טופס התחברות

2016

מחבר ראשון: נועם טאו
שם המאמר: Amplatzer Vascular Plugs Versus Coils for Embolization of Pulmonary Arteriovenous Malformations in Patients with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia.
עיתון: CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY
מחבר ראשון: שמעון יצחקיאן
שם המאמר: Lobar distribution in non-cystic fibrosis bronchiectasis predicts bacteriologic pathogen treatment.
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES
מחבר ראשון: שמעון יצחקיאן
שם המאמר: The Diagnostic Value of the Pleural Fluid C-Reactive Protein in Parapneumonic Effusions.
עיתון: DISEASE MARKERS
מחבר ראשון: שמעון יצחקיאן
שם המאמר: Effectiveness of Rabbit Antithymocyte Globulin in Chronic Lung Allograft Dysfunction.
עיתון: TRANSPLANTATION PROCEEDINGS
מחבר ראשון: ויינשלבאום ברוך
שם המאמר: Exercise training in idiopathic pulmonary fibrosis: is it of benefit?
עיתון: BREATHE
מחבר ראשון: ברוך ויינשלבאום
שם המאמר: Supervised exercise training improves exercise cardiovascular function in idiopathic pulmonary fibrosis.
עיתון: European journal of physical and rehabilitation medicine
מחבר ראשון: ברוך ויינשלבאום
שם המאמר: Short-Term Improvement in Physical Activity and Body Composition After Supervised Exercise Training Program in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
עיתון: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
מחבר ראשון: ברוך ויינשלבאום
שם המאמר: Physiological Profile and Limitations in Exercise in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
עיתון: JOURNAL OF CARDIOPULMONARY REHABILITATION AND PREVENTION
מחבר ראשון: ברוך ויינשלבאום
שם המאמר: The Prognostic Role of Ventilatory Inefficiency and Exercise Capacity in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
עיתון: RESPIRATORY SYSTEM
מחבר ראשון: ברוך ויינשלבאום
שם המאמר: Physical Activity and Exertional Desaturation Are Associated with Mortality in Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
עיתון: JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
מחבר ראשון: בנימין פוקס
שם המאמר: Evaluation of the Microstat™ sublingual PCO2 monitor in ambulatory patients.
עיתון: JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING
מחבר ראשון: אורן פרוכטר
שם המאמר: Airway bacterial colonization and serum C-reactive protein are associated with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation following bronchoscopic lung volume reduction.
עיתון: CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL
מחבר ראשון: אברהם אונטרמן
שם המאמר: Bronchoscopic Drainage of Lung Abscesses Using a Pigtail Catheter.
עיתון: RESPIRATION
מחבר ראשון: קטיה אורבין
שם המאמר: Comparison of sirolimus eluting stent with bioresorbable polymer to everolimus eluting stent with permanent polymer in bifurcation lesions: Results from CENTURY II trial.
עיתון: CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS
מחבר ראשון: קטיה אורבין
שם המאמר: Outcome of contemporary acute coronary syndrome complicated by ventricular tachyarrhythmias.
עיתון: EUROPACE
מחבר ראשון: קטיה אורבין
שם המאמר: Platelet reactivity in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation.
עיתון: JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS
מחבר ראשון: קורנובסקי רן
שם המאמר: Contemporary issues related to STEMI management
עיתון: Minerva cardioangiologica
מחבר ראשון: פבלו קודנר
שם המאמר: Impact of Renal Dysfunction on Results of Transcatheter Aortic Valve Replacement Outcomes in a Large Multicenter Cohort.
עיתון: The American journal of cardiology
מחבר ראשון: ענת גפטר גבילי
שם המאמר: Infections associated with bendamustine containing regimens in hematological patients: a retrospective multi-center study
עיתון: JOURNAL OF CARDIOLOGY
מחבר ראשון: עמוס לוי
שם המאמר: Dynamic changes in left ventricular function after a percutaneous coronary intervention: prevalence, predictors, and prognosis.
עיתון: CORONARY ARTERY DISEASE
מחבר ראשון: אלי לב
שם המאמר: Immature Platelets: Clinical Relevance and Research Perspectives
עיתון: Circulation
מחבר ראשון: אורי לנדס
שם המאמר: Type 2 myocardial infarction: A descriptive analysis and comparison with type 1 myocardial infarction
עיתון: JOURNAL OF CARDIOLOGY
מחבר ראשון: אורי לנדס
שם המאמר: Urgent Transcatheter Aortic Valve Implantation in Patients With Severe Aortic Stenosis and Acute Heart Failure: Procedural and 30-Day Outcomes.
