קול קורא - חוק איסור התערבות גנטית בתאי רבייה

ראשי רשויות המחקר ובתי החולים שלום רב,

 

הוועדה העליונה, משמשת כוועדה מייעצת על פי חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם והתערבות גנטית בתאי רבייה) תשנ"ט – 1999.  

בתפקידה זה מזמינה הוועדה את הציבור המעוניין בכך להביע את דעתו כמפורט בקול הקורא המצורף בזאת.

 

נודה לכם על הפצתו של הקול קורא בתפוצה רחבה.

 

 

בברכה,

עו"ד אפרת נאות-מרקוביץ  

מנהלת מדור, ועדת הלסינקי, לשכת מדען ראשי

טל: 02-5082166   |   פקס: 0

נייד: 050-6243125

EFRAT.NAOT@MOH.GOV.IL