שם המחקר: GLH694-P001
מספר הלסינקי: 0282-17-RMC
חוקר ראשי: נועה גפן
המחלה הנחקרת: נשים
שם המחקר: GLH694-P001
תיאור קצר: אפקט מתווסף של שילוב Brinzolamide 1% /Brimonidine 0.2% במינון קבוע פעמיים ביום כטיפול משלים לאנלוג של פרוסטגלנדין.
כותרת המחקר: Additive Effect of Twice Daily Brinzolamide 1% /Brimonidine 0.2% Fixed Dose Combination as an Adjunctive Therapy to a Prostaglandin Analogue
תנאי קבלה עיקריים:
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר:
טלפון:
מייל:
תאריך עדכון: 22/10/2017