הכשרות

כמרכיב חשוב וחיוני בראיית העתיד של הצוותים בבית החולים כאנשי תכנון, אבחון,טיפול, סיוע, אקדמיה, מקיים המרכז מערך מסונף של הכשרות. הכשרות מיקצועיות מתקיימות במרכז רפואי רבין בכל תחומי הפעילות: רפואה, סיעוד, מקצועות בריאות, לוגיסטיקה, אדמיניסטראציה, טכנולוגיה, מחשבים , ניהול . ההכשרות הינן לנושאים כלליים המחייבים ידיעת העובדים במסגרת ימי אוריינטציה וכן ספציפיות למקצועות השונים לפי אופיים והנדרש מהם. ההכשרות מתקיימות לקדום וטיוב עבודה שוטפת, הוראה ומחקר, סיוע ברמה האישית והקבוצתית. ההכשרה הינה בעלת אופי של מנטורשיפ אישי וקבוצתי, הרצאות ודיונים,יציאה לכנסים, דיוני מקרים מסובכים, צוותי מומחים וסיוע קרוב לשטות מחקר, איסוף נתונים והערכתם.

 הכשרות בנושאי מחקר

אופי המחקר הינו : קליני, תרגומי ובסיסי.


למחקר קליני המרכז הרפואי מעניק :

1.  קורס Good Clinical Practice (GCP) קורס מחייב לכל העוסק במחקר קליני.

2.  הדרכה של סטטיסטיקאית רפואית.

3.  הדרכה לכתיבה והבנה של מאמרים רפואיים.

4.  הדרכה לכתיבת פרוטוקול למחקר.

5.  הדרכה להגשת לוועדת הלסינקי.

6.  הדרכה למעקב ובקרה אחר בצוע המחקרים.

7.  סיוע והדרכה לחיפוש מאמרים רלונטיים במרחב האלקטרוני.

8.  סיוע בכתיבת קורות חיים אקדמיים.

9.  סיוע בכתיבת בקשות למענקי מחקר.

 

למחקר בסיסי ותרגומי המרכז הרפואי מעניק:

1.   הדרכה לחיפוש מקורות למענקי מחקר.

2.   הדרכה לעבודת מעבדה במחקר בסיסי.

3.   קורס לעבודה עם בעלי חיים.

4.   סיוע בכתיבת קורות חיים אקדמיים.

5.   סיוע ליצירת קבוצות עבודה רב תחומיות.

6.   סיוע כספי למחקרי התכנות לחוקרים צעירים (עד שלוש שנים מסיום התמחות).

7.   חיבור לקרן הון סיכון של שרותי בריאות כללית לבדיקת רעיונות חדשניים ופטנטים.