שם המחקר: NP41300
מספר הלסינקי: 0802-20-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים במצב מתקדם ו/או גרורתי
שם המחקר: NP41300
תיאור קצר: מחקר העלאת מינון פאזה 1, בתווית פתוחה, רב מרכזי, להערכת הבטיחות/סבילות, PD1-LAG3 נוגדן ,RO7247669 הפרמקוקינטיקה, הפרמקודינמיקה ופעילות נוגדת גידול מקדמית של בעל ספציפיות כפולה, בחולים עם גידולים סולידיים במצב מתקדם ו/או גרורתי
כותרת המחקר: AN OPEN LABEL, MULTICENTER, DOSE ESCALATION, PHASE 1 STUDY TO EVALUATE SAFETY/TOLERABILITY, PHARMACOKINETICS, PHARMACODYNAMICS AND PRELIMINARY ANTI TUMOR ACTIVITY OF RO7247669, A PD1-LAG3 BISPECIFIC ANTIBODY, IN PATIENTS WITH ADVANCED AND/OR METASTATIC SOLID TUMORS
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 שנים ומעלה; מחלת המטופל חייבת להיות ניתנת למדידה בשיטה רדיולוגית על פי RECIST v1.1; סטטוס תפקודי 0 -1 לפי ECOG; תפקוד קרדיווסקולרי תקין; אצל משתתפים מהם חובה ליטול ביופסיות טריות חייב להיות לפחות נגע גידול אחד שאינו נגע מטרה, במיקום הנגיש לביופסיה בהתאם לשיקול הדעת הקליני של הרופא המטפל, והסכמת המשתתף לביופסיית חובה וטרייה בתחילת ובמהלך הטיפול; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: NeoTX
מספר הלסינקי: 0917-20-RMC
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים נבחרים בשלב מתקדם או גרורתי
שם המחקר: NeoTX
תיאור קצר: מחקר פאזה 1 ב', בתווית גלויה, במינונים עולים של נפטומומאב אסטאפנטוקס ( ABR-217620) בשילוב עם דורבאלומאב ( MEDI4736 ), כולל הרחבות עוקבה, בנבדקים בעלי גידולים מוצקים נבחרים
כותרת המחקר: PHASE 1B, OPEN-LABEL, DOSE ESCALATION AND COHORT EXPANSIONS TRIAL OF NAPTUMOMAB ESTAFENATOX (ABR-217620) IN COMBINATION WITH DURVALUMAB (MEDI4736) IN SUBJECTS WITH SELECTED ADVANCED OR METASTATIC SOLID TUMORS
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 שנים ומעלה; גידול מוצק המאושר היסטולוגית ו/או ציטולוגית, מתוך הרשימה הבאה והינו בשלב מתקדם או גרורתי, שלא קיים עבורו טיפול מרפא: אדנוקרצינומה בלבלב, סרטן שחלות סרוטי מדרגה גבוהה, קרצינומה של צוואר הרחם מסוג תאי קשקש, סרטן הערמונית, ER+/HER2- או סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים, NSCLC כולל כזו שחיובית למוטציה מניעה, מזותליומה, קרצינומה של תאי הכליה, סרטן שלפוחית השתן/אורותליאלי, קרצינומה של הראש והצוואר – מסוג SCC, מלנומה, קרצינומה הפטוצלולרית, סרטן צוואר הרחם; סטטוס תפקודי של 0 או 1 לפי מדד ECOG; מחלה הניתנת למדידה לפי RECIST 1.1; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: KCP-330-027
מספר הלסינקי: 0035-20-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: 1. NSCLC לאחר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי נגד סרטן זה כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה
שם המחקר: KCP-330-027
תיאור קצר: מחקר שלב 1 בתווית פתוחה להערכת הפרמקוקינטיקה והזמינות הביולוגית ההשוואתית של פורמולציות שונות של סלינקסור ואת הסבילות והפעילות האנטי סרטנית של טיפול משולב עם סלינקסור (SPRINT)
כותרת המחקר: Open-Label Phase 1 Study Evaluating the Pharmacokinetics and Bioequivalence of Different Formulations of Selinexor and the Tolerability and Anti-Tumor Activity of Selinexor Combination Treatment (SPRINT)
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 ומעלה;    גברים ונשים מגיל 18 שנים ומעלה.;  אבחנה היסטולוגית מאושרת של NSCLC או CRC גרורתי (מטופלים עם מוטציית KRAS או wild type יכולים להיכלל).; מחלה מדידה על פי קריטוריוני RECIST 1.1; מ טופלים עם NSCLC, שקיבלו בעבר לפחות קו טיפול 1 אך לא יותר מ-2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני, כאשר אחד ממשטרי הטיפול כלל אימונותרפיה (CPI) או מטופלים עם CRC, שקיבלו בעבר 2 קווי טיפול מערכתי אנטי-סרטני (מבוססי אוקסליפלטין ואירינוטקאן); ללא טיפול אימונותרפי קודם.; תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK4830-001
מספר הלסינקי: RMC-0659-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: גידולים מוצקים בשלב מתקדם
שם המחקר: MK4830-001
תיאור קצר: מחקר שלב 1 גלוי תווית, רב-זרועות, רב-מרכזי של MK-4830 הניתנת כטיפול חד תרופתי ובשילוב עם פמברוליזומאב למטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.
