קריאה להצטרפות לאתר הלאומי למחקרי קורונה

להצטרפות לאתר אנא לחצו על הלינק: https://survey.gov.il/he/Corona_International_Database