שם המחקר: NILE
מספר הלסינקי: RMC-0584-18
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן
שם המחקר: NILE
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי, גלוי, מבוקר, רב-מרכזי, גלובלי, של דורבלומאב כטיפול קו ראשון בשילוב עם טיפול כימותרפיה מקובל ודורבלומאב בשילוב עם טרמלימומאב וטיפול כימותרפיה מקובל, לעומת טיפול כימותרפיה מקובל לבד במטופלים עם סרטן אורותליאלי בלתי ניתן לכריתה מקומי מתקדם או גרורתי
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-Label, Controlled, Multi-Center, Global Study of First-Line Durvalumab in Combination with Standard of Care Chemotherapy and Durvalumab in Combination with Tremelimumab and Standard of Care Chemotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy Alone in Patients with Unresectable Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

 מטופלים עם אישור היסטולוגי או ציטולוגי של קרצינומה בלתי נתיחה, מתקדמת מקומית או גרורתית (כלומר, T4b, כל N; או כל T, N2-N3 או M1; על סמך דירוג TNM קליני [גידול/בלוטות/גרורות]) של תאי המעבר באורותל כולל אגן הכליה, שופכנים, שלפוחית השתן ושופכה, אשר לא טופלו בעבר בכימותרפיה כקו ראשון. ;

סטטוס תפקודי לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO)/Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) של 0 או 1 במועד הגיוס.;

 לפחות נגע 1 ללא טיפול הקרנה בעבר, המאושר כנגע מטרה (TL) על פי RECIST 1.1 בתחילת המחקר.;

סטטוס PD-L1 בגידול, כולל בדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) המאושרת על ידי מעבדת ייחוס, חייבת להיות ידועה לפני השיבוץ האקראי. לפיכך, כל החולים חייבים להיות מסוגלים למסור ביופסיה חדשה של הגידול שנלקחה (< 3 חודשים) במהלך המיון (עדיף) או למסור דגימת גידול זמינה שנלקחה ≤ 3 שנים לפני המיון.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-641
מספר הלסינקי: RMC-0075-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי(עמיד לסירוס)
שם המחקר: MK3475-641
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) (KEYNOTE-641).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamide Versus Placebo Plus Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) (KEYNOTE-641)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

סובל מסרטן הערמונית ללא תאים קטנים שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (אם הן מקובלות בהתאם לתקנות רשות הבריאות המקומית). האבחנה מצוינת בדוח פתולוגיה ומאומתת בידי החוקר;

הייתה לו התקדמות מתועדת של סרטן הערמונית תוך כדי טיפול לדיכוי אנדרוגן (ADT) (או אחרי כריתת אשכים דו צדדית) בששת החודשים שלפני הסינון, שנפסקה בידי החוקר;

ראיות למחלה גרורתית שתועדו לפי נגעים בעצמות במיפוי עצמות ו/או מחלה ברקמה רכה לפי CT/MRI. משתתפים שהתפשטות המחלה שלהם מוגבלת לבלוטות הלימפה באזור האגן אינם מתאימים למחקר.;

עונה על אחד מהקריטריונים הבאים לגבי החשיפה לאביראטרון: -לא קיבל טיפול קודם באביראטרון -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול למשך לפחות ארבעה שבועות, ומחלתו לא התקדמה במהלך הטיפול -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול ומחלתו התקדמה אחרי לפחות שמונה שבועות טיפול; חוסר מתמשך באנדרוגנים עם רמת טסטוסטרון בדם יותר מ 50 ננ"ג/מ"ל.;

 על משתתפים המקבלים טיפול נגד ספיגת עצם לקבל מנות יציבות יותר מארבעה שבועות לפני השיבוץ באקראי.;

המשתתף (או נציגו החוקי, לפי העניין) נותן הסכמה מדעת/הצהרה על ההסכמה בכתב להשתתפות במחקר. המשתתף יכול לתת גם הסכמה/הצהרה על הסכמה למחקר ביו-רפואי עתידי. עם זאת, המשתתף רשאי להשתתף בניסוי הראשי מבלי להשתתף במחקר ביו-רפואי עתידי.;

הגיש דגימות מביופסיית מחט עבה או מביופסיית כריתה חדשה (שנלקחה ב-12 החודשים שלפני הסינון) מרקמה רכה שלא טופלה בקרינה (דגימות מגידולים שהתקדמו אחרי טיפול קודם בקרינה הן מותרות);

רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), בבדיקה שנערכה בשבעת הימים שלפני השיבוץ באקראי.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
מספר הלסינקי: RMC-0470-17
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה של רוקאפאריב לעומת טיפול לפי בחירת הרופא במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס, הקשור לחסר ברקומבינציה הומולוגית
כותרת המחקר: TRITON3: A Multicenter, Randomized, Open-label Phase 3 Study of Rucaparib versus Physician’s Choice of Therapy for Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Associated with Homologous Recombination Deficiency
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

למטופל אדנוקרצינומה של הערמונית, או קרצינומה של הערמונית בדיפרנציאציה נמוכה, המאושרת היסטולוגית או ציטולוגית (לא יוכללו היסטולוגיות של תאים קטנים בלבד או היסטולוגיות נוירואנדוקריניות בדרגה גבוהה בלבד;

