שם המחקר: INCB 54828-302
מספר הלסינקי: RMC-0836-18
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית עם סידור מחדש ב-FGFR2
שם המחקר: INCB 54828-302
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, עם ביקורת פעילה, להערכת היעילות והבטיחות של פמיגטיניב לעומת גמציטבין בתוספת כימותרפיית ציספלאטין בטיפול קו ראשון במשתתפים עם כולנגיוקרצינומה שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, עם סידור מחדש של ‏FGFR2 (FIGHT-302)
כותרת המחקר: A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF);

 כולנגיוקרצינומה מאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית שלא טופלה בעבר ונחשבת כבלתי ניתנת לכריתה ו/או גרורתית (שלב IV על פי מדריך סיווג הסרטן של הוועדה האמריקאית המשותפת לסרטן (AJCC));

מחלה הניתנת למדידה או הערכה רדיוגרפית באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או דימות תהודה מגנטית (MRI) לפי הקריטריונים של RECIST גרסה 1.1.;

מצב תפקודי 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה. ;

תיעוד של סידור מחדש של FGFR2.;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: Morpheus BO39610
מספר הלסינקי: RMC-0400-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה גרורתי
שם המחקר: Morpheus BO39610
תיאור קצר: מחקר מטרייה שלב 1ב'/2 גלוי-תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG)
כותרת המחקר: A Phase IB/III open-label, multicenter, randomized umbrella study evaluating the efficacy and safety of multiple immunoterapy-based treatment combinations in patients with metastatic non-small cell lung cancer
תנאי קבלה עיקריים:

משתתפים גברים ונשים בגיל 18 שנים לפחות בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF); 

אבחון של NSCLC (תאים קשקשיים או לא-קשקשיים) גרורתי מאומת היסטולוגית או ציטולוגית;

 עבור מטופלים בזרוע 2: התקדמות המחלה במהלך או לאחר טיפול ל-NSCLC בלתי נתיח גרורתי או מתקדם מקומית, המורכב ממשטר טיפול הכולל פלטינום ומעכב נקודת בקרה חיסונית PD-L1/PD-1, שניתן במשולב כקו טיפול אחד או כשני קווי טיפול נפרדים;

זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

 זמינות של דגימת גידול מייצגת המתאימה לקביעת הסטטוס של PD-L1 ו/או של סמן ביולוגי נוסף על ידי בדיקות מרכזיות;

תפקוד המטולוגי ותפקוד אברי-מטרה נאות: ספירת נטרופילים גדולה או שווה 1500/מיקרוליטר, ספירת כדוריות לבנות גדולה או שווה 2500/מיקרוליטר, ספירת ליפוציטים גדולה או שווה ל- 500/מיקרוליטר;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CP-MGD006-03
מספר הלסינקי: RMC-0138-19
חוקר ראשי: ד"ר אופיר וולך
המחלה הנחקרת: לוקמיה מיאלואידית חריפה
שם המחקר: CP-MGD006-03
תיאור קצר: מחקר העלאת מינון, שלב 1, של פלוטטוזומאב (Flotetuzumab), חלבון CD123 x CD3 DART, בשילוב עם MGA012, נוגדן נגד PD-1, במטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה
כותרת המחקר: A Phase 1, Dose Escalation Study of Flotetuzumab, a CD123 x CD3 DART® Protein, Combined with MGA012, an Anti-PD-1 Antibody, in Patients with Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה;

אבחון מאושר של לוקמיה מיאלואידית חריפה ראשונית או שניונית (כל תת-סוג מלבד לוקמיה פרומיאלוציטית חריפה) בהתאם לסיווג ארגון הבריאות העולמי (WHO);

 מטופלים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה שלא יפיקו תועלת מכימותרפיה ציטוטוקסית בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים: 1. לוקמיה עמידה ל-2 ניסיונות טיפולי השראה או יותר 2. לוקמיה בהישנות הראשונה עם משך הפוגה מלאה ראשונית של פחות מ-6 חודשים; המשך קריטריון 2 - בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים: 3. לוקמיה בהישנות הראשונה לאחר חוסר הצלחה בניסיון הצלה אחד או יותר 4. לוקמיה בהישנות שנייה ומעלה 5. כישלון בטיפול קודם בלפחות 4 מחזורים של חומר היפומתילציה;

תוחלת חיים צפויה של 4 שבועות או יותר;

מדדי מעבדה מקובלים ועתודת איברים הולמת;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: CA209-76W
מספר הלסינקי: 0205-19
חוקר ראשי: פרופ' ברוך ברנר
המחלה הנחקרת: סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש
שם המחקר: CA209-76W
תיאור קצר: מחקר פאזה 2, בתווית פתוחה, להערכת הוספת ניבולומאב Nivolumab בשילוב סטוקסימאב (Cetuximab) לטיפול כימוקרינתי טרום ניתוחי בחולי סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש.
כותרת המחקר: A Phase II Study of the Addition of Nivolumab and Cetuximab to Chemoradiation in Locally Advanced Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESqCC)
תנאי קבלה עיקריים:

גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה;

מצב תפקודי של 0 או 1 על פי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG PS);

סרטן ושט מקומי מתקדם מסוג קרצינומה של תאי קשקש מוכח הסטולוגית;

מחלה מדידה;

מדדי מעבדה מקובלים ועתודת איברים הולמת;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: M14-239
מספר הלסינקי: 0708-19
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים חיובי ל-c-Met
שם המחקר: M14-239
תיאור קצר: מחקר שלב 2, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות והיעילות של טליסוטוזומאב ודוטין (ABBV-399) בנבדקים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים חיובי ל-c-Met אשר קיבלו טיפול בעבר
כותרת המחקר: Phase 2, Open-Label Safety and Efficacy Study of Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) in Subjects with Previously Treated c-Met+ Non-Small Cell Lung Cancer
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בני 18 שנה לפחות.;

 לנבדק חייב להיות NSCLC c-Met+ כפי שיוערך על-ידי מעבדת IHC שתמונה ע"י AbbVie. או תיעוד של MET gene amplification המוגדר כ: יחס של MET / CEP7 ≥ 2 באמצעות מבחן FISH המבוססת על ממוצע של מינימום 50 תאים סרטניים;

או הגברה חד משמעית באמצעות - ®assay FoundationOne ברקמת גידול או פלזמה במחזור גידול [ctDNA], Guardant360 DNAאו PDGx בפלזמה ctDNA.;

 נבדק ללא תיעוד של Met gene amplification חייב להסכים למסור חומר גידול ארכיוני או טרי להערכת רמות c-Met על-ידי מעבדת IHC שתמונה ע"י AbbVie במהלך תקופת הטרום-סינון. אם נבדק עומד בקריטריוני ההתאמה עבור רמות ביטוי חלבון c-Met על בסיס חומר רקמה ארכיוני, הנבדק חייב להסכים למסור חומר גידול טרי להערכה של רמות ביטוי חלבון c-Met לפני הכניסה למחקר.;

תפקודי מח עצם, כליה, וכבד מספקים;

תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
שם המחקר: DCC-2618-03-002
מספר הלסינקי: 0782-18
חוקר ראשי: ד"ר אלונה זר
המחלה הנחקרת: גידולים סטרומליים מתקדמים בדרכי העיכול
שם המחקר: DCC-2618-03-002
תיאור קצר: מחקר שלב 3, התערבותי, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית ובתווית פתוחה של DCC-2618 לעומת סוניטיניב (Sunitinib) במטופלים עם גידולים סטרומליים מתקדמים בדרכי העיכול לאחר טיפול עם אימטניב.
כותרת המחקר: A Phase 3, Interventiona Randomized, Multicenter, Open-Label Study of DCC-2618 vs Sunitinib in Patients with Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors after Treatment with Imatinib
תנאי קבלה עיקריים:

מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה בעת ההסכמה מדעת.;

אבחון היסטולוגי של GIST, על המטופל להיות מסוגל לספק דגימת רקמת גידול ארכיונית, ובהיעדר אפשרות לכך נדרשת ביופסיה טרייה.;

 דוח הפתולוגיה המולקולרית עם סטטוס המוטציה של KIT/PDGFRA מוכרח להיות זמין. אם דוח הפתולוגיה המולקולרית אינו זמין או שאינו מספק, תידרש דגימת גידול ארכיונית או ביופסיה טרייה לצורך אישור סטטוס המוטציה ע"י המעבדה המרכזית לפני ההקצאה האקראית.;

על המטופלים להיות כאלו שמחלתם התקדמה תוך טיפול עם אימטיניב או שיש להם אי-סבילות מתועדת לאימטיניב.;

ציון מצב תפקודי לפי הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG) של 2 לכל היותר בעת הסינון.;

על המטופלים להיות בעלי נגע אחד הניתן למדידה לפי mRECIST גרסה 1.1 (נגעים שאינם נודליים מוכרחים להיות בגודל של 1.0 ס"מ לפחות בציר האורך או לפחות פי 2 יותר מעובי הזכוכית הנושאת בציר האורך) ב-21 הימים שלפני המנה הראשונה של תרופת המחקר.; ת

פקוד איברים תקין ורזרבת מח עצם, בהתאם לתוצאות הערכות המעבדה המרכזית הבאות שיבוצעו בסינון.;

פתרון כל הרעילויות מטיפול קודם עד לדרגה 1 או פחות (או קו ההתחלה של המטופל) במהלך השבוע שלפני המנה הראשונה של תרופת המחקר (להוציא אלופציה וחריגות מעבדה בדרגה 3 או פחות של ליפאז, עמילאז וקריאטין פוספוקינאז [CPK] ללא תסמינים קליניים).;

 תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.

קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378086
תאריך עדכון: 05/04/2020
מציג תוצאות 145 - 150 מתוך 200