שם המחקר: MK3475-585
מספר הלסינקי: 0354-17
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה
שם המחקר: MK3475-585
תיאור קצר: מחקר קליני שלב III אקראי, כפול סמיות בפמברוליזומאב (MK-3475) ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) לעומת השימוש בפלצבו ביחד עם כימותרפיה (XP או FP) כטיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי לנבדקים עם אדנוקרצינומה בקיבה או בחיבור ושט-קיבה (GEJ)
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Double-blind, Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) plus Chemotherapy (XP or FP) versus Placebo plus Chemotherapy (XP or FP) as Neoadjuvant/Adjuvant Treatment for Subjects with Gastric and Gastroesophageal Junction (GEJ) Adenocarcinoma (KEYNOTE-585).
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

בעל אבחנה של אדנוקרצינומה מקומית בקיבה או ב-GEJ (שלב III או IVa) שלא טופל בעבר המוגדרת לפי נגע עיקרי בדרגה T3 או יותר או לפי נוכחות של בלוטות לימפה חיוביות כלשהן - N+ (בלוטות קליניות) בלי ראיות למחלה גרורתית.;להיות בעל נכונות ומסוגלות לתת הסכמה מדעת בכתב לניסוי.;

 תוכנית להמשיך לניתוח אחרי כימותרפיה לפני הניתוח המבוססת על בדיקות הסיווג של המחלה המקובלות באותו מקום.; מסוגל לתת רקמה מהגידול בנקודת ההתחלה ובזמן הניתוח.;

 בעל רמת תפקוד 0 עד 1 לפי ECOG, בבדיקה שתיערך בשלושת הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול המחקר.;

 גידולים מסוג Siewert type 2 או 3 מתאימים. הגיוס של נבדקים עם גידולים מסוג Siewert type 1 יוגבל לאלה שהטיפול המתוכנן שלהם הוא כימותרפיה בזמן הניתוח וכריתה של הגידול. סיווג הגידול לפני הגיוס חייב לכלול לפחות שיטת דימות אחת: טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI).;

חייב להיות בעל מצב תפקודי 1 או 0 בסולם תפקוד סטנדרטי ECOG לפי הערכת רופא המחקר.;

בעל תפקוד מתאים של האיברים כמוגדר בפרוטוקול המחקר.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 10/09/2020
שם המחקר: MK7339-007
מספר הלסינקי: 0516-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלת סרטן מתקדמת אשר טופל בעבר, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
שם המחקר: MK7339-007
תיאור קצר: מחקר שלב II להערכת טיפול באולפריב בשילוב עם פמברוליזומאב, בקרב חולי סרטן אשר טופלו בעבר, ומחלתם התקדמה, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.;

גידול מוצק בשלב מתקדם (גרורתי ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (להוציא סרטן שד או שחלות עם מוטציה ב-BRCA בתאי הנבט או בתאים סומטיים), והוא אינו מתאים לקבלת טיפול במטרה לרפא את המחלה וקיבל טיפול מקובל, שנכשל.;

יש למטופל מוטציה מזיקה שאומתה בבדיקה מרכזית או חשד למוטציה כזאת בלפחות אחד מ-15 הגנים המצוינים, המעורבים במסלול ה-HRR או שיש לו HRD שאומת מרכזית לפי מבחן HRR-HRD ללינפרזה.;

מטופל סובל ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 להערכת החוקר/בדיקת הרדיולוגיה;

תוחלת החיים הצפויה היא לפחות שלושה חודשים.;

גבר או אישה בגיל 18 לפחות בעת החתימה על ההסכמה מדעת.;

בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי סיווג Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) בשלושת הימים שלפני תחילת הטיפול.;

על משתתפים גברים להסכים להשתמש בשיטה מתאימה למניעת היריון כמפורט בפרוטוקול;

משתתפת תתאים להשתתפות במחקר אם היא אינה הרה , אינה מיניקה, ואם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות אואישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה להקפיד על ההנחיות למניעת היריון שבפרוטוקול;

בעל תפקוד מתאים של האיברים כמפורט בפרוטוקול;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: (THOR)BLC3001
מספר הלסינקי: 0242-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם בשלפוחית השתן וסטיות נבחרות בגן FGFR
שם המחקר: (THOR)BLC3001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 להשוואה של ארדפיטיניב (Erdafitinib) לווינפלונין (Vinflunine) או דוסטאקסל (Docetaxel) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab) בנבדקים עם סרטן מתקדם באורותליום וסטיות נבחרות בגן FGFR
כותרת המחקר: A Phase 3 Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Subjects with Advanced Urothelial Cancer and Selected FGFR Gene Aberrations
תנאי קבלה עיקריים:

בני 18 ומעלה ;

 הוכחה היסטולוגית לקיומה של קרצינומת תאי המעבר של שלפוחית השתן. רכיבים משניים (בסך הכול מתחת ל-50%) של היסטולוגיה משתנה, כגון התמיינות של הבלוטות או של תאי הקשקש, או התפתחות לפנוטיפים אגרסיביים יותר כמו סרקומטואיד או שינוי מיקרופפילרי, הינם מקובלים;

מחלה בשלב 4 (סרטן גרורתי או לא ניתן לכריתה בניתוח, cT4b, N+, או M+);

התקדמות מחלה מתועדת, המוגדרת ככל התקדמות שדורשת שינוי בטיפול, טרם ההקצאה האקראית.;

