קול קורא JPI HDHL בנושא Food Hypersensitivity

שלום רב,

 

בהמשך להודעה המקדימה שפורסמה, הרינו להודיעכם על פרסומו של קול קורא במסגרת רשת המחקר האירופאית JPI HDHL למחקרים משותפים עם חוקרים ממדינות אירופה בנושא:

"Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS)”

 

להלן קישור לפרסום:

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/106-calls-site-restyling/calls-era-hdhl-site-restyling/636-era-hdhl-2021

 

משרד המדע והטכנולוגיה שותף לקול קורא זה.

התקציב הכולל הוא 200,000 יורו, מקסימום 100,000 יורו למחקר.

יודגש כי בשל העדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2021, הכל בכפוף לאישור ולזמינות תקציבית.

 

הגשת הצעה נעשית ישירות דרך אתר HDHL.

 

הנכם מוזמנים להפיץ מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

בברכה,

 

מאירה בנימין

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il