שם המחקר: MK7902-006
מספר הלסינקי: RMC-0151-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC ואינם תאי קשקש
שם המחקר: MK7902-006
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי בביקורת פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של פמטרקסד + כימותרפיה מסוג פלטינום + פמברוליזומאב 3475-MK עם או בלי לנבטיניב 7902-E7080/MK כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ואינם תאי קשקש ((LEAP-006
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Pemetrexed + Platinum Chemotherapy + Pembrolizumab (MK-3475) with or without Lenvatinib (E7080/MK-7902) as First-line Intervention in Participants with Metastatic Nonsquamous Non-small Cell Lung Cancer (LEAP-006)
תנאי קבלה עיקריים: משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת; בעלי אבחון סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים NSCLC שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, בדרגה IV;  EGFR-, ALK-, or ROS1- mut ; מחלה מדידה; ECOG 0 או 1; לחץ דם תקין עם או בלי תרופות; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: EF25METIS
מספר הלסינקי: RMC-0461-18
חוקר ראשי: דר אהרון אלון
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: EF25METIS
תיאור קצר: מחקר עיקרי עם תווית פתוחה, אקראי, לחקר של רדיוכירורגיה סטריאוטקטית עם או בלי Tumor Treating Fields (TTFields), לטיפול ב- 1-10 גרורות במוח כתוצאה מסרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) מחקר פרוספקטיבי. (קרינה)
כותרת המחקר: PHASE 2 Open Label Tumor Treating Fields (TTFields) Therapy to Manage Brain Metastases in Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת; אבחנה חדשה של גרורות מוחיות עם אישור היסטולוגי או ציטולוגי מגידול סרטן ריאות של תאים לא קטנים ראשוני או גרורתי בתוך 5 שנים מההרשמה למחקר. אם הוכחת הממאירות ההיסטולוגית המקורית היא בת יותר מ-5 שנים, נחוץ אישור פתולוגי (כלומר: ממחלה חוץ-גולגולתית או תוך גולגולתית); תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: Single Dose SBRT for Lung Lesions
מספר הלסינקי: RMC-0248-20
חוקר ראשי: דר אהרון אלון
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה (קרינה)
שם המחקר: Single Dose SBRT for Lung Lesions
תיאור קצר: מחקר בנושא קרינה סטריאוטקטית במנה אחת עבור סרטן ריאה (קרינה) בשילוב עם CPAP.
כותרת המחקר: Single Dose SBRT with CPAP for Lung Lesions
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת; נגע ריאתי גדול מ 3.5 ס"מ; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-U01
מספר הלסינקי: RMC-0581-20
חוקר ראשי: ד''ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: MK3475-U01
תיאור קצר: מחקר מטריה, שלב 2, הכולל זרועות טיפול משתנות של תרופות נסיוניות בשילוב עם פמברוליזומאב בלבד או לחילופין בשילוב עם פמברוליזומאב וכימותרפיה, במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) בשלב מתקדם (MK3475-U01).
