שם המחקר: M19-611
מספר הלסינקי: 0059-20-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: M19-611
תיאור קצר: מחקר שלב 1b לבדיקת היעילות והבטיחות של קופטוזומאב פלידוטין (ABBV-647, נוגדן מצומד לתרופה כנגד PTK7) בנבדקים עם סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים, המבטא PTK7
כותרת המחקר: A Phase 1b Efficacy and Safety Study of Cofetuzumab Pelidotin (ABBV‐647, a PTK7‐Targeting Antibody Drug Conjugate) in Subjects with PTK7‐Expressing, Recurrent Non‐Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

 NSCLC מאומת עם גידול המבטא PTK7 לפי בדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) שתוקפה בעבר במעבדה המיועדת לכך.;

 NSCLC נשנה שהתקדם אחרי טיפול בלפחות הטיפולים הבאים, שיש להם תועלת קלינית מוכחת:1) טיפול כימותרפי כפול המבוסס על פלטינום ומעכב של נקודת הבקרה החיסונית לגידולים, שאינם כוללים שינויים גנטיים היכולים לשמש כמטרה לטיפול; טיפול כימותרפי כפול וחומר/ים ממוקד/ים לגידולים עם שינויים גנטיים היכולים לשמש כמטרה לטיפול, 2) קיבל עד וכולל שני קווי טיפול מערכתי קודמים, שמתוכם לא יותר מקו טיפול מערכתי אחד בכימותרפיה ציטוטוקסית (עד וכולל שלושה קווי טיפול קודמים בגידולים שטופלו בחומר/ים ממוקד/ים נגד שינויים גנטיים, שמתוכם לא יותר מקו טיפול מערכתי אחד בכימותרפיה);

רמת התפקוד לפי סיווג Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG) היא 0 עד 1;

מחלה הניתנת למדידה, בהתאם לקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST 1.1), גרסה 1.1;

תפקוד מספיק של מח העצם, הכליות והכבד, כמצוין בפרוטוקול;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: KCP-330-027
מספר הלסינקי: 0035-20-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: 1. NSCLC לאחר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי נגד סרטן זה כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה
שם המחקר: KCP-330-027
תיאור קצר: מחקר שלב 1 בתווית פתוחה להערכת הפרמקוקינטיקה והזמינות הביולוגית ההשוואתית של פורמולציות שונות של סלינקסור ואת הסבילות והפעילות האנטי סרטנית של טיפול משולב עם סלינקסור (SPRINT)
כותרת המחקר: Open-Label Phase 1 Study Evaluating the Pharmacokinetics and Bioequivalence of Different Formulations of Selinexor and the Tolerability and Anti-Tumor Activity of Selinexor Combination Treatment (SPRINT)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

   גברים ונשים מגיל 18 שנים ומעלה.;

 אבחנה היסטולוגית מאושרת של NSCLC או CRC גרורתי (מטופלים עם מוטציית KRAS או wild type יכולים להיכלל).;

מחלה מדידה על פי קריטוריוני RECIST 1.1; מ

טופלים עם NSCLC, שקיבלו בעבר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני, כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה (CPI) או מטופלים עם CRC, שקיבלו בעבר 2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני (מבוססי אוקסליפלטין ואירינוטקאן); ללא טיפול אימונותרפי קודם.;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MK4830-001
מספר הלסינקי: 0659-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים בשלב מתקדם
שם המחקר: MK4830-001
תיאור קצר: מחקר שלב 1 גלוי תווית, רב-זרועות, רב-מרכזי של MK-4830 הניתנת כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.
כותרת המחקר: A Phase 1 Open Label, Multi-Arm Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination with Pembrolizumab for Participants with Advanced Solid Tumors
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

משתתף עם גידול מוצק בשלב מתקדם/גרורתי, שאומת באמצעות היסטולוגיה או ציטולוגיה על פי דוundefinedח הפתולוגיה, וקיבל בעבר כל טיפול הידוע כטיפול מניב תועלת קלינית, או שהראו חוסר סבילות לטיפול זה או שלא התאימו לקבלת טיפול זה.;

משתתף עם מחלה הניתנת למדידה בהערכת החוקר/רדיולוגיה במרכז המחקר המקומי. נגעי מטרה הממוקמים באזור שעבר טיפול קודם בקרינה נחשבים מדידים אם ישנה התקדמות בנגעים אלה.;

