תמיכה במחקר קליני במרכז הרפואי רבין

מכובדי בוקר טוב.

 

סיימתי את תפקידי כמנהל מחלקה פנימית בבילינסון ואני מצטרף לרשות המחקר של המרכז הרפואי. אחת המטלות שלי הוא עידוד המחקר הקליני במרכז הרפואי. יש לי ניסיון רב במחקר קליני – סיכמתי אותו במסמך המצורף, מבחינת נחתום המעיד על עיסתו. אני מאמין במחקר שמתחיל בשאלות הנשאלות ליד מיטת החולה. מניסיוני השלב בו ניתן לשפר ממש את המחקר הוא בשלב הפרוטוקול. זה השלב בו הייתי רוצה לעזור. אנא שלחו לי את הרעיון שלכם למחקר קליני כתוב כפרוטוקול. אנא כתבו לי פרטי קשר והשלב שלכם בקריירה המקצועית (הייתי שמח מאוד לעזור למתמחים ומומחים צעירים). אלה השאלות שכדאי לשאול תוך קריאת פרוטוקול:

  • האם השאלה שנשאלה היא נכונה ומשמעותית?

  • האם מחקר דומה נעשה? אם נעשה האם עדיין כדאי לחזור ולעשותו?

  • מה מערך המחקר המתאים ביותר לענות על השאלה?

  • אם נבחר מערך המחקר המתאים, האם תכנון המחקר הוא מיטבי או ניתן לשפרו?

  • האם ניתן לבצעו במסגרת שלנו?

  • האם יש טעם לפנות לשותפים נוספים: במרכז הרפואי, בארץ או בחו"ל?

  • מה מקורות המימון שניתן לפנות אליהם?

מקווה להיות לעזר.

בברכה.

פרופ' לאונרד ליבוביץ