עיתון: CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY
מחבר ראשון: שרה מורגנשטרן
שם המאמר: Tissue and peripheral eosinophilia as predictors for disease outcome in children with ulcerative colitis.
עיתון: Digestive and liver disease
מחבר ראשון: חיים לייבוביץ
שם המאמר: Relationship between homocysteine and intraocular pressure in men and women
עיתון: Medicine (Baltimore, Md)
מחבר ראשון: איתן כהן
שם המאמר: Relationship Between Body Mass Index and Intraocular Pressure in Men and Women: A Population-based Study
עיתון: Journal of glaucoma
מחבר ראשון: נועה אליקים רז
שם המאמר: Epidemiology, microbiology, clinical characteristics, and outcomes of candidemia in internal medicine wards-a retrospective study.
עיתון: International journal of infectious diseases
מחבר ראשון: נועה אליקים רז
שם המאמר: Trimethoprim/sulfamethoxazole versus vancomycin in the treatment of healthcare/ventilator-associated MRSA pneumonia: a case-control study.
עיתון: The Journal of antimicrobial chemotherapy
מחבר ראשון: נועה אליקים-רז
שם המאמר: Interventricular Septum and Posterior Wall Thickness Are Associated With Higher Systolic Blood Pressure.
עיתון: Journal of clinical hypertension
מחבר ראשון: לאונרד ליבוביץ
שם המאמר: Addressing resistance to antibiotics in systematic reviews of antibiotic interventions.
עיתון: The Journal of antimicrobial chemotherapy
מחבר ראשון: אלון גרוסמן
שם המאמר: Association of glycated hemoglobin with hemoglobin levels in elderly nondiabetic subjects.
עיתון: European journal of internal medicine
מחבר ראשון: אלון גרוסמן
שם המאמר: Subclinical Thyroid Disease and Mortality in the Elderly: A Retrospective Cohort Study.
עיתון: AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE
מחבר ראשון: אלון גרוסמן
שם המאמר: The association between glycated hemoglobin levels and mortality in non-diabetic elderly subjects.
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
מחבר ראשון: אלון גרוסמן
שם המאמר: Prevalence and clinical characteristics of adrenal incidentalomas in potential kidney donors.
עיתון: ENDOCRINE RESEARCH
מחבר ראשון: אורן זוסמן
שם המאמר: Resting energy expenditure, calorie and protein consumption in critically ill patients: a retrospective cohort study.
עיתון: Critical care
מחבר ראשון: טום קוניקוף
שם המאמר: Hyperemesis gravidarum in northern Israel: a retrospective epidemiological study.
עיתון: Israel journal of health policy research
מחבר ראשון: דרור דיקר
שם המאמר: Obesity or smoking: Which factor contributes more to the incidence of myocardial infarction?
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
מחבר ראשון: עללא עתאמנה
שם המאמר: The effect of statins on the outcome of Clostridium difficile infection in hospitalized patients.
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES
מחבר ראשון: עלאא עתאמנה
שם המאמר: How obesity impacts outcomes of infectious diseases.
עיתון: European journal of clinical microbiology & infectious diseases
מחבר ראשון: דניאל שפשלוביץ
שם המאמר: Chills during hemodialysis: prediction and prevalence of bacterial infections - a retrospective cohort study.
עיתון: MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
מחבר ראשון: דניאל שפשלוביץ
שם המאמר: High Lung Cancer Incidence in Heavy Smokers Following Hospitalization due to Pneumonia.
עיתון: AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE
מחבר ראשון: דניאל שפשלוביץ
שם המאמר: Yield of workup for patients with idiopathic presentation of the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion.
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
מחבר ראשון: תום שמולי
שם המאמר: Possible risk for cancer among children born following assisted reproductive technology in Israel.
עיתון: Journal of oral and maxillofacial surgery
מחבר ראשון: ריטה ארליך ברגר
שם המאמר: The Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab in Patients with Diabetic Macular Edema Who Have Failed to Respond to Intravitreal Bevacizumab
עיתון: OPHTHALMOLOGICA
מחבר ראשון: רותי סלע
שם המאמר: Efficacy of topical aflibercept versus topical bevacizumab for the prevention of corneal neovascularization in a rat model.
עיתון: EXPERIMENTAL EYE RESEARCH
מחבר ראשון: מאיה איגר מוסקוביץ
שם המאמר: Retinal artery occlusion due to Bartonella henselae infection: a case series.
