קול קורא להגשת הצעות מחקר ביו רפואי 2018

שלום רב,

 

בימים אלו הוציא משרד הבריאות "קול קורא", להגשת בקשות למענקי מחקר במימון המדען הראשי של משרד הבריאות לשנת 2018.

 

תתקבלנה לשיפוט בקשות למימון מחקרים בעלות אופי תרגומי (translational) בתחומי הרפואה השונים.

 

ימומנו כ- 25 מחקרים בכפוף לתקציב שיעמוד לרשות משרד הבריאות באותה עת.

 

יינתנו לכל הצעה שתזכה עד 500,000 ש"ח, פרוסים למשך שנתיים ( 250,000  ש"ח x 2 ) למחקר.

 

כל רשות מחקר רשאית להגיש עד חמש הצעות מחקר.

 

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 15.5.2018 בשעה 17:00.

 

עד כה, כבר פנו אלינו מספר קבוצות מן המרכז הרפואי, והביעו עניין להגיש הצעות מחקר במסגרת זו.

מטרת מכתב זה הוא להביא הזדמנות זו לידיעת כלל הרופאים והחוקרים במרכז הרפואי, ולפרט את נהלי הגשת העבודות:  

 

 • את ההנחיות, הקול הקורא ותבנית הגשת הצעת מחקר תוכלו למצוא בקישורים הבאים: בקישור לאתר משרד המדען, וכן  קישור לטופס האלקטרוני עצמו.

 • מכיון שישנה מגבלה של חמש הצעות מחקר בלבד היכולות להיות מוגשות מטעם המרכז הרפואי "רבין", ואנו צופים, על בסיס משוב ראשוני שקיבלנו מקבוצות מחקר, שיהיו מעל חמש הצעות מועמדות, רשות המחקר תקיים את הנוהל הבא לבחירת חמש העבודות המועמדות:

   • כל קבוצת מחקר המעונינת להשתלב בתכנית זו מתבקשת להגיש ל"רשות המחקר" על דף אחד, את כותרת ההצעה, החוקרים המשתתפים, ותמצית מדעית.

   • על מסמך זה להיות מוגש לח"מ ( פרופ' אילן זיו, דוא"ל: ilan @aposene.com), או לדינה רם (דוא"ל  dinaram@clalit.org.il), עד יום ה', ה-15 במרץ.

   • ועדה מטעם רשות המחקר תבצע הערכה השוואתית של העבודות שתוגשנה, וייקבעו חמש העבודות הנבחרות מטעם המרכז הרפואי, אשר יוגשו למיזם זה. הודעה תימסר לקבוצות המחקר הזוכות לא יאוחר מיום ה' ה-22 במרץ.

   • על הקבוצות הזוכות להכין את הצעות המחקר המפורטות שלהן להגשה למשרד הבריאות, כמפורט בקישור לאתר משרד המדען, ובפורמאט ההגשה המפורט ב-קישור לטופס האלקטרוני , וזאת עד המועד האחרון להגשה: יום ג' ה-15 במאי, 2018.

   • קבוצה זוכה, הבוחרת שלא להגיש את ההצעה, תתבקש להודיע זאת בהקדם האפשרי ל"רשות המחקר", כדי לאפשר לקבוצה אחרת להשתתף במקומה.

 

לגבי כל שאלה העשויה לעלות, נא לפנות אלי: ilan@aposense.com או בטלפון: 050-5674-340.

 

בהצלחה לכולם,

 

אילן זיו.

 

פרופ' אילן זיו

רשות המחקר

מרכז רפואי "רבין"