שם המחקר: MK7902-008
מספר הלסינקי: RMC-0028-19
חוקר ראשי: ד"ר יליזבטה דודניק
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC)
שם המחקר: MK7902-008
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 רב מרכזי, אקראי, גלוי תווית להשוואה בין היעילות והבטיחות של פמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם לנבטיניב (E7080/MK-7902) לבין אלה של דוסטאקסל בעת הטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) ועם מחלה מתקדמת (PD) אחרי טיפול כימותרפי כפול בפלטינום ואימונותרפיה (נוגדנים מעכבים נגד PD-1/PD-L1), שטופלו בעבר (LEAP-008)
כותרת המחקר: A Phase 3, multicenter, randomized, open-label trial to compare the efficacy and safety of pembrolizumab (MK-3475) in combination with lenvatinib (E7080/MK-7902) versus docetaxel in previously treated participants with metastatic nonsmall cell lung cancer (NSCLC) and progressive disease (PD) after platinum doublet chemotherapy and immunotherapy (anti-PD-1/PD-L1 inhibitor) (LEAP-008)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

אבחון של NSCLC גרורתי ממקור תאי קשקש או ממקור שאינו תאי קשקש (לפי גרסה 8 של המדריך לסיווג של AJCC) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית.;

מחלתו של המשתתף התקדמה בזמן טיפול בנוגדן חד שבטי נגד PD-1/PD-L1 אשר ניתן כמונותרפיה או בשילוב עם מעכבים אחרים של נקודת הבקרה החיסונית או עם טיפולים אחרים;

נראתה התקדמות של המחלה במהלך/אחרי טיפול כימותרפי כפול המכיל פלטינום.;

בעלי אישור לכך שהם אינם מתאימים לטיפולים נגד EGFR, ALK או ROS1 בתור הטיפול העיקרי (תיעוד של היעדר מוטציות המפעילות EGFR [לדוגמה, DEL19 או L858R], וגם תיעוד היעדר של ארגון מחדש של הגנים ל-ALK ול-ROS1 או נוכחות מוטציה ב-K-ras);

הגיש צילומים מלפני המחקר עם ראיות מאומתות להתקדמות של המחלה לפי בדיקה של שני צילומים בידי החוקר בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1, אחרי ההתחלה של טיפול במעכב נגד PD-1/PD-L1.;

הגיש רקמת גידול לבדיקת הסמן הביולוגי PD-L1 מדגימה מארכיון (המוגדרת: מהאבחון הראשון של NSCLC ועד לפני קבלת האימונותרפיה [נגד PD-1/PD-L1], מהנגע הראשוני או מנגע גרורתי)

;תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: SPI-POZ-202
מספר הלסינקי: RMC-0133-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים
שם המחקר: SPI-POZ-202
תיאור קצר: מחקר שלב 2 של פוזיוטיניב (Poziotinib) במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציית החדרה EGFR או HER2 באקסון 20 (ZENITH20)
כותרת המחקר: A Phase 2 Study of Poziotinib in Patients with Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), Locally Advanced or Metastatic, with EGFR or HER2 Exon 20 Insertion Mutation (ZENITH20) (SPI-POZ-202)
תנאי קבלה עיקריים:

המטופל בן לפחות 18 שנים;

המטופל חייב להיות מוכן ומסוגל לתת הסכמה מדעת בכתב, לציית ללוח זמני המינונים והביקורים, ולעמוד בכל דרישות המחקר;

למטופל יש סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) מאושר היסטולוגית או ציטולוגית, מתקדם מקומית או גרורתי, שאינו ניתן לטיפול בכוונת ריפוי;

למטופל יש רקמת גידול מתאימה שנלקחה מביופסיה קודמת או מהליך ניתוחי כדי לאפשר קביעת פרופיל מולקולרי עבור אישור רטרוספקטיבי של המוטציה במעבדה המרכזית. אם רקמה אינה זמינה, למטופל חייבת להיות מחלה נגישה לביופסיה ולהיות מוכן לעבור ביופסיה כדי לספק דגימת רקמה מתאימה לפני קבלת הטיפול במחקר ;

המטופל חיובי למוטציות EGFR או HER2 באקסון 20 בהתבסס על בדיקת רקמה;  למטופל יש מחלת NSCLC ברת-מדידה, בהתאם לקריטריוני הערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST, גרסה 1.1). נגעים גרורתיים במערכת העצבים המרכזית או במוח לא יכולים לשמש כנגעי מטרה.;

