שם המחקר: MK3475-966
מספר הלסינקי: RMC-0439-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
שם המחקר: MK3475-966
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי כפול סמיות על פמברוליזומאב בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין לעומת פלצבו בשילוב עם גמציטאבין/ציספלאטין בתור טיפול קו ראשון למשתתפים עם סרטן בדרכי המרה בשלב מתקדם ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Double Blind Study of Pembrolizumab Plus Gemcitabine/Cisplatin versus Placebo Plus Gemcitabine/Cisplatin as First-Line Therapy in Participants with Advanced and/or Unresectable Biliary Tract Carcinoma (KEYNOTE 966).
תנאי קבלה עיקריים: גברים או נשים בני 18 שנים לפחות; בעל אבחנה מאומתת היסטולוגית של סרטן בדרכי המרה (כולנגיוקרצינומה תוך-כבדית או חוץ-כבדית או סרטן בכיס המרה) בשלב מתקדם (גרורתי) ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית;  מחלה הניתנת להערכה לפי RECIST 1.1, בהתאם לקביעת החוקר במרכז המחקר.; בעל סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד ECOG עד שלושה ימים לפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;  עליו לספק דגימה של רקמת גידול מארכיון או דגימה של רקמת גודל שנלקחה בעת האחרונה באמצעות ביופסיית מחט או ביופסיית כריתה של נגע גידולי, שלא הוקרן בעבר (שנלקח לצורך אימות היסטולוגי) לצורך אנליזה של סמנים ביולוגיים; בעל תוחלת חיים צפויה של מעל שלושה חודשים; בעל תפקוד איברים מספק, כפי שמוגדר בטבלה שפרוטוקול. יש לאסוף את הדגימות עד 14 ימים לפני מתן המנה הראשונה של טיפול המחקר.;  תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MORPHEUS LIVER - GO42216
מספר הלסינקי: RMC-0382-20
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן הכבד
שם המחקר: MORPHEUS LIVER - GO42216
תיאור קצר: מחקר מטרייה שלב 1ב/2, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה במטופלים עם סרטני כבד מתקדמים (MORPHEUS LIVER)
כותרת המחקר: A PHASE Ib/II, OPEN-LABEL, MULTICENTER, RANDOMIZED UMBRELLA STUDY EVALUATING THE EFFICACY AND SAFETY OF MULTIPLE IMMUNOTHERAPY-BASED TREATMENT COMBINATIONS IN PATIENTS WITH ADVANCED LIVER CANCERS
תנאי קבלה עיקריים: גיל של לפחות 18 שנים בעת החתימה על טופס ההסכמה מדעת; מצב תפקודי על פי ECOG של 0 או 1; קרצינומה הפטוצלולרית מתקדמת מקומית או גרורתית ו/או לא ניתנת להסרה עם אבחנה מאושרת על ידי היסטולוגיה/ציטולוגיה או באופן קליני על ידי קריטריוני AASLD במטופלים הסובלים משחמת עבור מטופלים עם שחמת ללא אישור היסטולוגי של האבחון, דרוש אישור קליני בהתאם לקריטריוני AASLD (ראה נספח 5).; דירוג צ'יילד-פו דרגה A (ראה נספח 6) בתוך 7 ימים לפני ההקצאה האקראית; מחלה בה לא ניתן לטפל בטיפולים ריפויים כירורגיים ו/או מקומיים מטופלים עם מחלה מתקדמת אחרי טיפולים כירורגיים ו/או מקומיים הנם מתאימים.; תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-859
מספר הלסינקי: 0547-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (קו ראשון)
שם המחקר: MK3475-859
תיאור קצר: מחקר קליני שלב III, אקראי, כפול סמיות, להשוואה של פמברוליזומאב (MK-3475) עם כימותרפיה, לעומת פלצבו עם כימותרפיה, כטיפול קו ראשון למשתתפים עם HER2 שלילי עם אדנוקרצינומה של הקיבה או של מעבר ושט-קיבה, גרורתית או שלא ניתנת להסרה בניתוח, שלא טופלה בעבר (KEYNOTE-859).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Clinical Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Chemotherapy Versus Placebo Plus Chemotherapy as First-line Treatment in Participants With HER2 Negative, Previously Untreated, Unresectable or Metastatic Gastric Orgastroesophageal Junction Adenocarcinoma (KEYNOTE-859)
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגיל 18 ומעלה אבחון אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ שלילית ל-HER2, אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית בעלי מחלה הניתנת למדידה, בהתאם להגדרה בקריטריונים RECIST 1.1, לפי הערכת החוקר במרכז. גידולים הממוקמים באזור שטופל בעבר בקרינה נחשבים ניתנים למדידה אם הודגמה התקדמות של המחלה בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG בשלושת הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר נתן דגימה של רקמת גידול הנחשבת מספיקה לניתוח הסמן הביולוגי PD-L1 תפקוד מתאים של האיברים- הנבדק באמצעות בדיקת דם. תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: INNOVATION
מספר הלסינקי: 0262-15-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן קיבה או סרטן במעבר שבין הקיבה לוושט (נאו-אדגובנט)
שם המחקר: INNOVATION
תיאור קצר: שילוב של טרסטוזומאב (trastuzumab) עם או בלי פרטוזומאב (pertuzumab) בתוך טיפול כימותרפי הניתן לפני ואחרי ניתוח סרטן קיבה HER-2 חיובי: ניסוי INNOVATION.