 מורשית דיפרנציאציה נוירואנדוקרינית) המטופל מסורס כירורגית או רפואית, עם רמות טסטוסטרון ≤ 50 ננוגרם/דציליטר (1.73 ננומולר) בסרום. אם מטופל כעת באגוניסטים להורמון משחרר-הורמון הצהבה (LHRH) (מטופלים שלא עברו כריתת אשכים), יש להמשיך את הטיפול לכל אורך המחקר;

ראיות להתקדמות מחלה לאחר טיפול קודם 1 בחומרים מכווני-AR מהדור החדש (אבירטרון אצטאט, אנזלוטמיד או חומר מכוון-AR מחקרי) נגד המחלה העמידה בפני סירוס (טיפולים אנטי-אנדרוגניים ישנים יותר, כמו ביקלוטמיד, פלוטמיד ונילוטמיד לא ייחשבו לצורך מגבלת הכללה זו);

 מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG) ;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: PCR0002
מספר הלסינקי: 0618-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי
שם המחקר: PCR0002
תיאור קצר: מחקר סמנים ביולוגיים לקביעת התדירות של שגיאות בתיקון דנ"א בגברים עם סרטן ערמונית גרורתי
כותרת המחקר: Biomarker Study to Determine Frequency of DNA-repair Defects in Men with Metastatic Prostate Cancer
תנאי קבלה עיקריים:


גבר מעל גיל 18;

אבחנה של סרטן ערמונית גרורתי (שלב IV), שאושר באמצעות ביופסיה מאזור הגידול הגרורתי או היסטוריה של מחלה מקומית, הנתמכת על ידי מחלה גרורתית הנראית בבדיקות דימות (כלומר, מצוינת בבירור ברשומות בית החולים/רשומות קליניות);

ללא בעיה רפואית שגורמת, לדעת החוקר, לכך שההשתתפות לא תהיה לטובתו של הנבדק (לדוגמה, תסכן את רווחתו) או שעלולה למנוע את ביצוע ההערכות המצוינות בפרוטוקול, להגבילן או לערפלן.;

מוכן לספק דגימת רוק או דם לניתוח גנומי;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 01/04/2020
שם המחקר: XL184-313
מספר הלסינקי: 0224-19
חוקר ראשי: דר ניימן
המחלה הנחקרת: סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי
שם המחקר: XL184-313
תיאור קצר: מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Controlled Phase 3 Study of Cabozantinib in Combination with Nivolumab and Ipilimumab versus Nivolumab and Ipilimumab in Previously Untreated Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma of Intermediate or Poor Risk
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 שנה לפחות.;

סרטן של תאי כליה מתקדם או גרורתי (שלב 4 לפי הועדה האמריקנית המשותפת לסרטן [AJCC]) עם מרכיב של תאים בהירים, שאומת באופן היסטולוגי (לא מתאים לניתוח מרפא או טיפול בהקרנות), כולל נבדקים שלהם גם מאפיין סרקומטואידי.; RCC

 עם סיכון בינוני או ירוד כמוגדר בקריטריונים של IMDC.;

מחלה מדידה לפי RECIST 1.1 כפי שיוגדר על ידי החוקר. מחלה מדידה חייבת להיות מחוץ לשדה ההקרנה אם ניתנו בעבר טיפולי הקרנה;

החלמה עד נקודת ההתחלה או עד דרגה 1 לכל היותר מרעילויות הקשורות לטיפולים קודמים כלשהם לפי קריטריונים של טרמינולוגיה נפוצה לאירועים חריגים (CTCAE) גרסה 5, אלא אם לאירוע(ים) החריג(ים) אין מובהקות קלינית ו/או מופגנת יציבות בעת קבלת טיפול תומך. דוגמאות לחריגים הן נבדקים עם נוירופתיה או אלופציה בד

רגה 2 שמותר להם להשתתף בניסוי.;

סטטוס תפקודי ע''ש קרנופסקי (KPS) של 70% או יותר;

 תפקוד איברים ומח עצם מספק;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 01/04/2020
שם המחקר: 4010-03-001 / RUBY / ENGOT EN-6 / GOG-3031
מספר הלסינקי: 0545-19
חוקר ראשי: ד"ר דליה צורף
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם, נשנה או ראשוני, של רירית הרחם
שם המחקר: 4010-03-001 / RUBY / ENGOT EN-6 / GOG-3031
תיאור קצר: מחקר של דוסטרלימאב (TSR-042) יחד עם קרבופלטין-פקליטקסל לעומת פלצבו יחד עם קרבופלטין-פקליטקסל במטופלות עם סרטן מתקדם, נשנה או ראשוני, של רירית הרחם (RUBY)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind, Multicenter Study of Dostarlimab (TSR-042) plus Carboplatin-paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin-paclitaxel in Patients with Recurrent or Primary Advanced Endometrial Cancer (RUBY)
תנאי קבלה עיקריים:

המטופלת בת 18 שנים לפחות;

למטופלת יש סרטן רירית הרחם שאומת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית עם מחלה נשנית או מתקדמת;

 למטופלת יש תפקוד איברים תקין;

למטופלת יש מצב תפקודי של 0 או 1 לפי "הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה" (ECOG);

למטופלת חייב להיות סרטן ראשוני של רירית הרחם בשלב 3 או בשלב 4 או הישנות ראשונה של סרטן רירית הרחם עם פוטנציאל נמוך לריפוי באמצעות טיפול בהקרנות (רדיותרפיה) או ניתוח בלבד או שילוב של השניים;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 01/04/2020
מציג תוצאות 13 - 18 מתוך 200