עיתון: ACTA OPHTHALMOLOGICA
מחבר ראשון: יעל שרון
שם המאמר: Uveitic Glaucoma: Long-term Clinical Outcome and Risk Factors for Progression.
עיתון: Ocular immunology and inflammation
מחבר ראשון: יואב נחום
שם המאמר: Visual Outcomes of Repeat Versus Primary Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty-A Paired Comparison
עיתון: CORNEA
מחבר ראשון: יואב נחום
שם המאמר: Graft-Recipient Collagen Lamellar Axis Discrepancy Is Compatible With Excellent Visual Acuity After Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty
עיתון: Cornea
מחבר ראשון: אסף דותן
שם המאמר: Scleral Cross-linking Using Riboflavin and Ultraviolet-A Radiation for Prevention of Axial Myopia in a Rabbit Model.
עיתון: JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS
מחבר ראשון: אלון זהבי
שם המאמר: Severe cranial neuropathies caused by falls from heights in children.
עיתון: GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY
מחבר ראשון: אורלי גל אור
שם המאמר: Efficacy of Subconjunctival Aflibercept Versus Bevacizumab for Prevention of Corneal Neovascularization in a Rat Model.
עיתון: CORNEA
מחבר ראשון: שגית שטרן שביט
שם המאמר: Malignant external otitis: Factors predicting patient outcomes.
עיתון: American journal of otolaryngology
מחבר ראשון: עופר רייטר
שם המאמר: Analysis of self-citation and impact factor in dermatology journals.
עיתון: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY
מחבר ראשון: לילך מויאל
שם המאמר: The Therapeutic Potential of AN-7, a Novel Histone Deacetylase Inhibitor, for Treatment of Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome Alone or with Doxorubicin.
עיתון: PLOS ONE
מחבר ראשון: יעל לשם
שם המאמר: Is There a Role for Opportunistic Infection Prophylaxis in Pemphigus? An Expert Survey.
עיתון: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY
מחבר ראשון: אמיליה חודק
שם המאמר: New insights into folliculotropic mycosis fungoides (FMF): A single-center experience.
עיתון: JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY
מחבר ראשון: איריס אמיתי ליש
שם המאמר: Unilesional folliculotropic mycosis fungoides: a unique variant of cutaneous lymphoma.
עיתון: JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
מחבר ראשון: איילת אולך
שם המאמר: Widespread morbilliform rash due to sorafenib or vemurafenib treatment for advanced cancer; experience of a tertiary dermato-oncology clinic.
עיתון: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY
מחבר ראשון: רינת גבאי בן זיו
שם המאמר: Prediction of Small for Gestational Age: Accuracy of Different Sonographic Fetal Weight Estimation Formulas.
עיתון: Fetal diagnosis and therapy
מחבר ראשון: רינת גבאי בן זיו
שם המאמר: Induction of labor: does indication matter?
עיתון: Archives of gynecology and obstetrics
מחבר ראשון: רינת גבאי בן זיו
שם המאמר: Optimal first trimester preeclampsia prediction: a comparison of multimarker algorithm, risk profiles and their sequential application
עיתון: PRENATAL DIAGNOSIS
מחבר ראשון: רונית אביר
שם המאמר: Cryopreservation of in vitro matured oocytes in addition to ovarian tissue freezing for fertility preservation in paediatric female cancer patients before and after cancer therapy.
עיתון: HUMAN REPRODUCTION
מחבר ראשון: רון ברדין
שם המאמר: Nonvisualization of the Fetal Gallbladder: Can Levels of gamma-Glutamyl Transpeptidase in Amniotic Fluid Predict Fetal Prognosis?
עיתון: FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY
מחבר ראשון: רון ברדין
שם המאמר: Association of fetal biparietal diameter with mode of delivery and perinatal outcome.
עיתון: ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: Presentation to delivery interval in women with early preterm delivery presenting with preterm labor: the effect of gestational age.
עיתון: The journal of maternal-fetal & neonatal medicine
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: Effect of fetal gender on induction of labor failure rates.
עיתון: The journal of maternal-fetal & neonatal medicine
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: The association between fetal head position prior to vacuum extraction and pregnancy outcome.
עיתון: ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: Prediction of successful trial of labor after cesarean - the benefit of prior vaginal delivery.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: Maternal hemoglobin decline following 'uneventful' cesarean delivery.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: The impact of obstetric gel on the second stage of labor and perineal integrity: a randomized controlled trial
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: ערן אשואל
שם המאמר: Perinatal outcome in women with prolonged premature rupture of membranes at term undergoing labor induction.
