הצעות לנושאי מחקר

שלום רב,

מועצת הבריאות הסמיכה את המכון הלאומי לערוך ולעודד מחקרים שמטרתם לבצע מחקר אחר יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והשפעתו על שירותי הבריאות בישראל. פרטים נוספים במסמך המצורף.

להעברת הצעות יש לפנות לרשות המחקר- לד"ר בעז תדמור.
 

בהצלחה!

ד"ר בעז תדמור

יו"ר רשות המחקר

מרכז רפואי רבין  


טל': 03-9376014 פקס: 03-9376029  | BoazT@clalit.org.il
הנהלה - מרכז רפואי רבין – בי"ח בילינסון