מועדי ישיבות ועדת הלסינקי

 

 

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2023

 

IRB/committee meetings & submissions - 2023

 מועדי ישיבות  2024