עיתון: Archives of gynecology and obstetrics
מחבר ראשון: ענת שמואלי
שם המאמר: Risk factors for spontaneous preterm delivery after arrested episode of preterm labor.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: ניסים ארביב
שם המאמר: The effect of labor and delivery on white blood cell count.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: מרק גלזרמן
שם המאמר: Yes, there is a female and a male brain: Morphology versus functionality
עיתון: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: Uterine electrical activity at labor: is there a correlation between labor stages?
עיתון: The journal of maternal-fetal & neonatal medicine
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: Role of Cervical Length Measurement for Preterm Delivery Prediction in Women With Threatened Preterm Labor and Cervical Dilatation.
עיתון: JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: Can we predict successful cervical ripening with prostaglandin E2 vaginal inserts?
עיתון: Archives of gynecology and obstetrics
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: The association between Mullerian anomalies and short-term pregnancy outcome.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: The association between previous single first trimester abortion and pregnancy outcome in nulliparous women
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: לירן הירש
שם המאמר: Effect of Meconium-Stained Amniotic Fluid on Perinatal Complications in Low-Risk Pregnancies at Term.
עיתון: AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY
מחבר ראשון: יואל טולדנו
שם המאמר: Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy
עיתון: Expert opinion on drug safety
מחבר ראשון: חיים קריסי
שם המאמר: Structured hands-on workshop decreases the over-detection rate of obstetrical anal sphincter injuries.
עיתון: INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE
מחבר ראשון: חיים קריסי
שם המאמר: Factors Affecting Adnexal Torsion Direction: A Retrospective Cohort Study
עיתון: GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION
מחבר ראשון: חיים קריסי
שם המאמר: Acute Bartholin's abscess: microbial spectrum, patient characteristics, clinical manifestation, and surgical outcomes.
עיתון: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES
מחבר ראשון: אמיר אבירם
שם המאמר: The effect of intrapartum dental support use among nulliparous during the second stage of labor - a randomized controlled study.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: אמיר אבירם
שם המאמר: Association between sonographic measurement of fetal head circumference and labor outcome
עיתון: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS
מחבר ראשון: אמיר אבירם
שם המאמר: The association between myometrial electrical activity and time to delivery in threatened preterm labor.
עיתון: JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
מחבר ראשון: אמיר אבירם
שם המאמר: Pregnancy Outcome in Women with Decreased Sensation of Fetal Movements at Term According to Parity.
עיתון: BIRTH
מחבר ראשון: אמיר אבירם
שם המאמר: Pregnancy outcome in pregnancies complicated with gestational diabetes mellitus and late preterm birth
עיתון: DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE
מחבר ראשון: מיכל הרמן אדלשטיין
שם המאמר: Angiotensin converting-enzyme inhibition restores glomerular glycosaminoglycans in rat puromycin nephrosis.
עיתון: EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY
מחבר ראשון: דנה בילופולסקי
שם המאמר: Conservatism strikes back: later is better than earlier dialysis for acute kidney injury.
עיתון: Journal of thoracic disease
מחבר ראשון: בניה רוזן צבי
שם המאמר: Cytomegalovirus-negative kidney transplant recipients are at an increased risk for malignancy after kidney transplantation
עיתון: CLINICAL TRANSPLANTATION
מחבר ראשון: אמיר גליק
שם המאמר: Lateral Sinus Thrombosis: The Importance of the Unaffected Sinus
עיתון: JOURNAL OF NEUROIMAGING
מחבר ראשון: תרז טרבס
שם המאמר: The effect of schooling on reported age of onset of cognitive decline: A collaborative study.
עיתון: JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE
מחבר ראשון: פליקס בנינגר
שם המאמר: Glial fibrillary acidic protein as a marker of astrocytic activation in the cerebrospinal fluid of patients with amyotrophic lateral sclerosis.
עיתון: Journal of clinical neuroscience
מחבר ראשון: פליקס בנינגר
שם המאמר: Seizures as presenting and prominent symptom in chorea-acanthocytosis with c.2343del VPS13A gene mutation
עיתון: EPILEPSIA
מחבר ראשון: אמיר גליק
שם המאמר: Lateral Sinus Thrombosis: The Importance of the Unaffected Sinus
עיתון: Journal of Neuroimaging
מחבר ראשון: איתי לוטן
שם המאמר: Psychiatric side effects of acute high-dose corticosteroid therapy in neurological conditions.
עיתון: INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
מחבר ראשון: יוסף לביב
שם המאמר: Giant craniopharyngiomas in children: short- and long-term implications.
עיתון: Child's nervous system