שם המחקר: MK3475-585
מספר הלסינקי: 0354-17
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה
שם המחקר: MK3475-585
תיאור קצר: מחקר קליני שלב III אקראי, כפול סמיות בפמברוליזומאב (MK-3475) ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) לעומת השימוש בפלצבו ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) כטיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי לנבדקים עם אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Double-blind, Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy (XP or FP) versus Placebo plus Chemotherapy (XP or FP) as Neoadjuvant/Adjuvant Treatment for Subjects with Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (KEYNOTE-585).
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

בעל אבחנה של אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או ב-GEJ (שלב III או IVa) שלא טופל בעבר המוגדרת לפי נגע עיקרי בדרגה T3 או יותר או לפי נוכחות של בלוטות לימפה חיוביות כלשהן - N+ (בלוטות קליניות) בלי ראיות למחלה גרורתית.;להיות בעל נכונות ומסוגלות לתת הסכמה מדעת בכתב לניסוי.;

 תוכנית להמשיך לניתוח אחרי כימותרפיה לפני הניתוח המבוססת על בדיקות הסיווג של המחלה המקובלות באותו מקום.; מסוגל לתת רקמה מהגידול בנקודת ההתחלה ובזמן הניתוח.;

 בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG, בבדיקה שתיערך בשלושת הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 גידולים מסוג Siewert type 2 או 3 מתאימים. הגיוס של נבדקים עם גידולים מסוג Siewert type 1 יוגבל לאלה שהטיפול המתוכנן שלהם הוא כימותרפיה בזמן הניתוח וכריתה של הגידול. סיווג הגידול לפני הגיוס חייב לכלול לפחות שיטת דימות אחת: טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI).;

חייב להיות בעל מצב תפקודי 1 או 0 בסולם תפקוד סטנדרטי ECOG לפי הערכת רופא המחקר.;

בעל תפקוד מתאים של האיברים כמוגדר בפרוטוקול המחקר.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 10/09/2020
שם המחקר: MK7902-012
מספר הלסינקי: 0867-19-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן כבד ראשוני לא ניתן לריפוי/לא גרורתי
שם המחקר: MK7902-012
תיאור קצר: מחקר קליני שלב 3 רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פעילה להערכת הבטיחות והיעילות של לנבטיניב (E7080/MK-7902) עם פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם כימואמבוליזציה תוך-עורקית (TACE) לעומת TACE בקרב משתתפים עם סרטן כבד ראשוני לא ניתן לריפוי/לא גרורתי (LEAP-012)
כותרת המחקר: A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-blinded, Active-controlled, Clinical Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Lenvatinib (E7080/MK-7902) with Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Transarterial Chemoembolization (TACE) Versus TACE in Participants with Incurable/Non-metastatic Hepatocellular Carcinoma (LEAP-012)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;  יש למטופל/ת אבחנה של סרטן כבד ראשוני שאומתה בבדיקה רדיולוגית, היסטולוגית או ציטולוגית.;

 יש למטופל/ת סרטן כבד ראשוני הממוקם בכבד, שאינו מתאים לטיפול במטרה לרפא כמו כריתה כירורגית, אבלציה או השתלת כבד.;

 יש למטופל/ת לפחות גידול אחד של סרטן כבד ראשוני הניתן למדידה בהתאם לקריטריוני מדידה בינלאומיים.;

כל הגידולים של המטופל/ת ניתנים לטיפול בטיפול בהליך TACE.;

 גבר או אישה בגיל גדול או שווה ל- 18 בעת החתימה על ההסכמה מדעת. המשתתף/ת (או נציגו החוקי, לפי העניין) נותן הסכמה מדעת/הצהרה על הסכמה בכתב להשתתפות במחקר.;

משתתפים גברים יתנזרו מיחסי מין הטרוסקסואלים, ישתמשו באמצעי מניעה וימנעו מתרומת זרע כמפורט בפרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ולפחות 180 יום אחרי הליך ה-TACE או 30 יום אחרי קבלת המנה האחרונה של לנבטיניב /פלצבו פומי, האחרון מביניהם.;

 אינה הרה ואינה מיניקה, ומתקיים לפחות אחד מהתנאים הללו: אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות או אישה בעלת פוטנציאל להרות המשתמשת בשיטה יעילה למניעה במהלך הטיפול ולאחריו למשך פרק זמן המפורט בפרוטוקול.;

משתתפים עם זיהום HCV בעבר או כיום יכולים להתאים למחקר. משתתפים שטופלו חייבים לסיים את הטיפול לפחות חודש אחד לפני תחילת טיפול המחקר.;

משתתפים עם HBV מאוזן יוכלו להתאים למחקר, כל עוד הם עונים על הקריטריונים המופיעים בפרוטוקול.;

 יש למטופל/ת לחץ דם מאוזן היטב עם או בלי תרופות נגד לחץ דם גבוה, המוגדר כלחץ דם נמוך או שווה ל- 150/90 מ"מ כספית.;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: EORTC 1707
מספר הלסינקי: 0246-19
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן קיבה
שם המחקר: EORTC 1707
תיאור קצר: אימונותרפיה נלווית במטופלים עם סרטן קיבה שהוסר לאחר קבלת כימותרפיה קדם ניתוחית, עם סיכון גבוה להישנות- מחקר שלב 2, מבוקר, בהקצאה אקראית ובהתוויה פתוחה (VESTIGE).
כותרת המחקר: Adjuvant immunotherapy in patients with resected gastric cancer following preoperative chemotherapy with high risk for recurrence (N+ and/or R1): an open label randomized controlled phase-2-study (VESTIGE)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלות בנות 18 ומעלה;

