מועדי הרשמה הגשה ומשלוח עותק קשיח ISF

שלום רב,

 

אנו מבקשים להזכיר את מועדי ההרשמה וההגשה לתכניות הבאות:

 

מענק אישי

ביכורה

בקשה לתמיכה במחקרים בתחום מדע וטכנולוגיה קוונטים

 

סיום מועד ההרשמה 23.10.18 בשעה 13:00

סיום מועד ההגשה לאחר אישור רשות המחקר 6.11.18 בשעה 13:00

הגעת עותק קשיח למשרדי הקרן ז'בוטינסקי  43  ירושלים 8.11.18 בשעה 16:00.

 

 

תודה על שיתוף הפעולה,

 

צוות הקרן