשליחה לצורך הערכה ויזואלית (כמותית) בקריאה מרכזית. הערה: במקרים בהם גם בדיקת CSF Aβ וגם סריקת PET לעמילואיד נעשות, לפחות אחת צריכה להצביע על עמילואיד מוגבר במוח. 8. היעדר פגיעה קוגניטיבית בביקור הסינון מוגדרת כציון של 85 או יותר באינדקס RBANS לציון זיכרון מושהה וכן ציון CDR גלובלי של 0 עם שני מקרים יוצאי דופן מיוחדים: - אם ציון אינדקס RBANS לזיכרון מושהה הוא בין 70 ל-84 (כולל) וכן ציון CDR = 0, ייתכן שהמשתתף יורשה להמשיך רק אם החוקר חושב כי הקוגניציה אינה פגועה לאחר סקירת קריטריונים של MCI/דמנציה. - אם ציון CDR הגלובלי = 0.5 וכן ציון אינדקס RBANS לזיכרון מושהה הוא 85 ומעלה, ייתכן שהמשתתף יורשה להמשיך רק אם החוקר חושב כי הקוגניציה אינה פגועה לאחר סקירת קריטריונים של MCI/דמנציה. 9. קיומו של שותף למחקר אשר מסכים להשתתף במחקר ואשר הוא בעל כשירות אינטלקטואלית, ויזואלית ואודיוטורית, בעל יכולת דיבור שוטפת וקריאה של השפה בה מועברות הערכות המחקר. בנוסף, השותף למחקר חייב להיות מסוגל ולהסכים ל: • ללוות את המשתתף לביקורים אשר דורשים את המשוב של השותף למחקר • עומד בהגדרה של "שותף למחקר"
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: יניב רודיטי, רוית יצחקי
טלפון: 03-6528734
מייל: yar@clalit.org.il
תאריך עדכון: 22/05/2018
שם המחקר: TCH-003
מספר הלסינקי: 0150-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלכסנדר חלבטובסקי
המחלה הנחקרת: מיגרנה
שם המחקר: TCH-003
תיאור קצר: מחקר אקראי, כפול סמיות להערכת בטיחות ויעילות מכשיר ה- Nerivio Migra-1 המיועד להקלת כאב בזמן התקף מיגרנה בחולים הסובלים ממיגרנות
כותרת המחקר: A Randomized, Double Blinded, Sham controlled Clinical Study to Evaluate the Safety and Efficacy of the Nerivio Migra-1, a Neuromodulation Device, for the acute treatment of Migraine
תנאי קבלה עיקריים: תנאי הכללה 1. גילאי 18-75 . גברים או נשים 2. החולה עונה על קריטריוני אבחון למיגרנה ICHD-3) עם ובלי הילה) 3. חולה עם 8-2 התקפי מיגרנה בחודש 4. שימוש או מינון של תרופות למניעת מיגרנה לא השתנתה במשך חודשיים לפחות לפני הניסוי 5. החולה חייב להיות מסוגל ומוכן לקיים את דרישות המעקב של המחקר 6. החולה חייב להיות מסוגל ומוכן לתת הסכמה מדעת בכתב
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: יניב רודיטי, רוית יצחקי
טלפון: 03-6528734
מייל: yar@clalit.org.il
תאריך עדכון: 22/05/2018
שם המחקר: ACT14820
מספר הלסינקי: 0210-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ג'לדטי רות
המחלה הנחקרת: פרקינסון
שם המחקר: ACT14820
תיאור קצר: מחקר רב-מרכזי, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו להערכת היעילות, הבטיחות, הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של GZ/SAR402671 בחולים עם מחלת פרקינסון בשלב מוקדם הנושאים מוטציה או שינוי אחר המוגדר מבעוד מועד בגן GBA.
כותרת המחקר: Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of GZ/SAR402671 in patients with early-stage Parkinson’s disease carrying a GBA mutation or other pre-specified variant
תנאי קבלה עיקריים: קריטריונים להכללה: I 01. מטופלים או מטופלות עם אבחנת PD (עם לפחות שניים מתוך הסימנים שלהלן: רעד במנוחה, אי יציבות פוסטורלית, אקינזיה/ היפוקינזיה ונוקשות שרירים), שהם נשאים הטרוזיגוטיים למוטציה ב-GBA. הערה: אם המטופל נושא מוטציה ב-GBA שאינה נמצאת ברשימה, תמיד תידרש התייעצות על מנת לקבוע את התאמת המטופל. I 02. מטופלים הנושאים שינויי רצף ידועים הקשורים ב- GBA-PD חייבים להדגים הפרעת שינה התנהגותית מסוג תנועות עיניים מהירות (RBD), המאושרת על ידי תיעוד היסטורי באמצעות פוליסומנוגרפיה או באמצעות שאלון לסקר RBD. I 03. גיל ≥ 18 שנים עד 70 שנים, כולל, במועד החתימה על טופס ההסכמה מדעת. I 04. בעל תסמיני PD במשך ≥ שנתיים. I 05. שלב PD לפי Hoehn and Yahr (H&Y) ≤ 2 בתחילת המחקר. I 06. אם המטופל מקבל לבודופה או אגוניסט של דופמין, משטר הטיפול חייב להיות יציב במשך לפחות 30 ימים (לפחות 60 ימים עבור רסגילין) טרם הרנדומיזציה. I 07. משתף פעולה, מסוגל לבלוע תרופה פומית, ומסוגל להשלים את כל היבטי המחקר באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו של החוקר. I 08. המטופל מביע נכונות להימנע מצריכת אשכוליות, מיץ אשכוליות ו/או מוצרים אחרים המכילים אשכוליות במשך 72 שעות טרם מתן המנה הראשונה של GZ/SAR402671 ובמהלך שלב הטיפול כולו (חלק 1 וחלק 2, שלבים 2 ו-3). I 09. מסוגל לחתום על טופס הסכמה מדעת בכתב.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: יניב רודיטי, רוית יצחקי
טלפון: 03-6528734
מייל: yar@clalit.org.il
תאריך עדכון: 22/05/2018
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 135
<< לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 לדף הבא >>