שם המחקר: 0017-15-RMC
מספר הלסינקי: 0017-15-RMC
חוקר ראשי: פרופ' דן ערבות
המחלה הנחקרת: סכרת
שם המחקר: 0017-15-RMC
תיאור קצר: מחקר דגימות
כותרת המחקר: שינויים בביטוי חלבונים בחולים סוכרתיים עם מחלת לב כלילית
תנאי קבלה עיקריים: מיועד למעומדים לניתוח מעקפים
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ענבל גרוסמן
טלפון: 03-9376717
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: 0621-14-RMC
מספר הלסינקי: 0621-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר ישראל קוזניץ
המחלה הנחקרת: ריכוך מסתם לבבי מסוייד
שם המחקר: 0621-14-RMC
תיאור קצר: מחקר דגימות לניתוח מסתם אורטלי
כותרת המחקר: בדיקת שיטות מעבדתיות שונות לריכוך מסתם מסוייד המכיל כמות גדולה של קלציום המונעת פתיחה טובה של המסתם, ובכך מפריעה למעבר דם בלב.
תנאי קבלה עיקריים: מעומד לניתוח החלפת מסתם אורטלי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ענבל גרוסמן
טלפון: 03-9376717
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: 0031-13-RMC
מספר הלסינקי: 0031-13-RMC
חוקר ראשי: פרופ' דן ערבות
המחלה הנחקרת: שיקום לאחר ניתוח לב
שם המחקר: 0031-13-RMC
תיאור קצר: שאלונים לאחר ניתוח
כותרת המחקר: הערכת יכולת חזרה לחיי שגרה לאחר ניתוח לב
תנאי קבלה עיקריים: לאחר ניתוח לב
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ענבל גרוסמן
טלפון: 03-9376717
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: 0502-12-RMC
מספר הלסינקי: 0502-12-RMC
חוקר ראשי: פרופ' דן ערבות
המחלה הנחקרת: החלמה לבבית
שם המחקר: 0502-12-RMC
תיאור קצר: מחקר דגימות למנותחי לב מלאכותי
כותרת המחקר: רקמת לב הומנית כבסיס להשריית החלמה לבבית
תנאי קבלה עיקריים: מעומד להשתלת לב מלאכותי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ענבל גרוסמן
טלפון: 03-9376717
תאריך עדכון: 15/06/2021