שם המחקר: ID-054-304
מספר הלסינקי: RMC 0429-18
חוקר ראשי: דר' שגיא הרנוף
המחלה הנחקרת: Aneurysmal subarachnoid hemorrhage
שם המחקר: ID-054-304
תיאור קצר: מחקר שלב 3 פרוספקטיבי, רב מרכזי, כפול סמיות, אקראי, בביקורת פלצבו, בקבוצות מקבילות להערכת היעילות והבטיחות של קלאזוסנטן במניעת הדרדרות קלינית עקב איסכמיה מאוחרת במוח (DCI), בקרב נבדקים מבוגרים עם דימום תת עכבישי על רקע מפרצת (aSAH).
כותרת המחקר: A prospective, multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group, Phase 3 study to assess the efficacy and safety of clazosentan in preventing clinical deterioration due to delayed cerebral ischemia (DCI), in adult subjects with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH)
תנאי קבלה עיקריים: קרטריונים מרכזיים להכללה: * גברים ונשים בין 18-70 * אבחנה של דימום תת עכבישי על רקע מפרצת (aSAH) על ידי computed tomography angiogram(CTA) או digital subtraction angiography (DSA) ועבר סגירה של המפרצת תוך 72 שעות * ציון WFNS בין 1-4 תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: בליינש קרן מלכה
טלפון: 054-7576642
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: RMC 0797-16
מספר הלסינקי: RMC 0797-16
חוקר ראשי: דר' אנדרו קנר
המחלה הנחקרת: מטופלים המיועדים לעבור ניתוח לכריתת ממצא מוחית בערות
שם המחקר: RMC 0797-16
תיאור קצר: שיטות מתקדמות למיפוי תפקודי של קליפת המוח במהלך ניתוחים בערות.
כותרת המחקר:
תנאי קבלה עיקריים: מטופל העובר ניתוח בערות עם תפקודים קוגניטיבי, שפתי ומוטורי שמורים ברמה מספקת לצורך שיתוף פעולה עם המטלות בחדר ניתוח ומטופלים המסוגלים לתת הסכמה מדעת ומסכימים להשתתף במחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: בליינש קרן מלכה
טלפון: 054-7576642
תאריך עדכון: 15/06/2021