שם המחקר: GA29103
מספר הלסינקי: 0411-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: דלקת כיבית במעי הגס (קוליטיס)
שם המחקר: GA29103
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, רב-מרכזי, כפול-סמיות, כפול דמה, להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב בהשוואה לאינפליקסימאב במטופלים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה, אשר הינם נאיביים למעכבי TNF
כותרת המחקר: PHASE III, RANDOMIZED, MULTICENTER DOUBLE-BLIND, DOUBLE-DUMMY STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ETROLIZUMAB COMPARED WITH INFLIXIMAB IN PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE ACTIVE ULCERATIVE COLITIS WHO ARE NAIVE TO TNF INHIBITORS
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18-80. עם מחלת דלקת כיבית פעילה בדרגה בינונית עד חמורה, ללא עבר טיפולי הכולל מעכבי TNF כלשהם. עם מחלה מאובחנת מ-6 החודשים האחרונים לפחות. תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
שם המחקר: GA28950
מספר הלסינקי: 0344-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: דלקת כיבית במעי הגס (קוליטיס)
שם המחקר: GA28950
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, להערכת היעילות והבטיחות של אתרוליזומאב במהלך אינדוקציה ואחזקה בחולים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס בדרגה בינונית עד חמורה, אשר עמידים או לא יכולים לסבול טיפול במעכבי TNF
כותרת המחקר: PHASE III, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, MULTICENTER STUDY OF THE EFFICACY AND SAFETY OF ETROLIZUMAB DURING INDUCTION AND MAINTENANCE IN PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE ACTIVE ULCERATIVE COLITIS WHO HAVE BEEN PREVIOUSLY EXPOSED TO TNF INHIBITORS
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18-80. עם מחלת דלקת כיבית פעילה בדרגה בינונית עד חמורה, אשר נחשפו בעבר לנוגדי TNF והראו עמידות או אי-סבילות לטיפולים אלו במהלך 5 השנים האחרונות. עם מחלה מאובחנת מ-6 החודשים האחרונים לפחות. תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
שם המחקר: GS-US-418-3895
מספר הלסינקי: 0396-17-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: מחלת קרוהן
שם המחקר: GS-US-418-3895
תיאור קצר: מחקרים משולבים שלב 3, כפולי-סמיות, בהקצאה אקראית, מבוקרי פלצבו המעריכים את היעילות והבטיחות של פילגוטיניב (Filgotinib) בהשראת ואחזקת הפוגה בנבדקים עם מחלת קרוהן פעילה, בדרגה בינונית עד חמורה
כותרת המחקר: Combined Phase 3, Double-blind, Randomized, Placebo Controlled Studies Evaluating the Efficacy and Safety of Filgotinib in the Induction and Maintenance of Remission in Subjects with Moderately to Severely Active Crohn’s Disease
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18-75 עם אבחון מתועד של מחלת קרוהן עם משך מחלה מינימלי של 6 חודשים עם מעורבות של המעי הדק ו/או המעי הגס לפחות, שתועדה באמצעים אנדוסקופיים והיסטופתולוגים. תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
שם המחקר: M14-033
מספר הלסינקי: 0333-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: דלקת כיבית במעי הגס (קוליטיס)
שם המחקר: M14-033
תיאור קצר: מחקר כפול-סמיות, אקראי, רב-מרכזי, של משטר מינון גבוה של אדלימומב לעומת משטר מינון סטנדרטי, עבור טיפול השראה או טיפול אחזקה, בקרב נבדקים עם דלקת כיבית פעילה במעי הגס, בדרגה בינונית עד חמורה.
כותרת המחקר: A Double-Blind, Randomized, Multicenter Study of Higher Versus Standard Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה ו- 75 ומעטה בביקור נקודת ההתחלה. נבדקים עם אבחנה של דלקת כיבית של המעי הגס במשך 90 ימים או יותר טרם נקודת ההתחלה, המאומתת על ידי אנדוסקופיה עם ביופסיה במהלך תקופת המיון, עם שלילת זיהום, דיספלסיה ו/או גידול ממאיר. דלקת כיבית פעילה במעי הגס, עם מדד Mayo של 6 עד 12 נקודות וציון משנה לאנדוסקופיה של 2 או 3 . תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
שם המחקר: GS-US-418-3898
מספר הלסינקי: 0533-17-RMC-C
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: דלקת כיבית במעי הגס (קוליטיס)
שם המחקר: GS-US-418-3898
תיאור קצר: מחקרים משולבים שלב 2ב/3, כפולי-סמיות, בהקצאה אקראית, מבוקרי פלצבו להערכת היעילות והבטיחות של פילגוטיניב (Filgotinib) בהשראת ואחזקת הפוגה בנבדקים עם דלקת כיבית פעילה של המעי הגס, בדרגה בינונית עד חמורה
כותרת המחקר: Combined Phase 2b/3, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Studies Evaluating the Efficacy and Safety of Filgotinib in the Induction and Maintenance of Remission in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18-75. עם אבחנה מתועדת של דלקת כיבית של המעי הגס שנמשכה 6 חודשים לפחות ועם היקף מחלה מינימלי של 15 ס"מ מפי הטבעת. תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
שם המחקר: M14-115
מספר הלסינקי: 0334-14-RMC
חוקר ראשי: ד"ר עירית אבני-בירון
המחלה הנחקרת: מחלת קרוהן
שם המחקר: M14-115
תיאור קצר: מחקר רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, להערכת משטר מינון גבוה של אדלימומאב לעומת משטר מינון מקובל. עבור טיפול השראה וטיפול אחזקה בקרב נבדקים עם מחלת קרוהן פעילה בדרגה מתונה עד חמורה עם עדות להתכייבות של הרירית.
כותרת המחקר: A Multicenter, Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Higher Versus Standard Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Crohn's Disease and Evidence of Mucosal Ulceration
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים מגיל 18 עד 75 שנים. אבחנה של מחלת קרוהן במעי הדק, במעי הגס ובמעי הדק הסופי, למשך שלושה חודשים ויותר טרם נקודת ההתחלה, המאומתת באמצעות אנדוסקופיה במהלך תקופת המיון, מואמת על ידי קורא מרכזי. אינדקס פעילות של מחלת קרוהן גדול ושווה ל 220 וקטן ושווה ל 450 בנקודת ההתחלה, על אף טיפול נלווה או קודם עם מינון מלא ומתאים, לדעת החוקר. לנבדק יש תוצאה שלילית בבדיקת שחפת , במהלך המיון, או מקבילה ותוצאה שלילית בצילום רנטגן חזה במהלך המיוןץ אם הנבדק מציג עדויות לזיהום שחפת סמויה , על הנבדק להתחיל ולהשלים לפחות 2 שבועות של טיפול מונע ל שחפת או להחזיק בתיעוד של השלמת טיפול מונע מלא לשחפת לפני נקודת ההתחלה. על הנבדק להיות מוכן ומסוגל לבצע בעצמו זריקות תת עוריות, או שישנו אדם הזמין ומורשה לבצע לו זריקות תת עוריות תנאי קבלה נוספים ומפורטים ותנאי אי-קבלה יימסרו על ידי המרכז הרפואי
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: מאור פאוקר
טלפון: 03-5056708
תאריך עדכון: 05/02/2018
מציג תוצאות 187 - 192 מתוך 200