כותרת המחקר: Integration of trastuzumab, with or without pertuzumab, into perioperative chemotherapy of HER-2 positive stomach cancer
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 ומעלה מטופלים המאובחנים עם סרטן קיבה או סרטן במעבר שבין הקיבה לוושט   CT המאשר שהגידול לא התפשט לאיברים אחרים   HER-2 חיובי זמינות של ביופסיה עבור בדיקת HER-2 תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-811
מספר הלסינקי: 0400-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (קו ראשון)
שם המחקר: MK3475-811
תיאור קצר: ניסוי שלב III אקראי, כפול סמיות להשוואה בין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופלצבו כטיפול קו ראשון למשתתפים עם אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Trastuzumab and chemotherapy versus Placebo plus Trastuzumab and chemotherapy as First-Line Treatment in Subjects with Her2+ Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma”
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגיל 18 ומעלה אבחון אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ החיובית ל-HER2, אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית בעלי מחלה הניתנת למדידה, בהתאם להגדרה בקריטריונים RECIST 1.1, לפי הערכת החוקר במרכז. גידולים הממוקמים באזור שטופל בעבר בקרינה נחשבים ניתנים למדידה אם הודגמה התקדמות של המחלה בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG בשלושת הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר על המשתתפים לעבור בדיקת אלקטרוקרדיוגרם עם 12 מוליכים ובדיקת אקוקרדיוגרם (אקו-לב) או סריקת multigated acquisition (MUGA) שתבוצע בידי החוקר או אדם מוסמך אחר, כדי להעריך את תפקוד הלב לפני הגיוס למחקר נתן דגימה של רקמת גידול הנחשבת מספיקה לניתוח הסמן הביולוגי PD-L1 תפקוד מתאים של האיברים- הנבדק באמצעות בדיקת דם. תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: FGCL
מספר הלסינקי: RMC-0737-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מטופלים עם סרטן לבלב מתקדם מקומית שלא ניתן לכריתה
שם המחקר: FGCL
תיאור קצר: הערכת יעילות ובטיחות של טיפול ניאואדג'ובנטי עם פמרבלומאב (Pamrevlumab) בשילוב עם כימותרפיה (גמציטבין (Gemcitabine) ונאב-פקליטקסל (Nab-paclitaxel)) במטופלים עם סרטן לבלב מתקדם מקומית
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Pamrevlumab or Placebo in combination with Gemcitabine Plus Nab-paclitaxel as Neoadjuvant Treatment in Patients with Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.; אבחנה היסטולוגית מאושרת של אדנוקרצינומה של צינורית הלבלב (PDAC); סרטן לבלב מתקדם מקומית שנחשב לא ניתן לכריתה לפי NCCN Guidelines, גרסה 2 משנת 2018, כפי שנקבע על פי סקירת דימות מרכזית.; מחלה בת-מדידה כפי שהוגדר על פי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים לפי מדד RECIST 1.1, כפי שנקבע על פי סקירת דימות מרכזית; מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG); תפקוד כבד תקין: רמת אספרטאט אמינוטרנספראז (AST) ורמת אלאנין אמינוטרנספראז (ALT) נמוכות מפי 2.5 מגבול הנורמה העליון (ULN), רמת אלקליין פוספטאז נמוכה מפי 2.5 מגבול הנורמה העליון, ורמת בילירובין של פי 1.5 מגבול הנורמה העליון או פחות; תפקוד מח עצם תקין: רמת טסיות גבוהה מ-100,000 תאים/ממ"ק, רמת המוגלובין גבוהה מ-9.0 גרם/דצ"ל, וספירת נויטרופילים מוחלטת (ANC) גבוהה מ-1,500 תאים/ממ"ק; תפקוד כליות תקין: רמת קריאטינין נמוכה מפי 1.5 מגבול הנורמה העליון, פינוי קריאטינין של 30 מ"ל/דקה או יותר; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
מציג תוצאות 49 - 54 מתוך 222