\
תמונות
תמונות
תמונות
חדשות
הזדמנויות ומשרות לחוקרים ישראלים במכון IIASA

הזדמנויות ומשרות לחוקרים ישראלים במכון IIASA

ERC Starting Grant call 2021 has officially opened

ERC Starting Grant call 2021 has officially opened

המדען הראשי מארח:

המדען הראשי מארח: "הביצה שהתחפשה": האם עובר העוף יכול לשמש כמודל זמין ואטרקטיבי למחקר הביולוגי? 9.2.21

אז איך מתחילים מחקר נתונים בכללית?

אז איך מתחילים מחקר נתונים בכללית?

מחיקת מידע רפואי ממכשיר המשמש לצורך מחקר

מחיקת מידע רפואי ממכשיר המשמש לצורך מחקר

קול קורא JPI HDHL בנושא Food Hypersensitivity

קול קורא JPI HDHL בנושא Food Hypersensitivity

עדכון מועד הגשה תכנית רפואה מותאמת אישית

עדכון מועד הגשה תכנית רפואה מותאמת אישית

המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר-מידג

המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר-מידג"ם

ERC -News on 2021 call deadlines

ERC -News on 2021 call deadlines

neutrophil

neutrophil

Support open data sharing for COVID-19

Support open data sharing for COVID-19

רשימת אנשי קשר עדכנית - לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות

רשימת אנשי קשר עדכנית - לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות

קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש

קול קורא לביצוע סקרים סרולוגיים לנגיף קורונה החדש

לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות: קול קורא למימון מחקרים משותפים בעמידות באנטיביוטיקה עם חוקרים ממדינות אירופה במסגרת רשת המחקר האירופאית JPIAMR

לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות: קול קורא למימון מחקרים משותפים בעמידות באנטיביוטיקה עם חוקרים ממדינות אירופה במסגרת רשת המחקר האירופאית JPIAMR

קישורים והפניות בבקשות למענקים - הקרן הלאומית למדע - מחזור 2021

קישורים והפניות בבקשות למענקים - הקרן הלאומית למדע - מחזור 2021