שם המחקר: GS-US-417-0303
מספר הלסינקי: 0706-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: חולים מאובחנים עם דלקת מפרקים שיגרונית
שם המחקר: GS-US-417-0303
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב מרכזי, בהקצאה אקראית, בסמיות כפולה, מבוקר פלצבו וביקורת פעילה להערכת היעילות והבטיחות של פילגוטיניב (Filgotinib) הניתנת לבדה במשך 52 שבועות, ובשילוב עם מתוטרקסאט (Methotrexate, MTX) לנבדקים עם דלקת מפרקים שגרונית פעילה מתונה עד חמורה, ללא טיפול קודם במתוטרקסאט
כותרת המחקר: A Randomized, Double-blind, Placebo- and Active-controlled, Multicenter, Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Filgotinib Administered for 52 Weeks Alone and in Combination with Methotrexate (MTX) to Subjects with Moderately to Severely Active Rheumatoid Arthritis Who Are Naïve to MTX Therapy
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-9376947
תאריך עדכון: 14/02/2018
שם המחקר: CAIN457F2366
מספר הלסינקי: 0144-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: דלקת מפרקים פסוריאטית
שם המחקר: CAIN457F2366
תיאור קצר: מחקר אקראי, כפול-סמיות, עם ביקורת פעילה, רב-מרכזי, להערכת היעילות בשבוע 52 של טיפול יחידני בסקוקינומאב (Secukinumab) במתן תת-עורי בהשוואה לטיפול יחידני באדאלימומאב (Adalimumab) במתן תת-עורי במטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה
כותרת המחקר: "A randomized, double-blind, active control, multicenter study to evaluate the efficacy at week 52 of subcutaneously administered secukinumab monotherapy compared with subcutaneously administered adalimumab monotherapy in patients with active psoriatic arthritis"
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-9376947
תאריך עדכון: 14/02/2018
שם המחקר: I1F-MC-RHCF
מספר הלסינקי: 0177-17-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: דלקת מפרקים פסוריאטית
שם המחקר: I1F-MC-RHCF
תיאור קצר: מחקר רב-מרכזי אקראי גלוי תווית בקבוצות מקבילות באורך 52 שבועות להערכת היעילות והבטיחות של איקסקיזומאב (ixekizumab) לעומת אדלימומאב (adalimumab) בעת הטיפול במטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית שלא טופלו בעבר בתרופות ביולוגיות אנטי ראומטיות המשנות את מהלך המחלה (DMARD). פרוטוקול I1F-MC-RHCF
כותרת המחקר: A 52-Week Multicenter Randomized Open-Label Parallel-Group Study Evaluating the Efficacy and Safety of Ixekizumab versus Adalimumab in Patients with Psoriatic Arthritis Who Are Biologic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug Na ve. Protocol I1F-MC-RHCF
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-9376947
תאריך עדכון: 14/02/2018