כותרת המחקר: A Phase 1 Open Label, Multi-Arm Multicenter Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination with Pembrolizumab for Participants with Advanced Solid Tumors
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 ומעלה; משתתף עם גידול מוצק בשלב מתקדם/גרורתי, שאומת באמצעות היסטולוגיה או ציטולוגיה על פי דוundefinedח הפתולוגיה, וקיבל בעבר כל טיפול הידוע כטיפול מניב תועלת קלינית, או שהראו חוסר סבילות לטיפול זה או שלא התאימו לקבלת טיפול זה.; משתתף עם מחלה הניתנת למדידה בהערכת החוקר/רדיולוגיה במרכז המחקר המקומי. נגעי מטרה הממוקמים באזור שעבר טיפול קודם בקרינה נחשבים מדידים אם ישנה התקדמות בנגעים אלה.;  דגימת גידול הניתנת להערכה בנקודת ההתחלה הוגשה לאנליזה (דגימת גידול שהופקה לאחרונה או מארכיון). פרטים על הגשת רקמת הגידול מופיעים במדריך ההליכים.; משתתף עם נגע ממאיר בודד אחד או יותר, שניתן לקחת ממנו ביופסיה (לא נחוץ עבור הגדלת המינון בחלק א' או בחלק ב').; משתתף עם סטטוס תפקודי 0 או 1 בסולם התפקוד של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).; משתתף עם תפקוד איברים תקין; משתתפים גברים חייבים להסכים להשתמש באמצעי מניעה כמפורט בנספח 3 לפרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 180 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר, ולהימנע מלתרום זרע במהלך תקופה זו.; נשים בעלות פוטנציאל להרות חייבות לקבל תוצאה שלילית בבדיקת שתן או סרום לגילוי היריון במהלך 72 השעות שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.; משתתפת רשאית להשתתף במחקר אם היא אינה בהיריון, אינה מניקה, ולפחות אחד מהתנאים הבאים חל עליה: היא אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות או היא אישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה לפעולבמהלך תקופת הטיפול ובמשך לפחות 120 ימים לאחר המנה האחרונה של טיפול המחקר; תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK7339-007
מספר הלסינקי: RMC-0516-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלת סרטן מתקדמת אשר טופל בעבר, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
שם המחקר: MK7339-007
תיאור קצר: מחקר שלב II להערכת טיפול באולפריב בשילוב עם פמברוליזומאב, בקרב חולי סרטן אשר טופלו בעבר, ומחלתם התקדמה, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.; גידול מוצק בשלב מתקדם (גרורתי ו/או שאינו מתאים לכריתה כירורגית) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (להוציא סרטן שד או שחלות עם מוטציה ב-BRCA בתאי הנבט או בתאים סומטיים), והוא אינו מתאים לקבלת טיפול במטרה לרפא את המחלה וקיבל טיפול מקובל, שנכשל.; יש למטופל מוטציה מזיקה שאומתה בבדיקה מרכזית או חשד למוטציה כזאת בלפחות אחד מ-15 הגנים המצוינים, המעורבים במסלול ה-HRR או שיש לו HRD שאומת מרכזית לפי מבחן HRR-HRD ללינפרזה.; מטופל סובל ממחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 להערכת החוקר/בדיקת הרדיולוגיה; תוחלת החיים הצפויה היא לפחות שלושה חודשים.; גבר או אישה בגיל 18 לפחות בעת החתימה על ההסכמה מדעת.; בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי סיווג Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) בשלושת הימים שלפני תחילת הטיפול.; על משתתפים גברים להסכים להשתמש בשיטה מתאימה למניעת היריון כמפורט בפרוטוקול; משתתפת תתאים להשתתפות במחקר אם היא אינה הרה , אינה מיניקה, ואם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות אואישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה להקפיד על ההנחיות למניעת היריון שבפרוטוקול; בעל תפקוד מתאים של האיברים כמפורט בפרוטוקול; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: mRNA-2752-P101
מספר הלסינקי: RMC-0556-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: מחלה בשלב מתקדם או גרורתית
שם המחקר: mRNA-2752-P101
תיאור קצר: מחקר הגדלת מינון משלב 1, רב מרכזי, גלוי תווית על mRNA-2752, ננו-חלקיק ליפידי המכיל בתוכו מולקולות mRNA המקודדות לגנים האנושיים OX40L, IL-23 ו-IL-36γ, להזרקה לתוך הגידול, לבד או בשילוב עם חסימה של נקודת הבקרה החיסונית.
כותרת המחקר: mRNA-2752-P101: A Phase 1, Open Label, Multicenter, Dose Escalation Study of mRNA‑2752, a Lipid Nanoparticle Encapsulating mRNAs Encoding Human OX40L, IL-23, and IL-36γ, for Intratumoral Injection Alone and in Combination with Immune Checkpoint Blockade
תנאי קבלה עיקריים: גברים או נשים בני 18 שנים לפחות; אימות בבדיקה היסטולוגיה של מחלה בשלב מתקדם או גרורתית עם לפחות נגע אחד הניתן למדידה בהתאם לקריטריונים RECIST v1.1 או Cheson 2016 ואשר סבל מהתקדמות של המחלה אחרי טיפולים מקובלים למחלה גרורתית שידועים כבעלי תועלת רפואית, היה רגיש לטיפול או סירב לקבל את הטיפול המקובל (אין הגבלה על מספר קווי הטיפול הקודמים).; סובל מגידול המתאים ללקיחת ביופסיה ומוכן לספק דגימות של ביופסיית גידול בנקודת ההתחלה ובזמן הטיפול, אם הדבר אפשרי מבחינה רפואית.; בעל רמת תפקוד ? 1 לפי סיווג  Eastern Cooperative Oncology Group ‏(ECOG).; בעל תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות.; בעל משקל גוף > 35 ק"ג.; 35 ק"ג.; תפקוד המטולוגי וביולוגי מתאים לפי דרישות המחקר; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 222
<<לדף הקודם1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא>>