קול קורא למלגות פולקס לשנת תשפ"ב ( 2021-2022)

שלום רב ,

מצורף בזאת הקול הקורא למלגות פולקס לשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022).

מטרת הקרן הינה לקדם אתהמחקר הרפואי באמצעות תמיכה כספיתבתלמידי מדעי החייםהלומדים במסלול משולב לתאריMD/PhD  .

מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

1.     קול קורא למלגות פולקס 2021 (עברית + אנגלית)

2.      הנחיות להגשת בקשות למלגות פולקס (עברית + אנגלית)

3.      טופס הגשה עברית

4.      טופס הגשה אנגלית

 

המועד האחרון להגשת בקשות למלגות הוא: 15במרס 2021.

 

אתמסמכי ההגשה יש להכין ע"פ ההנחיות ולהגישם אלד"ר יעלבן חיים,

רכזתהחטיבה למדעי הטבעומרכזת קרןמלגות פולקס בישראל,  לכתובת הדוא"ל: yaelb@academy.ac.il

 

מידע נוסף ופרטים ניתן למצוא באתר האקדמיה בקישור בעברית ובקישור באנגלית

 

נודה להפצת הקול הקורא וטפסי ההרשמה לגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

בברכה ותודה ,

יעל בן חיים

 

ד"ר יעל בן חיים

 

רכזת החטיבה למדעי הטבע

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז'בוטינסקי 43, ת"ד 4040, ירושלים 9104001

טלפון: 02-5676220  נייד: 054-4356050

דואר אלקטרוני: yaelb@academy.ac.il

 

Academy Logo