שם המחקר: MK3475-905
מספר הלסינקי: RMC-0174-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר
שם המחקר: MK3475-905
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי על כריתת שלפוחית שתן עם טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב לעומת כריתת שלפוחית שתן בלבד למשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר, אשר אינם מתאימים לטיפול בציספלטין (KEYNOTE-905).
כותרת המחקר: A Phase 3 Randomized Study of Cystectomy plus Perioperative Pembrolizumab versus Cystectomy Alone in Cisplatin-ineligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer (KEYNOTE-905)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

 בעל אבחון מאושש היסטולוגית של סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (T2 T4aN0M0) עם היסטולוגיה עיקרית (≥50%) של תאי אורותל (ההיסטולוגיה והחדירה לשריר צריכות לקבל אישור של ה-BICR).;

סרטן שלפוחית השתן שאינו גרורתי מבחינה קלינית (N0M0), לפי דימות (CT של בית החזה ו-CT או MRI של הבטן/האגן) שאושר על ידי ה-BICR.;.

 מתאים לעבור הליך RC+PLND לפי האורולוג ו/או האונקולוג שלו ומסכים לעבור הליך RC+PLND למטרת ריפוי (הכולל כריתה של הערמונית, במקרה הרלוונטי) ;

 אינו מתאים לטיפול בציספלטין;

 בעל סטטוס תפקודי ECOG של 0, 1 או 2.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-866
מספר הלסינקי: RMC-0227-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (MIBC)
שם המחקר: MK3475-866
תיאור קצר: מחקר שלב 3 אקראי, כפול סמיות להערכת טיפול פריאופרטיבי בפמברוליזומאב (MK-3475) + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה לעומת טיפול פריאופרטיבי בפלצבו + טיפול נאו אדג'ובנטי בכימותרפיה, בקרב משתתפים המתאימים לטיפול בציספלטין עם סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (KEYNOTE-866)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Evaluate Perioperative Pembrolizumab (MK-3475) + Neoadjuvant Chemotherapy versus Perioperative Placebo + Neoadjuvant Chemotherapy in Cisplatin-eligible Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer (KEYNOTE-866)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

 בעל אבחון מאושש היסטולוגית של סרטן שלפוחית השתן שחדר לשריר (T2-T4aN0M0) עם היסטולוגיה עיקרית (≥ 50%) של תאי אורותל (ההיסטולוגיה והחדירה לשריר צריכות לעבור אישוש באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה ללא הסרה של הסמיות).;

 בעל סרטן שלפוחית השתן שאינו גרורתי מבחינה קלינית (N0M0); 

 מתאים לעבור הליך RC ‏ PLND+ לפי האורולוג ו/או האונקולוג שלו ומסכים לעבור הליך +RC‏  PLND למטרת ריפוי (הכולל כריתה של הערמונית, במקרה הרלוונטי) ;

 עבר כריתה של גידול בשלפוחית השתן דרך השופכה (TUR);

 בעלי רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG).;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: NILE
מספר הלסינקי: RMC-0584-18
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן שלפוחית השתן
שם המחקר: NILE
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי, גלוי, מבוקר, רב-מרכזי, גלובלי, של דורבלומאב כטיפול קו ראשון בשילוב עם טיפול כימותרפיה מקובל ודורבלומאב בשילוב עם טרמלימומאב וטיפול כימותרפיה מקובל, לעומת טיפול כימותרפיה מקובל לבד במטופלים עם סרטן אורותליאלי בלתי ניתן לכריתה מקומי מתקדם או גרורתי
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-Label, Controlled, Multi-Center, Global Study of First-Line Durvalumab in Combination with Standard of Care Chemotherapy and Durvalumab in Combination with Tremelimumab and Standard of Care Chemotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy Alone in Patients with Unresectable Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

 מטופלים עם אישור היסטולוגי או ציטולוגי של קרצינומה בלתי נתיחה, מתקדמת מקומית או גרורתית (כלומר, T4b, כל N; או כל T, N2-N3 או M1; על סמך דירוג TNM קליני [גידול/בלוטות/גרורות]) של תאי המעבר באורותל כולל אגן הכליה, שופכנים, שלפוחית השתן ושופכה, אשר לא טופלו בעבר בכימותרפיה כקו ראשון. ;

סטטוס תפקודי לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO)/Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) של 0 או 1 במועד הגיוס.;

 לפחות נגע 1 ללא טיפול הקרנה בעבר, המאושר כנגע מטרה (TL) על פי RECIST 1.1 בתחילת המחקר.;

סטטוס PD-L1 בגידול, כולל בדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) המאושרת על ידי מעבדת ייחוס, חייבת להיות ידועה לפני השיבוץ האקראי. לפיכך, כל החולים חייבים להיות מסוגלים למסור ביופסיה חדשה של הגידול שנלקחה (< 3 חודשים) במהלך המיון (עדיף) או למסור דגימת גידול זמינה שנלקחה ≤ 3 שנים לפני המיון.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: MK3475-641
מספר הלסינקי: RMC-0075-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי(עמיד לסירוס)
שם המחקר: MK3475-641
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, עמיד לסירוס (mCRPC) (KEYNOTE-641).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamide Versus Placebo Plus Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) (KEYNOTE-641)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

