שם המחקר: CA209-937
מספר הלסינקי: 0095-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: קפושי סרקומה
שם המחקר: CA209-937
תיאור קצר: מחקר פאזה שניה של ניבולומאב (nivolumab) עם איפילימומאב (ipilimumab) בחולים עם סרקומה מסוג קפושי קלאסית classical Kaposi Sarcoma (CKS), שמחלתם טופלה בעבר
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Nivolumab Plus Ipilimumab in Previously Treated Classical Kaposi Sarcoma (CKS)
תנאי קבלה עיקריים:
גברים ונשים מגיל 18 ומעלה 
אבחנה פתולוגית של סרקומה מסוג קפושי 
לפחות קו טיפול קודם אחד למחלה 
מחלה מדידה 
ללא אבחנה של סרקומה מסוג קפושי על רקע HIV 
ללא מחלה אוטואימונית פעילה 
ללא הפטיטיס B או C 
ללא טיפול אימונוסופרסיבי 
תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע""י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: גב' מרינה דונסקוי
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 06/08/2018
שם המחקר: JGDL
מספר הלסינקי: 0259-16-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרקומה מתקדמת מקומית או גרורתית
שם המחקר: JGDL
תיאור קצר: מחקר שלב 1B/2, להערכת הבטיחות והיעילות של הטיפול בגמציטאבין (gemcitabine) ודוסטאקסל (docetaxel), עם או ללא הוספת אולאראטומאב (olaratumab), בקרב חולי סרקומה של הרקמות הרכות בשלב מתקדם.
כותרת המחקר: A Phase Ib (Open-Label) / Phase II (Randomized, Double-Blinded) Study Evaluating Gemcitabine and Docetaxel With or Without Olaratumab in the Treatment of Advanced Soft Tissue Sarcoma 
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגיל 18 ומעלה סרקומה מתקדמת או גרורתית של הרקמות הרכות נתקבלו עד 2 קוי טיפול מערכתיים קודמים לסרטן מתקדם או גרורתי מחלה המתאימה לטיפול בתרופות ג'מציטבין (ג'מזר) ודוסטקסל הימצאות דגימת גידול לצרכי בדיקה פתולוגית תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 02/02/2018