למטופל סטטוס תפקודי על פי הקבוצה האונקולוגית המשותפת המזרחית (ECOG) של 0 או 1 ויש לו תוחלת חיים צפויה של יותר מ-6 חודשים; 

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: PACIFIC-4/RTOG-3515
מספר הלסינקי: RMC- 0756-18
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים
שם המחקר: PACIFIC-4/RTOG-3515
תיאור קצר: מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (PACIFIC-4/RTOG-3515).
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center,International Study of Durvalumab Following Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for the Treatment of Patients with unresected Stage I/II, lymph-node negative Non-small Cell Lung Cancer (PACIFIC-4/RTOG-3515)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בני 18 שנים לפחות;

הנבדק עם NSCLC בשלב I עד II שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (בהתאם לקריטריונים של AJCC עם מחלה בשלב קליני I/II ללא מעורבות של בלוטות הלימפה (T1 עד T3N0M0) וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT.;

 לא מתאימים לניתוח מבחינה רפואית;

רמת תפקוד 0, ,1 או ;

בלוק רקמת גידול מארכיון;

 תוחלת חיים צפויה של לפחות 12 שבועות;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: Morpheus BO39610
מספר הלסינקי: RMC-0400-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה גרורתי
שם המחקר: Morpheus BO39610
תיאור קצר: מחקר מטרייה שלב 1ב'/2 גלוי-תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG)
כותרת המחקר: A Phase IB/III open-label, multicenter, randomized umbrella study evaluating the efficacy and safety of multiple immunoterapy-based treatment combinations in patients with metastatic non-small cell lung cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF); 

אבחון של NSCLC (תאים קשקשיים או לא-קשקשיים) גרורתי מאומת היסטולוגית או ציטולוגית;

 עבור מטופלים בזרוע 2: התקדמות המחלה במהלך או לאחר טיפול ל-NSCLC בלתי נתיח גרורתי או מתקדם מקומית, המורכב ממשטר טיפול הכולל פלטינום ומעכב נקודת בקרה חיסונית PD-L1/PD-1, שניתן במשולב כקו טיפול אחד או כשני קווי טיפול נפרדים;

זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

 זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

תפקוד המטולוגי ותפקוד אברי-מטרה נאות: ספירת נטרופילים גדולה או שווה 1500/מיקרוליטר, ספירת כדוריות לבנות גדולה או שווה 2500/מיקרוליטר, ספירת ליפוציטים גדולה או שווה ל- 500/מיקרוליטר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: M14-239
מספר הלסינקי: 0708-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים חיובי ל-c-Met
שם המחקר: M14-239
תיאור קצר: מחקר שלב 2, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות והיעילות של טליסוטוזומאב ודוטין (ABBV-399) בנבדקים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים חיובי ל-c-Met אשר קיבלו טיפול בעבר
כותרת המחקר: Phase 2, Open-Label Safety and Efficacy Study of Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) in Subjects with Previously Treated c-Met+ Non-Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 שנה לפחות.;

 לנבדק חייב להיות NSCLC c-Met+ כפי שיוערך על-ידי מעבדת IHC שתמונה ע"י AbbVie. או תיעוד של MET gene amplification המוגדר כ: יחס של MET / CEP7 ≥ 2 באמצעות מבחן FISH המבוססת על ממוצע של מינימום 50 תאים סרטניים;

או הגברה חד משמעית באמצעות - ®assay FoundationOne ברקמת גידול או פלזמה במחזור גידול [ctDNA], Guardant360 DNAאו PDGx בפלזמה ctDNA.;

 נבדק ללא תיעוד של Met gene amplification חייב להסכים למסור חומר גידול ארכיוני או טרי להערכת רמות c-Met על-ידי מעבדת IHC שתמונה ע"י AbbVie במהלך תקופת הטרום-סינון. אם נבדק עומד בקריטריוני ההתאמה עבור רמות ביטוי חלבון c-Met על בסיס חומר רקמה ארכיוני, הנבדק חייב להסכים למסור חומר גידול טרי להערכה של רמות ביטוי חלבון c-Met לפני הכניסה למחקר.;

תפקודי מח עצם, כליה, וכבד מספקים;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 7 - 11 מתוך 11
<<לדף הקודם1 2לדף הבא>>