פתיחת מחזור תשפ"ב - הקרן הלאומית למדע

שלום רב,

 

אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור ההגשות תשפ"ב.

לפרטים מלאים ולשינויים העיקריים אנא ראו המסמך המצורף.

 

להזכירכם, יש להקפיד על תהליך ההגשה: ההגשה תהיה אך ורק באמצעות מערכת ISF online. לשם כך על החוקרים לבצע אימות פרטים ולבחור סיסמא.

 

אימות הפרטים ופתיחת חשבון משתמש אינם הרשמה להגשת בקשה ויש להבהיר זאת לחוקרים.

 

להזכירכם, ישנה הפרדה בין המועד האחרון להרשמה לבין המועד האחרון להגשת בקשות לקרן.

המועד האחרון להגשה לקרן מתייחס למועד שבו הושלמה ההגשה במלואה ובכלל זה, אישור רשות המחקר.

 

מועדי ההרשמה והגשה נקבעו לשעה 13:00 בצהריים.

 

יש לקרוא בעיון את ההנחיות להגשה טרם ביצוע ההרשמה להגשת בקשה ולפעול על פיהן.

אנו מבקשים להבהיר כי השנה אין צורך לשלוח עותקים קשיחים של הבקשות בכל תכניות הקרן.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

 

בברכת שנה טובה בריאה ומוצלחת,

צוות הקרן