אדנוקרצינומה בקיבה או במעבר ושט-קיבה עם הוכחה היסטולוגית;

 נבדקים חייבים להשלים כימותרפיה קדם-ניתוחית עם משטר המכיל פלואורופירימידין-פלטינום וניתוח שהושלם באופן מקרוסקופי לפני ההקצאה האקראית; מטופל מעל גיל 18;

אק"ג עם 12 לידים נורמלי, ואם יש התוויה קלינית, הערכה נורמלית של תפקוד לב. היעדר מחלת לב חמורה או מצב רפואי חמור של הלב ב-6 החודשים האחרונים;

מטופלות היכולות להרות או מטופלים בעלי פוטנציאל רבייה צריכים להשתמש בשיטות יעילות במיוחד של אמצעי מניעה במהלך טיפול המחקר ולפחות חמישה חודשים לאחר טיפול המחקר האחרון. שיטה יעילה מאוד למניעת היריון מוגדרת כזו הגורמת לשיעור כישלון נמוך .;

 תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 30/06/2020
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
מספר הלסינקי: 0485-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנואיד ציסטיק קרצינומה (ACC)
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
תיאור קצר: מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
כותרת המחקר: A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTI-CENTRE STUDY OF AL101 IN PATIENTS WITH ADENOID CYSTIC CARCINOMA (ACC) BEARING ACTIVATING NOTCH MUTATIONS
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים מבוגרים - גברים ונשים מגיל 18 ומעלה עם אדנואיד סיסטיק קרצינומה (ACC) מאושרת היסטולוגית;

  ACC מאושרת היסטולוגית עם מוטציות משפעלות ידועות בגנים NOTCH 1,2,3,4 שהינה נשנית או גרורתית, שאינה מתאימה באופן פוטנציאלי לניתוח מרפא או לטיפול בקרינה.;

 ראיות להתקדמות רדיוגרפית או קלינית של המחלה במהלך 6 החודשים שלפני החתימה על ההסכמה מדעת; מותרים מטופלים שאובחנו לאחרונה עם מחלה גרורתית;

לפחות נגע מטרה אחד שמדיד על פי RECIST גרסה 1.1, במטופלים עם גרורות נודליות או ויסרליות. מטופלים עם מחלה המוגבלת לעצמות בלבד יתאימו גם הם, אם הנגעים בעצמות ניתנים להערכה באמצעות CT או MRI, על פי קריטריונים MD Anderson (MDA) מותאמים לעצמות;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MK3475-811
מספר הלסינקי: 0400-18-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2 (קו ראשון)
שם המחקר: MK3475-811
תיאור קצר: ניסוי שלב III אקראי, כפול סמיות להשוואה בין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופמברוליזומאב לבין טראסטוזומאב עם כימותרפיה ופלצבו כטיפול קו ראשון למשתתפים עם אדנוקרצינומה מתקדמת בקיבה או בחיבור ושט-קיבה החיובית ל-HER2
כותרת המחקר: A Randomized, Double-Blind, Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Trastuzumab and chemotherapy versus Placebo plus Trastuzumab and chemotherapy as First-Line Treatment in Subjects with Her2+ Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma”
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגיל 18 ומעלה

אבחון אדנוקרצינומה מתקדמת מקומית שאינה מתאימה לכריתה או גרורתית, בקיבה או ב-GEJ החיובית ל-HER2, אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית

בעלי מחלה הניתנת למדידה, בהתאם להגדרה בקריטריונים RECIST 1.1, לפי הערכת החוקר במרכז. גידולים הממוקמים באזור שטופל בעבר בקרינה נחשבים ניתנים למדידה אם הודגמה התקדמות של המחלה

בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG בשלושת הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר

על המשתתפים לעבור בדיקת אלקטרוקרדיוגרם עם 12 מוליכים ובדיקת אקוקרדיוגרם (אקו-לב) או סריקת multigated acquisition (MUGA) שתבוצע בידי החוקר או אדם מוסמך אחר, כדי להעריך את תפקוד הלב לפני הגיוס למחקר

נתן דגימה של רקמת גידול הנחשבת מספיקה לניתוח הסמן הביולוגי PD-L1

תפקוד מתאים של האיברים- הנבדק באמצעות בדיקת דם.

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: INNOVATION
מספר הלסינקי: 0262-15-RMC
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן קיבה או סרטן במעבר שבין הקיבה לוושט (נאו-אדגובנט)
שם המחקר: INNOVATION
תיאור קצר: שילוב של טרסטוזומאב (trastuzumab) עם או בלי פרטוזומאב (pertuzumab) בתוך טיפול כימותרפי הניתן לפני ואחרי ניתוח סרטן קיבה HER-2 חיובי: ניסוי INNOVATION.
כותרת המחקר: Integration of trastuzumab, with or without pertuzumab, into perioperative chemotherapy of HER-2 positive stomach cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

מטופלים המאובחנים עם סרטן קיבה או סרטן במעבר שבין הקיבה לוושט

  CT המאשר שהגידול לא התפשט לאיברים אחרים

  HER-2 חיובי

זמינות של ביופסיה עבור בדיקת

HER-2

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 13
<<לדף הקודם1 2 3לדף הבא>>