קול קורא במסגרת שת"פ המדעי בין צרפת לישראל לשנים 2019-2021- PRC

שלום לכולם,

 

הריני להביא לידיעתכם  כי משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא במסגרת שת"פ המדעי בין צרפת לישראל לשנים 2019-2021- PRC

 

 

מועד אחרון להגשה:

 

בצד הישראלי בלבד:

 

הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום שני, יב' תמוז 25.6.18.

לכתובת french@most.gov.il

 

העתקים הקשיחים יתקבלו במשרד לא יאוחר מיום 27.6.18.

 

הסכם  מעודכן עבור קול קורא זה יצורף לאתר המשרד בהמשך, תשלח הודעת עדכון למוסדות ולרשויות המחקר בנושא.  

 

אודה לכם אם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

אגף תיאום, תכנון ובקרה,

משרד המדע והטכנולוגיה