שם המחקר: XL184-311
מספר הלסינקי: RMC-0161-19
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי
שם המחקר: XL184-311
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Subjects with Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer Who Have Progressed after Prior VEGFR-Targeted Therapy
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת; אבחנה של DTC המאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית;

מחלה ברת-מדידה על פי RECIST 1.1 בסריקות CT/MRI שבוצעו בתוך 28 ימים לפני ההקצאה האקראית; 

 חייב להיות לאחר טיפול ביוד-131 עבור DTC או שנקבע כי אינו מתאים לטיפול זה; חייב להיות לאחר טיפול עם לפחות אחד מחומרי ה-TKI הבאים המוכוונים ל-VEGFR לטיפול ב-DTC: לנווטיניב (lenvatinib) או סוראפניב (sorafenib).; 

חייב היה לחוות התקדמות רדיוגרפית מתועדת לפי RECIST 1.1 על פי החוקר במהלך הטיפול עם TKI המוכוון כלפי VEGFR או לאחריו, לפני התחלת הטיפול נוגד-הסרטן הבא (אשר עשוי להיות הטיפול במחקר זה);

החלמה עד קו ההתחלה או דירוג 1 לכל היותר (קריטריוני טרמינולוגיה נפוצה לאירועים חריגים גרסה5 CTCAE v5]]) מרעילויות הקשורות לטיפולים קודמים כלשהם, אלא אם האירועים החריגים אינם משמעותיים מבחינה קלינית ו/או יציבים בקבלת טיפול תומך ;

מצב תפקודי (PS) של 0 או 1 על פי ECOG ; 

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378076
תאריך עדכון: 21/08/2019
שם המחקר: XL184-401
מספר הלסינקי: 0609-14-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן בלוטת התריס
שם המחקר: XL184-401
תיאור קצר: מחקר שלב 4 להערכת הטיפול בקָבּוֹזָנְטִינִיבּ (XL184) במינון יומי של 60 מ"ג בהשוואה ל-140 מ"ג בקרב חולי סרטן מדולרי מתקדם וגרורתי של בלוטת התריס
כותרת המחקר: A Randomized, Double-blind Study To Evaluate the Efficacy and Safety of Cabozantinib (XL184) at 60 mg/Day Compared to a 140 mg/Day in Progressive, Metastatic Medullary Thyroid Cancer Patients
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

תיעוד היסטולוגי אבחנתי של סרטן בלוטת התריס מסוג מדולר

י תיעוד להתקדמות המחלה על פי בדיקות דימות השוואתיות

גידול עם מוטציה בגן RET או RAS(בדיקה תישלח במסגרת הסינון למחקר)

מחלה מדידה

תפקוד איברים תקין

תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/02/2019
שם המחקר: MK3475-415
מספר הלסינקי: 0038-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר שלומית יוסט כץ
המחלה הנחקרת: מנינגיומה
שם המחקר: MK3475-415
תיאור קצר: איפיון מנינגיומות שנוצרו לאחר חשיפה לקרינה
כותרת המחקר: A Phase II, open-label, single arm trial of Pembrolizumab for Refractory Atypical and Anaplastic Meningioma
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

אבחון מאומת היסטולוגית או הדמייתית של גידול מוחי מסוג מנינגיומה אטיפית (דרגה 2) או מנינגיומה אנאפלסטית (דרגה 3) או המנגיופריציטומה

לאחר כשלון טיפול קודם של ניתוח או של טיפול קרינתי, אלא אם כן קיימת התווית נגד לטיפולים אילוץ (ניתן להכלל במחקר גם לאחר טיפול קודם בתרופות ביולוגיות או כימיות לגידול המוחי).

מצב תפקודי סביר ומעלה

תוחלת חיים צפויה מעל 4 חודשים

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 11/02/2019
שם המחקר: MK3475-689
מספר הלסינקי: 0668-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' אהרון פופובצר
המחלה הנחקרת: סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III-IVA, המתאים לכריתה בניתוח
שם המחקר: MK3475-689
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III–IVA (LA HNSCC), המתאים לכריתה בניתוח
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy and in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell carcinoma (LA HNSCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

קיימת אבחנה חדשה (מאושרת היסטולוגית) של קרצינומה של תאי קשקש, נתיחה ולא גרורתית בהתאם לקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול המחקר (יש לברר מול החוקר);

להיות מועמד/ת מתאים לניתוח בהתאם להחלטת החוקר ולטיפול המקובל;

להיות בעל/ת מחלה מדידה בהדמיה (CT או MRI) בהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 יש לספק דגימות גידול כמוגדר בפרוטוקול המחקר לבדיקות במעבדה המרכזית;

תוצאות מבדיקה (מקומית) של HPV לסרטן בלוע הפומי, המוגדרת כבדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) ל-p16 באמצעות בדיקת CINtec ובהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 להיות בעל/ת רמת תפקוד יומיומי 1 או 0 לפי סולם הערכה בינלאומי (ECOG);

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 04/04/2019