 רק קו קודם אחד של טיפול מערכתי שניתן עבור סרטן גרורתי באורותליום. נבדקים שקיבלו כימותרפיה ניאואדג'ובנטית או נלווית והציגו התקדמות מחלה בתוך תקופה בת 12 חודשים מהמנה האחרונה, נחשבים כמי שקיבלו כימותרפיה מערכתית במסגרת מחלה גרורתית.;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7339-001
מספר הלסינקי: 0635-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר רם איתן
המחלה הנחקרת: סרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA
שם המחקר: MK7339-001
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות על השימוש בכימותרפיה עם או בלי פמברוליזומאב ולאחר מכן טיפול אחזקה באולפאריב או בפלצבו, כטיפול קו ראשון בסרטן שחלות אפיתליאלי (EOC) בשלב מתקדם ללא מוטציה בגן BRCA.
כותרת המחקר: A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotherapy With or Without Pembrolizumab Followed b Maintenance With Olaparib or Placebo for the First- Line Treatment of BRCA non-mutated Advanced Epithelial Ovarian Cancer (EOC)
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלות בגיל 18 ומעלה

למשתתפת יש סרטן שחלות אפיתליאלי שלב III או שלב IV על פי FIGO (באנדומטריום, קרצינוסרקומה, מוליריאני מעורב עם מרכיב נסיובי בדרגת ממאירות גבוהה, סרטן תאים בהירים או סרטן שחלות נסיובי בדרגת ממאירות נמוכה), סרטן פריטונאלי ראשוני או סרטן חצוצרות; המשתתפת עברה זה עתה ניתוח הסרה ראשוני או מתאימה לניתוח הסרה ראשוני או לאחר כימותרפיה. המשתתפת חייבת לעבור הקצאה אקראית בתוך 56 ימים מניתוח הסרה ראשוני

למשתתפת שמועמדת לכימותרפיה ניאו-אדג'ובנטית יש יחס CA 125 (קילו-יחידות/ליטר): אנטיגן קרצינואמבריוני (CEA; ננוגרם/מל) גדול מ-25

המשתתפת יכולה לספק ביופסיית ליבה או ביופסיית כריתה חדשה מהגידול, לצורך בדיקה פרוספקטיבית של סטטוס BRCA1/2 ו- PD-L1 לפני הקצאה אקראית

 המשתתפת מועמדת לכימותרפיה של קרבופלטין ופקליטקסל, שיינתנו כטיפול אדג'ובנטי או ניאו-אדג'ובנטי

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: Niagara
מספר הלסינקי: 0598-18-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן הפולש לשריר
שם המחקר: Niagara
תיאור קצר: מחקר פאזה III, אקראי, בתווית פתוחה, רב-מרכזי, גלובלי לקביעת היעילות והבטיחות של דורבלומאב בשילוב עם גמציטאבין + ציספלטין כטיפול נאו-אדג'ובנטי ולאחר מכן דורבלומאב בלבד כטיפול אדג'ובנטי בחולי סרטן שלפוחית השתן הפולש לשריר (מחקר NIAGARA)
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-Label, Multi-Center, Global Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination with Gemcitabine+Cisplatin for Neoadjuvant Treatment Followed by Durvalumab Alone for Adjuvant Treatment in Patients with Muscle-Invasive Bladder Cancer (NIAGARA)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה;

 חולי TCC בשלפוחית השתן הפולשת לשריר;

סטטוס תפקודי של 0 או 1 לפי ECOG במועד הגיוס;

סטטוס PD-L1 בדגימת הגידול, כולל בדיקת אימונו-היסטוכימיה (IHC), המאושרת ע"י מעבדת ייחוס, חייב להיות ידוע לפני שיבוץ האקראי.;

תיפקוד הולם של איברים והמח עצם ;

המטופלים חייבים להיות בעלי תוחלת חיים צפויה במשך 12 שבועות לפחות במועד השיבוץ האקראי;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע''י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK7902-011
מספר הלסינקי: RMC-0145-19
חוקר ראשי: ד"ר דניאל גולדשטיין
המחלה הנחקרת: סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן
שם המחקר: MK7902-011
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להשוואת היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם לנבטיניב (E7080/MK-7902) ליעילות והבטיחות של פמברוליזומאב בשילוב עם פלצבו, כאשר הם ניתנים כטיפול קו ראשון נגד סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן (Urothelial Carcinoma) במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמשתתפים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום, בלי קשר לביטוי (LEAP-011) PD-L1
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Compare the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination with Lenvatinib (E7080/MK-7902) Versus Pembrolizumab and Placebo as First Line Treatment for Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma in Cisplatin-ineligible Participants Whose Tumors Express PD-L1, and in Participants Ineligible for Any Platinum-containing Chemotherapy Regardless of PD-L1 Expression (LEAP-011)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

משתתפים עם סרטן מתקדם מקומית או גרורתי של תאי מעבר של מערכת השתן (Urothelial Carcinoma) במשתתפים שאינם מתאימים לטיפול בציספלטין, שהגידולים שלהם מבטאים PD-L1, ובמשתתפים שאינם מתאימים לטיפול באף כימותרפיה המכילה פלטינום;

מחלה מדידה;

 זמינות ביופסיה;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 69
<<לדף הקודם1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא>>