שם המחקר: INDUCE-3
מספר הלסינקי: 0677-19-RMC
חוקר ראשי: ד"ר יסמין קורזיץ
המחלה הנחקרת: קרצינומה של תאי קשקש של הראש והצוואר
שם המחקר: INDUCE-3
תיאור קצר: מחקר שלב III/II כפול-סמיות, אדפטיבי, בהקצאה אקראית של GSK3359609 או פלצבו בשילוב עם פמברוליזומאב כטיפול קו ראשון בקרצינומה של תאי קשקש של הראש והצוואר, נשנית/גרורתית, חיובית ל-PD-L1
כותרת המחקר: INDUCE 3 - A Phase II/III study of GSK3359609 in combination with pembrolizumab compared with pembrolizumab plus placebo in participants with PD-L1 positive recurrent or metastatic HNSCC
תנאי קבלה עיקריים:
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 09/06/2020
שם המחקר: MK3475-415
מספר הלסינקי: 0173-16-RMC
חוקר ראשי: ד"ר שלומית יוסט כץ
המחלה הנחקרת: מנינגיומה
שם המחקר: MK3475-415
תיאור קצר: מחקר שלב 2, גלוי, זרוע יחידה על טיפול אימונותרפי עם פמברוליזומב למנינגיומה אטיפית או אנאפלסטית עמידה לטיפולים.
כותרת המחקר: A Phase II, open-label, single arm trial of Pembrolizumab for Refractory Atypical and Anaplastic Meningioma
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 ומעלה

אבחון מאומת היסטולוגית או הדמייתית של גידול מוחי מסוג מנינגיומה אטיפית (דרגה 2) או מנינגיומה אנאפלסטית (דרגה 3) או המנגיופריציטומה

לאחר כשלון טיפול קודם של ניתוח או של טיפול קרינתי, אלא אם כן קיימת התווית נגד לטיפולים אילוץ (ניתן להכלל במחקר גם לאחר טיפול קודם בתרופות ביולוגיות או כימיות לגידול המוחי).

מצב תפקודי סביר ומעלה

תוחלת חיים צפויה מעל 4 חודשים

תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 14/04/2020
שם המחקר: MK3475-689
מספר הלסינקי: 0668-17-RMC
חוקר ראשי: דר' יסמין קורזיץ
המחלה הנחקרת: סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III-IVA, המתאים לכריתה בניתוח
שם המחקר: MK3475-689
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III–IVA (LA HNSCC), המתאים לכריתה בניתוח
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy and in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell carcinoma (LA HNSCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

קיימת אבחנה חדשה (מאושרת היסטולוגית) של קרצינומה של תאי קשקש, נתיחה ולא גרורתית בהתאם לקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול המחקר (יש לברר מול החוקר);

להיות מועמד/ת מתאים לניתוח בהתאם להחלטת החוקר ולטיפול המקובל;

להיות בעל/ת מחלה מדידה בהדמיה (CT או MRI) בהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 יש לספק דגימות גידול כמוגדר בפרוטוקול המחקר לבדיקות במעבדה המרכזית;

תוצאות מבדיקה (מקומית) של HPV לסרטן בלוע הפומי, המוגדרת כבדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) ל-p16 באמצעות בדיקת CINtec ובהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;

 להיות בעל/ת רמת תפקוד יומיומי 1 או 0 לפי סולם הערכה בינלאומי (ECOG);

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: XL184-311
מספר הלסינקי: RMC-0161-19
חוקר ראשי: דר' ענבר פינקל
המחלה הנחקרת: סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי
שם המחקר: XL184-311
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Subjects with Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer Who Have Progressed after Prior VEGFR-Targeted Therapy
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה;

אבחנה של DTC המאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית;

 מחלה ברת-מדידה על פי RECIST 1.1 בסריקות CT/MRI שבוצעו בתוך 28 ימים לפני ההקצאה האקראית; חייב להיות לאחר טיפול ביוד-131 עבור DTC או שנקבע כי אינו מתאים לטיפול זה; חייב להיות לאחר טיפול עם לפחות אחד מחומרי ה-TKI הבאים המוכוונים ל-VEGFR לטיפול ב-DTC: לנווטיניב (lenvatinib) או סוראפניב (sorafenib).;

החלמה עד קו ההתחלה או דירוג 1 לכל היותר; מצב תפקודי (PS) של 0 או 1 על פי ECOG;

תפקוד איברים ומח עצם מספק;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר. 

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020