\

שירות הוצאת נתונים

שירי קושניר, אחראיתDATA  והוצאת נתונים לצרכי מחקר ממאגרי המידע של בית החולים.

הוצאת נתונים מתבצעת ע"פ נוהל רופא ראשי, באמצעות חוקר מהמוסד ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים.

כדי לקבל להסבר על המידע הקיים, התהליך ונהלי העבודה ניתן  לתאם פגישה shiriku1@clalit.org.il