סובל מסרטן הערמונית ללא תאים קטנים שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (אם הן מקובלות בהתאם לתקנות רשות הבריאות המקומית). האבחנה מצוינת בדוח פתולוגיה ומאומתת בידי החוקר;

הייתה לו התקדמות מתועדת של סרטן הערמונית תוך כדי טיפול לדיכוי אנדרוגן (ADT) (או אחרי כריתת אשכים דו צדדית) בששת החודשים שלפני הסינון, שנפסקה בידי החוקר;

ראיות למחלה גרורתית שתועדו לפי נגעים בעצמות במיפוי עצמות ו/או מחלה ברקמה רכה לפי CT/MRI. משתתפים שהתפשטות המחלה שלהם מוגבלת לבלוטות הלימפה באזור האגן אינם מתאימים למחקר.;

עונה על אחד מהקריטריונים הבאים לגבי החשיפה לאביראטרון: -לא קיבל טיפול קודם באביראטרון -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול למשך לפחות ארבעה שבועות, ומחלתו לא התקדמה במהלך הטיפול -קיבל בעבר אביראטרון לטיפול ומחלתו התקדמה אחרי לפחות שמונה שבועות טיפול; חוסר מתמשך באנדרוגנים עם רמת טסטוסטרון בדם יותר מ 50 ננ"ג/מ"ל.;

 על משתתפים המקבלים טיפול נגד ספיגת עצם לקבל מנות יציבות יותר מארבעה שבועות לפני השיבוץ באקראי.;

המשתתף (או נציגו החוקי, לפי העניין) נותן הסכמה מדעת/הצהרה על ההסכמה בכתב להשתתפות במחקר. המשתתף יכול לתת גם הסכמה/הצהרה על הסכמה למחקר ביו-רפואי עתידי. עם זאת, המשתתף רשאי להשתתף בניסוי הראשי מבלי להשתתף במחקר ביו-רפואי עתידי.;

הגיש דגימות מביופסיית מחט עבה או מביופסיית כריתה חדשה (שנלקחה ב-12 החודשים שלפני הסינון) מרקמה רכה שלא טופלה בקרינה (דגימות מגידולים שהתקדמו אחרי טיפול קודם בקרינה הן מותרות);

רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), בבדיקה שנערכה בשבעת הימים שלפני השיבוץ באקראי.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
מספר הלסינקי: RMC-0470-17
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס
שם המחקר: CO_338-063 (TRITON3)
תיאור קצר: מחקר שלב 3, רב-מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה של רוקאפאריב לעומת טיפול לפי בחירת הרופא במטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי העמיד לסירוס, הקשור לחסר ברקומבינציה הומולוגית
כותרת המחקר: TRITON3: A Multicenter, Randomized, Open-label Phase 3 Study of Rucaparib versus Physician’s Choice of Therapy for Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer Associated with Homologous Recombination Deficiency
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים בגיל 18 לפחות ביום החתימה על ההסכמה מדעת;

למטופל אדנוקרצינומה של הערמונית, או קרצינומה של הערמונית בדיפרנציאציה נמוכה, המאושרת היסטולוגית או ציטולוגית (לא יוכללו היסטולוגיות של תאים קטנים בלבד או היסטולוגיות נוירואנדוקריניות בדרגה גבוהה בלבד;

 מורשית דיפרנציאציה נוירואנדוקרינית) המטופל מסורס כירורגית או רפואית, עם רמות טסטוסטרון ≤ 50 ננוגרם/דציליטר (1.73 ננומולר) בסרום. אם מטופל כעת באגוניסטים להורמון משחרר-הורמון הצהבה (LHRH) (מטופלים שלא עברו כריתת אשכים), יש להמשיך את הטיפול לכל אורך המחקר;

ראיות להתקדמות מחלה לאחר טיפול קודם 1 בחומרים מכווני-AR מהדור החדש (אבירטרון אצטאט, אנזלוטמיד או חומר מכוון-AR מחקרי) נגד המחלה העמידה בפני סירוס (טיפולים אנטי-אנדרוגניים ישנים יותר, כמו ביקלוטמיד, פלוטמיד ונילוטמיד לא ייחשבו לצורך מגבלת הכללה זו);

 מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG) ;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: PCR0002
מספר הלסינקי: 0618-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי
שם המחקר: PCR0002
תיאור קצר: מחקר סמנים ביולוגיים לקביעת התדירות של שגיאות בתיקון דנ"א בגברים עם סרטן ערמונית גרורתי
כותרת המחקר: Biomarker Study to Determine Frequency of DNA-repair Defects in Men with Metastatic Prostate Cancer
תנאי קבלה עיקריים:


גבר מעל גיל 18;

אבחנה של סרטן ערמונית גרורתי (שלב IV), שאושר באמצעות ביופסיה מאזור הגידול הגרורתי או היסטוריה של מחלה מקומית, הנתמכת על ידי מחלה גרורתית הנראית בבדיקות דימות (כלומר, מצוינת בבירור ברשומות בית החולים/רשומות קליניות);

ללא בעיה רפואית שגורמת, לדעת החוקר, לכך שההשתתפות לא תהיה לטובתו של הנבדק (לדוגמה, תסכן את רווחתו) או שעלולה למנוע את ביצוע ההערכות המצוינות בפרוטוקול, להגבילן או לערפלן.;

מוכן לספק דגימת רוק או דם לניתוח גנומי;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 01/04/2020
מציג תוצאות 7 - 12 מתוך 16