עדכון לגבי פרסום קול קורא במסגרת שת"פ המדעי בין צרפת לישראל 2019-מיימונייד

cid:image004.png@01D2BCDE.84B287E0

שלום לכולם,

בהמשך לפרסום קול קורא במסגרת שיתוף פעולה מדעי בין צרפת-ישראל- מיימונייד

 

הריני להביא לידיעתכם  כי חלה טעות בקול הקורא שפורסם.

תקציב המחקר עבור הקבוצה הישראלית הנו 80,000 אירו לשנתיים ולא לשנה כפי שפורסם.

 

הקול קורא עודכן וצורף  לאתר המשרד.

 

עמכם הסליחה.

 

מועד הגשה מעודכן:

 

עבור הצד הישראלי:

 

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מלא יאוחר מיום שני, כג' אלול 3.9.2018

לכתובת french@most.gov.il

 

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחרמיום  6.9.2018

 

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

אגף תיאום, תכנון ובקרה,

משרד המדע והטכנולוגיה