 דגימת גידול הניתנת להערכה בנקודת ההתחלה הוגשה לאנליזה (דגימת גידול שהופקה לאחרונה או מארכיון). פרטים על הגשת רקמת הגידול מופיעים במדריך ההליכים.;

משתתף עם נגע ממאיר בודד אחד או יותר, שניתן לקחת ממנו ביופסיה (לא נחוץ עבור הגדלת המינון בחלק א' או בחלק ב').;

משתתף עם סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).;

משתתף עם תפקוד איברים תקין; משתתפים גברים חייבים להסכים להשתמש באמצעי מניעה כמפורט בנספח 3 לפרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 180 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר, ולהימנע מלתרום זרע במהלך תקופה זו.;

נשים בעלות פוטנציאל להרות חייבות לקבל תוצאה שלילית בבדיקת שתן או סרום לגילוי היריון במהלך 72 השעות שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

משתתפת רשאית להשתתף במחקר אם היא אינה בהיריון, אינה מניקה, ולפחות אחד מהתנאים הבאים חל עליה: היא אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות או היא אישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה לפעולבמהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 120 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
מספר הלסינקי: 0485-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנואיד ציסטיק קרצינומה (ACC)
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
תיאור קצר: מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
כותרת המחקר: A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTI-CENTRE STUDY OF AL101 IN PATIENTS WITH ADENOID CYSTIC CARCINOMA (ACC) BEARING ACTIVATING NOTCH MUTATIONS
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים מבוגרים - גברים ונשים מגיל 18 ומעלה עם אדנואיד סיסטיק קרצינומה (ACC) מאושרת היסטולוגית;

  ACC מאושרת היסטולוגית עם מוטציות משפעלות ידועות בגנים NOTCH 1,2,3,4 שהינה נשנית או גרורתית, שאינה מתאימה באופן פוטנציאלי לניתוח מרפא או לטיפול בקרינה.;

 ראיות להתקדמות רדיוגרפית או קלינית של המחלה במהלך 6 החודשים שלפני החתימה על ההסכמה מדעת; מותרים מטופלים שאובחנו לאחרונה עם מחלה גרורתית;

לפחות נגע מטרה אחד שמדיד על פי RECIST גרסה 1.1, במטופלים עם גרורות נודליות או ויסרליות. מטופלים עם מחלה המוגבלת לעצמות בלבד יתאימו גם הם, אם הנגעים בעצמות ניתנים להערכה באמצעות CT או MRI, על פי קריטריונים MD Anderson (MDA) מותאמים לעצמות;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: Portola-18-513
מספר הלסינקי: 0061-19
חוקר ראשי: ד"ר גליה ספקטר
המחלה הנחקרת: Acute Intracranial Hemorrhage in Patients Receiving an Oral Factor Xa Inhibitor
שם המחקר: Portola-18-513
תיאור קצר: A Phase 4 Randomized Clinical Trial of Andexanet Alfa (Andexanet Alfa for Injection) in Acute Intracranial Hemorrhage in Patients Receiving an Oral Factor Xa Inhibitor
כותרת המחקר: A Phase 4 Randomized Clinical Trial of Andexanet Alfa (Andexanet Alfa for Injection) in Acute Intracranial Hemorrhage in Patients Receiving an Oral Factor Xa Inhibitor
תנאי קבלה עיקריים:

תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: אתי
טלפון: 03-9378009
מייל:
תאריך עדכון: 14/04/2020
שם המחקר: Gamida Cell
מספר הלסינקי: 0117-18
חוקר ראשי: ד"ר משה ישורון
המחלה הנחקרת: Transplantation of Umbilical Cord Blood for Patients with Hematological Malignancies
שם המחקר: Gamida Cell
תיאור קצר: A Multicenter, Randomized, Phase III Registration Trial of Transplantation of NiCord®, Ex Vivo Expanded, Umbilical Cord Blood-derived, Stem and Progenitor Cells, versus Unmanipulated Umbilical Cord Blood for Patients with Hematological Malignancies
כותרת המחקר: A Multicenter, Randomized, Phase III Registration Trial of Transplantation of NiCord®, Ex Vivo Expanded, Umbilical Cord Blood-derived, Stem and Progenitor Cells, versus Unmanipulated Umbilical Cord Blood for Patients with Hematological Malignancies
תנאי קבלה עיקריים:

תנאי קבלה מפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: אליס
טלפון: 03-9378009
מייל:
תאריך עדכון: 14/04/2020
מציג תוצאות 31 - 36 מתוך 200