שם המחקר: MK7339-007
מספר הלסינקי: 0516-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלת סרטן מתקדמת אשר טופל בעבר, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
שם המחקר: MK7339-007
תיאור קצר: מחקר שלב II להערכת טיפול באולפריב בשילוב עם פמברוליזומאב, בקרב חולי סרטן אשר טופלו בעבר, ומחלתם התקדמה, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.;

גידול מוצק בשלב מתקדם (גרורתי ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (להוציא סרטן שד או שחלות עם מוטציה ב-BRCA בתאי הנבט או בתאים סומטיים), והוא אינו מתאים לקבלת טיפול במטרה לרפא את המחלה וקיבל טיפול מקובל, שנכשל.;

יש למטופל מוטציה מזיקה שאומתה בבדיקה מרכזית או חשד למוטציה כזאת בלפחות אחד מ-15 הגנים המצוינים, המעורבים במסלול ה-HRR או שיש לו HRD שאומת מרכזית לפי מבחן HRR-HRD ללינפרזה.;

מטופל סובל ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 להערכת החוקר/בדיקת הרדיולוגיה;

תוחלת החיים הצפויה היא לפחות שלושה חודשים.;

גבר או אישה בגיל 18 לפחות בעת החתימה על ההסכמה מדעת.;

בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי סיווג Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) בשלושת הימים שלפני תחילת הטיפול.;

על משתתפים גברים להסכים להשתמש בשיטה מתאימה למניעת היריון כמפורט בפרוטוקול;

משתתפת תתאים להשתתפות במחקר אם היא אינה הרה , אינה מיניקה, ואם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות אואישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה להקפיד על ההנחיות למניעת היריון שבפרוטוקול;

בעל תפקוד מתאים של האיברים כמפורט בפרוטוקול;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-158
מספר הלסינקי: 0012-16-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים במצב מתקדם
שם המחקר: MK3475-158
תיאור קצר: ניסוי קליני על פמברוליזומאב (MK-3475), להערכת סמנים ביולוגיים המנבאים תגובה לטיפול בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים במצב מתקדם (KEYNOTE 158)
כותרת המחקר: A Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Evaluating Predictive Biomarkers in Subjects with Advanced Solid Tumors (KEYNOTE 158)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

 גידול מוצק מתקדם (גרורתי ו/או בלתי ניתן להסרה בניתוח) מתועד בבדיקה היסטולוגית, שאינו ניתן לריפוי, ולאחר טיפול קו-ראשון מקובל נכשל. מחלת המטופל היתה צריכה להתקדם במהלך טיפולים הידועים כבעלי תועלת קלינית או שהמטופל הראה סבילות לטיפולים אלו. אין גבול למספר משטרי הטיפול הקודמים.;

הגשת דגימת גידול הניתנת להערכה לטובת אנליזה מנגע גידול אשר לא עבר הקרנות (ניתן לשקול חריגות מכך לאחר התייעצות עם היוזם) (ראה הנחיות מפורטות במדריך הנהלים). על רקמת הגידול המוגשת לאנליזה להיות מדגימת רקמה של גידול יחיד ובכמות ואיכות מספקות המאפשרות ביצוע הערכה של כל הסמנים הביולוגיים העיקריים הנדרשים.  ;

אם הגיוס לקבוצות A-J עבר להעשרת סמנים ביולוגיים, על המטופל לסבול מגידול שהוא חיובי לאחד או יותר מהסמנים הביולוגיים העיקריים שהוגדרו מראש, כפי שמוערך על ידי המעבדה המרכזית.  סמנים ביולוגיים אלה של העשרה יכולים להיות ביטוי PD-L1 על פי IHC (באחוז שיוגדר מראש), דירוג RNA GEP חיובי בגידול (בערך סף שהוגדר מראש), ו/או MSI-H של הגידול.  ;

להיות בעל מחלה הניתנת למדידה רדיולוגית בהתבסס על RECIST 1.1.   סקירה רדיולוגית מרכזית בלתי-תלויה חייבת לאמת את הימצאות המחלה הניתנת למדידה רדיולוגית בהתבסס על RECIST 1.1 כדי שהנבדק יהיה מתאים להשתתפות בניסוי (ראה הנחיות מפורטות במדריך נהלי המרכז).  נגעי גידול הממוקמים באזור שעבר טיפול בקרינה בעבר נחשבים כניתנים למדידה אם הודגמה התקדמות בנגעים האלה.  ;

להיות בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי דירוג התפקוד ECOG.;

