עדכון מועד הגשה-Gesher Award for Academic Excellence in the field of Cancer Research

שלום לכולם,

 

הריני להודיעכם כי מועד ההגשה בגין המלגה שבנדון הוארך עד ה-1.5.2020.

 

מידע נוסף ניתן למצוא בקישור שלהלן: קול קורא משותף עם הקרן לחקר הסרטן-ICRF להענקת מלגות "גשר"

 

אודה לכם באם תפיצו מידע זה בין הגורמים הרלוונטיים במוסדכם.

 

ב ב ר כ ה ,

 

מאירה בנימין

 

 

 

Meira Binyamin
Head of Scientific Assistance

Israel, Ministry of Science & Technology

מאירה בנימין

ראש ענף סיוע מדעי

משרד המדע והטכנולוגיה

Office:

+972 (2) 5411170/173/800/829        

Fax: +972 (2) 5412534

עבודה:

02-5411170/173/800/829

פקס: 02-5412534        

www.most.gov.il
Meira@most.gov.il

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 9149002, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 0291490, ישראל