שם המחקר: M16-011
מספר הלסינקי: 0704-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: דלקת מפרקים ספחתית (PsA)
שם המחקר: M16-011
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, להשוואת ריסנקיזומאב לעומת פלצבו בנבדקים עם דלקת מפרקים ספחתית (PsA) פעילה עם עבר של תגובה לא מספקת או אי-סבילות לטיפול אחד לפחות עם תרופה אנטי-ראומטית משנת מחלה (DMARD)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Study Comparing Risankizumab to Placebo in Subjects with Active Psoriatic Arthritis (PsA) Who Have a History of Inadequate Response to or Intolerance to at Least One Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (DMARD) Therapy
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: EFC15068
מספר הלסינקי: 0749-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: ארטריטיס של תאי ענק (GCA)
שם המחקר: EFC15068
תיאור קצר: מחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של סרילומאב בחולים עם ארטריטיס של תאי ענק.
כותרת המחקר: A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of sarilumab in patients with giant cell arteritis
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: OBS14924
מספר הלסינקי: 0062-19-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: דלקת מפרקים שיגרונית (RA )
שם המחקר: OBS14924
תיאור קצר: מחקר פרוספקטיבי רב-לאומי תצפיתי על סארילומאב (מזרק/עט ממולא מראש) PROFILE
כותרת המחקר: PROFILE: PROspective sarilumab (preFILled syringe/pen) multinational obsErvational Study
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: EFC15160
מספר הלסינקי: 0794-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: פולימיאלגיה ראומטית (PMR)
שם המחקר: EFC15160
תיאור קצר: מחקר אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של סרילומאב בחולי פולימיאלגיה ראומטית (PMR).
כותרת המחקר: A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of sarilumab in patients with polymyalgia rheumatica
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: IM011021
מספר הלסינקי: 0007-18-RMC-C
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: זאבת אדמנתית מערכתית
שם המחקר: IM011021
תיאור קצר: מחקר שלב 2, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של BMS-986165 בנבדקים עם זאבת אדמנתית מערכתית
כותרת המחקר: A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of BMS-986165 in Subjects with Systemic Lupus Erythematosus
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: I4V MC JAHZ
מספר הלסינקי: 0215-19-RMC
חוקר ראשי: פרופ' יאיר מולד
המחלה הנחקרת: זאבת אדמנתית מערכתית
שם המחקר: I4V MC JAHZ
תיאור קצר: מחקר שלב 3 בהקצאה אקראית, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, בקבוצות מקבילות של בריסיטיניב (baricitinib) במטופלים עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE)
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Phase 3 Study of Baricitinib in Patients with Systemic Lupus Erythematosus
תנאי קבלה עיקריים: תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: פרופ' יאיר מולד
טלפון: 03-6515542
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021