 להראות תפקוד איברים תקין. ;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: PUMA-NER-5201
מספר הלסינקי: 0321-14-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מטופלים עם גידולים מוצקים בעלי מוטציות סומטיות בקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי (EGFR, HER2, HER3) או הגברה (אמפליפיקציה) של הגן המקודד EGFR.
שם המחקר: PUMA-NER-5201
תיאור קצר: מחקר גלוי-תווית, שלב 2, של נרטיניב (neratinib) במטופלים עם גידולים מוצקים בעלי מוטציות סומטיות בקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי (EGFR, HER2, HER3) או הגברה (אמפליפיקציה) של הגן המקודד EGFR.
כותרת המחקר: AN OPEN-LABEL, PHASE 2 BASKET STUDY OF NERATINIB IN PATIENTS WITH SOLID TUMORS WITH SOMATIC ACTIVATING HER MUTATIONS
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

  גידולים סרטניים עם היסטולוגיה חיובית במטופלים עם מוטציות ERBB אקטיביות ו/או הגברה של הגן EGFR, שהטיפולים המקובלים נכשלו או שעבורם טיפול סטנדרטי או מרפא אינו קיים או שאינו נחשב כמספק או מתאים על ידי החוקר.;

מוטציה מתועדת: מוטצית ERBB2 בסרטן שד, שלפוחית השתן/דרכי השתן, דרכי מרה, סרטן קולורקטל, רירית הרחם, ושט-קיבה, ריאות, שחלות וכל מחלת סרטן אחרת או מוטציית EGFR exon 18 בסרטן ריאות או מוטציית ERBB4 בכל סוג של סרטן;

לפחות נגע אחד מדיד לפי הגדרת RECIST v1.1 . מטופלים שמחלתם אינה מדידה לפי RECIST עשויים להתאים להשתתפות, בתנאי שניתן להעריך את תגובת המחלה לפי קריטריונים מקובלים אחרים.;

מקטע פליטה של חדר שמאל גדול מ- 50%, נמדד באמצעות סריקת מוגה או אקו-לב.; מצב תפקודי 0-2 בסולם ECOG;

נשים החולות בסרטן שידוע שמפרישות beta human chorionic gonadotropin כלומר ג'רמינומה, יכולות להשתתף במחקר אם דפוס הסרום hCG מצביע על ממאירות ואולטרסאונד של האגן שלילי להריון.;

קריטריונים נוספים להכללה עבור מטופלי סרטן שד עם גידולים בעלי מוטציות ERBB2 עוקבות HR שלילי ו- HR חיובי: ביופסיה טרייה במהלך 28 ימים לאחר התחלת הטיפול עבור כל המטופלים עם סרטן שד;

עבור עוקבת HR חיובי בלבד: מחלה עם HR חיובי המוגדרת כ- >1% ER חיובי ו/או תאי PR חיובי (בוצע על הביופסיה העדכנית ביותר שנבדקה במעבדה מקומית ועומדת בהנחיות ה- ASCO/CAP או ESMO;

עבור עוקבת HR חיובי בלבד: פוסט מנופאוזה; עבור עוקבת HR חיובי בלבד: פרה/פרימנופאוזה;

עבור עוקבת HR חיובי בלבד: התקדמות מחלה מתועדת לאחר טיפול כימותרפי כלשהו או טיפול הורמונלי (כולל פולבסטרנט);

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: KCP-330-027
מספר הלסינקי: 0035-20-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: 1. NSCLC לאחר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי נגד סרטן זה כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה
שם המחקר: KCP-330-027
תיאור קצר: מחקר שלב 1 בתווית פתוחה להערכת הפרמקוקינטיקה והזמינות הביולוגית ההשוואתית של פורמולציות שונות של סלינקסור ואת הסבילות והפעילות האנטי סרטנית של טיפול משולב עם סלינקסור (SPRINT)
כותרת המחקר: Open-Label Phase 1 Study Evaluating the Pharmacokinetics and Bioequivalence of Different Formulations of Selinexor and the Tolerability and Anti-Tumor Activity of Selinexor Combination Treatment (SPRINT)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

   גברים ונשים מגיל 18 שנים ומעלה.;

 אבחנה היסטולוגית מאושרת של NSCLC או CRC גרורתי (מטופלים עם מוטציית KRAS או wild type יכולים להיכלל).;