כותרת המחקר: A Phase 2, Umbrella Study with Rolling Arms of Investigational Agents with either Pembrolizumab in Combination with Chemotherapy or with Pembrolizumab Alone in Patients with Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) (MK3475-U01)
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת; עבור כל תתי המחקרים: יש למשתתף אבחנה של NSCLC קשקשי או לא קשקשי בשלב 4, שאומתה בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית. משתתף עם NSCLC לא קשקשי שאינו מתאים לקבלת טיפול ממוקד מאושר בעל אישור לכך שהוא אינו מתאים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי; המשתתף מסוגל לתת דגימה של רקמת גידול מארכיון או רקמת גידול מביופסיית גידול שבוצעה לאחרונה באמצעות מחט עבה או חיתוך מגידול שלא עבר לפני כן טיפול בקרינה. ECOG.;תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: CACZ885T2301
מספר הלסינקי: 0119-18-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר עפר רתם
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים IIIA - II  ו- IIIB (אדג'ובנטי)
שם המחקר: CACZ885T2301
תיאור קצר: ניסוי כפול-סמיות רב-מרכזי בשלב 3, בחלוקת משתתפים אקראית בבקרת אינבו, להערכת היעילות והבטיחות של קאנאקינומאב בהשוואה לאינבו כטיפול אדג'ובנטי עבור בוגרים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים II – IIIA ו-IIIB (T > 5 ס"מ, 2N) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC / UICC לאחר הסרה ניתוחית מלאה (R0)
כותרת המחקר: A phase III, multicenter, randomized, double blind, placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of canakinumab versus placebo as adjuvant therapy in adult subjects with stages AJCC/UICC v. 8 II-IIIA and IIIB (T>5cm N2) completely resected (R0) non-small cell lung cancer (NSCLC)
תנאי קבלה עיקריים: נשים וגברים בגיל 18 ומעלה מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIA לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC, וללא מעורבות בלוטות (N0). אם לא ניתן טיפול כימי אדג'ובנטי, ההקצאה האקראית לטיפול הניסוי חייבת להיעשות תוך 70 ימים לאחר ההסרה ניתוחית המלאה של ה-NSCLC מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלבים IIA, IIB, IIIA או IIIB (T > 5 סundefinedמ, N2), שקבלו טיפול כימי ללא טיפול באמצעות הקרנות, יש להקצות אקראית לטיפול תוך 182 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC 5 סundefinedמ, N2), שקבלו טיפול כימי ללא טיפול באמצעות הקרנות, יש להקצות אקראית לטיפול תוך 182 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC מתנדבים לאחר הסרה ניתוחית מלאה של NSCLC (R0) בשלב IIIA N2 (T קטן או שווה ל- 5) או בשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) שקבלו טיפול באמצעות הקרנות ביחד עם טיפול כימי, יש לשבץ אקראית לטיפול תוך 259 ימים לאחר ההסרה הניתוחית המלאה של ה-NSCLC מכל המתנדבים עם NSCLC בשלבים II עד IIIA ובשלב IIIB (T גדול מ- 5 N2) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC או UICC יידרשו 4 מחזורי טיפול כימי אדג'ובנטי בני 21 או 28 ימים, לפי ההנחיות המקומיות/לאומיות תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: GO41854
מספר הלסינקי: RMC-0172-20
חוקר ראשי: ד''ר עידית פרץ
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: GO41854
תיאור קצר: מחקר פאזה III, בתווית-פתוחה, אקראי להערכת אטזוליזומאב וטירגולומאב בהשוואה לדורבלומאב בחולי סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים מתקדם מקומי בלתי ניתן לכריתה בשלב III, שמחלתם לא התקדמה לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום בשילוב עם טיפול קרינה
כותרת המחקר: A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF ATEZOLIZUMAB AND TIRAGOLUMAB COMPARED WITH DURVALUMAB IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED, UNRESECTABLE STAGE III NON-SMALL CELL LUNG CANCER WHO HAVE NOT PROGRESSED AFTER CONCURRENT PLATINUM-BASED CHEMORADIATION (SKYSCRAPER-03)
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 שנים ומעלה במועד החתימה על טופס ההסכמה מדעת;סטטוס תפקודי של 0 או 1 לפי ECOG; סרטן ראות מסוג תאים שאינם קטנים מתקדם מקומי בלתי ניתן לכריתה בשלב III המתועד על ידי בדיקה היסטולוגית או ציטולוגית, עם היסטולוגיה מסוג תאי קשקש או מסוג שאינו תאי קשקש; לפחות שני מחזורים קודמים של כימותרפיה מבוססת פלטינום בשילוב עם RT (cCRT), אשר חייבים להסתיים בטווח של 1 עד 42 ימים טרם השיבוץ האקראי למחקר; מרכיב ה- RT ב- cCRT חייב להסתכם במנת קרינה כוללת של 60% Gy (54 Gy66 -Gy) הניתנת על ידי IMRT (בהעדפה) או באמצעות טכניקה קונפורמית תלת-ממדית (3D).; ביטוי PD-L1 בגידול; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
מייל: [email protected]
תאריך עדכון: 15/06/2021
מציג תוצאות 31 - 36 מתוך 222