שם המחקר: Gilead-GS-US-432-4097
מספר הלסינקי: 0418-17
חוקר ראשי: פרופ' קרמר מיכל
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: Gilead-GS-US-432-4097
תיאור קצר: המחקר נועד להדגים את היעילות והבטיחות של פילגוטיניב במטופלים בוגרים הזקוקים לסטרואידים במינון גבוה לטיפול באובאיטיס ביניים, אובאיטיס אחורית או פאן אובאיטיס לא זיהומית פעילה.
כותרת המחקר: ניסוי שלב 2, בהקצאה אקראית, מבוקר פלצבו, להערכת היעילות והבטיחות של פילגוטיניב בנבדקים עם אובאיטיס לא-זיהומית פעילה
תנאי קבלה עיקריים:

לנבדק צריכה להיות מחלה פעילה בענבייה לא זיהומית, נוטל פרדניזון במתן פומי במינון של לפחות 10 מ"ג ביום ועד ל-60 מ"ג ביום .

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019
שם המחקר: Apellis - DERBI
מספר הלסינקי: 0482-18
חוקר ראשי: דר' רוזנבלט עירית
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: Apellis - DERBI
תיאור קצר: מחקר זה נועד לקבלת מידע על הבטיחות, הסבילות והאפקטיביות של תרופה APL-2 הניתנת כזריקה תוך- לטיפול באטרופיה גיאוגרפית משנית לניוון מקולרי תלוי גיל.
כותרת המחקר: A Phase III, Multi-Center, Randomized, Double-Masked, Sham-Controlled Study to Compare the Efficacy and Safety of Intravitreal APL-2 Therapy with Sham Injections in Patients with Geographic Atrophy (GA) Secondary to Age-Related Macular Degeneration (AMD)
תנאי קבלה עיקריים:

אבחנה קלינית של GA של המקולה משנית ל- AMD כפי שנקבעה על ידי החוקר ואושרה על ידי מרכז הפענוח. גיל מעל 60 שנים


תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019
שם המחקר: Xplore
מספר הלסינקי: 0100-09
חוקר ראשי: דר' רוזנבלט עירית
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: Xplore
תיאור קצר: מחקר רב מרכזי, כפול סמיות, בקבוצות מקבילות להשוואת היעילות והבטיחות של Xlucane לעומת לוסנטיס® במטופלים עם ניוון מקולרי נאו-וסקולרי תלוי גיל
כותרת המחקר: Xplore: A Phase III Double-Blind, Parallel Group, Multicenter Study to Compare the Efficacy and Safety of Xlucane versus Lucentis® in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration
תנאי קבלה עיקריים:

נגע פעיל משני לניוון מקולרי תלוי גיל, חדות ראייה של בין 49 ל ‏73 אותיות בעין המחקר (שווה-ערך סנלן של 20/40 עד 20/100) .

בעין השנייה אין צפי לצורך בטיפול במשך ההשתתפות בניסוי

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019
שם המחקר: CRTH258C2302 Raven
מספר הלסינקי: 0261-19
חוקר ראשי: דר' רוזנבלט עירית
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: CRTH258C2302 Raven
תיאור קצר:
כותרת המחקר: מחקר 18 חודשים שלב III, רב-מרכזי, כפול סמיות, בשתי זרועות ובהקצאה אקראית, להערכת היעילות והבטיחות של ברולוציזומאב בהשוואה לאפליברספט במטופלים בוגרים עם פגיעה בראייה בעקבות בצקת מקולרית משנית לחסימת וריד הרשתית המרכזי(RAVEN)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים עם בצקת המשנית ל-CRVO שאובחנו פחות מ-6 חודשים לפני המיון.

חדות ראייה בין 78 ו-23 אותיות, כולל,תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019
שם המחקר: CRTH258B2302 Kingfisher
מספר הלסינקי: 0323-19
חוקר ראשי: דר' רוזנבלט עירית
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: CRTH258B2302 Kingfisher
תיאור קצר: "זהו מחקר שימשך 12 חודשים, בשתי זרועות, להוכחת היעילות והבטיחות של ברולוציזומאב במינון של פעם ב 4- שבועות DME כנגד אפליברספט במינון של פעם ב 4- שבועות בטיפול במטופלים עם הפרעת ראייה עקב . המטופל יעבור הקצאה אקראית ביחס 2:1 לאחת משתי זרועות הטיפול: • ברולוציזומאב 6 מ""ג: טיפול פעם ב 4- שבועות עד לביקור 13 (שבוע 48 ) כולל • אפליברספט 2 מ""ג: טיפול פעם ב 4- שבועות עד לביקור 13 (שבוע 48 ) כולל"
כותרת המחקר: מחקר שלב III בן 12 חודשים, רב-מרכזי, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית, בשתי זרועות, להערכת היעילות והבטיחות של ברולוציזומאב הניתנת כל 4 שבועות לעומת אפליברספט הניתנת כל 4 שבועות במטופלים בוגרים עם פגיעה בראייה עקב בצקת מקולרית על רקע סוכרת (KINGFISHER)
תנאי קבלה עיקריים:

הפרעות ראייה עקב DME כאשר:

• תוצאת BCVA הוא בין 73 ו-23 אותיות, כולל,

• DME המערבת את מרכז המקולה, עם CSFT של 320 מיקרון או יותר בבדיקת SD-OCT בזמן המיון.

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019
שם המחקר: 192024-093
מספר הלסינקי: 0821-15
חוקר ראשי: דר' גפן נועה
המחלה הנחקרת: עיניים
שם המחקר: 192024-093
תיאור קצר: השוואה בין בימטופרוסט בשחרור איטי לבין טיפול בלייזר במטופלים עם גלאוקומה פתוחת זווית או יתר לחץ תוך עיני
כותרת המחקר: "A Comparison of Bimatoprost SR to Selective Laser Trabeculoplasty in Patients with Open-Angle Glaucoma or Ocular Hypertension"
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים עם גלאוקומה פתוחת זוית (OAG) או יתר לחץ תוך עיני (OHT)

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: ויוי דגן
טלפון: 03-9377199
תאריך עדכון: 29/12/2019