מחלה מדידה על פי קריטוריוני RECIST 1.1; מ

טופלים עם NSCLC, שקיבלו בעבר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני, כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה (CPI) או מטופלים עם CRC, שקיבלו בעבר 2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני (מבוססי אוקסליפלטין ואירינוטקאן); ללא טיפול אימונותרפי קודם.;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MK4830-001
מספר הלסינקי: 0659-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים בשלב מתקדם
שם המחקר: MK4830-001
תיאור קצר: מחקר שלב 1 גלוי תווית, רב-זרועות, רב-מרכזי של MK-4830 הניתנת כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.
כותרת המחקר: A Phase 1 Open Label, Multi-Arm Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination with Pembrolizumab for Participants with Advanced Solid Tumors
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה;

משתתף עם גידול מוצק בשלב מתקדם/גרורתי, שאומת באמצעות היסטולוגיה או ציטולוגיה על פי דוundefinedח הפתולוגיה, וקיבל בעבר כל טיפול הידוע כטיפול מניב תועלת קלינית, או שהראו חוסר סבילות לטיפול זה או שלא התאימו לקבלת טיפול זה.;

משתתף עם מחלה הניתנת למדידה בהערכת החוקר/רדיולוגיה במרכז המחקר המקומי. נגעי מטרה הממוקמים באזור שעבר טיפול קודם בקרינה נחשבים מדידים אם ישנה התקדמות בנגעים אלה.;

 דגימת גידול הניתנת להערכה בנקודת ההתחלה הוגשה לאנליזה (דגימת גידול שהופקה לאחרונה או מארכיון). פרטים על הגשת רקמת הגידול מופיעים במדריך ההליכים.;

משתתף עם נגע ממאיר בודד אחד או יותר, שניתן לקחת ממנו ביופסיה (לא נחוץ עבור הגדלת המינון בחלק א' או בחלק ב').;

משתתף עם סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).;

משתתף עם תפקוד איברים תקין; משתתפים גברים חייבים להסכים להשתמש באמצעי מניעה כמפורט בנספח 3 לפרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 180 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר, ולהימנע מלתרום זרע במהלך תקופה זו.;

נשים בעלות פוטנציאל להרות חייבות לקבל תוצאה שלילית בבדיקת שתן או סרום לגילוי היריון במהלך 72 השעות שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

משתתפת רשאית להשתתף במחקר אם היא אינה בהיריון, אינה מניקה, ולפחות אחד מהתנאים הבאים חל עליה: היא אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות או היא אישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה לפעולבמהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 120 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר;

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MX39795
מספר הלסינקי: RMC-0805-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: סרטן שמקורו הראשוני אינו ידוע
שם המחקר: MX39795
תיאור קצר: מחקר פאזה II אקראי, מבוקר על ידי תרופה פעילה, רב-מרכזי להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול ממוקד מטרה או אימונותרפיה לסרטן המונחים על ידי הפרופיל הגנומי לעומת כימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן שמקורו הראשוני אינו ידוע אשר קיבלו שלושה מחזורי טיפול של משלב כימותרפיה הכולל פלטינום
כותרת המחקר: A PHASE II, RANDOMIZED, ACTIVE-CONTROLLED, MULTI-CENTER STUDY COMPARING THE EFFICACY AND SAFETY OF TARGETED THERAPY OR CANCER IMMUNOTHERAPY GUIDED BY GENOMIC PROFILING VERSUS PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH CANCER OF UNKNOWN PRIMARY SITE WHO HAVE RECEIVED THREE CYCLES OF PLATINUM DOUBLET CHEMOTHERAPY
תנאי קבלה עיקריים:


משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

חולי CUP ממקור אפיתליאלי עם פרוגנוזה עגומה, עבורם אין השערה סבירה לגבי רקמת המקור.;

בעלי אבחנה היסטולוגית המתאימה ל- CUP (תת-קבוצה לא ספציפית), עם דו"ח זמין, כפי שנקבע על ידי המעבדה המקומית של מרכז המחקר בדגימת רקמה שנלקחה באותו מועד.;
ללא טיפול סיסטמי ב- CUP בעבר;

דירוג סטטוס תפקודי לפי ECOG בסך 0 או 1;

בעלי נגע אחד לפחות הניתן למדידה לפי RECIST v1.1;

זמינות בלוק גידול FFPE שמור ≤ 3 חודשים טרם המיון יהיה קביל לבדיקות מרכזיות אלו. עם זאת, אם בלוק גידול FFPE שמור אינו זמין או אינו מתאים (במונחי כמות ואיכות) במועד המיון, חובה לספק בלוק FFPE מביופסיה טרייה העומד בדרישות המחקר.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 7
<<לדף הקודם1 2לדף הבא>>