קולות קוראים מטעם הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע פרסמה קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר לשנת 2021.

מסלולי התמיכה שנפתחו:

 • מענק מחקר אישי, מועד הגשה – 8.11.21

  מטרת התכנית לתמוך בהצעות למחקר בסיסי הראויות למענקי מחקר. ההצעות ייבחרו על בסיס מצוינות ואיכות מדעית וללא קשר להשתייכות מוסדית, בתחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. תכנית זו היא הגדולה והמקיפה ביותר מכל תכניות הליבה של הקרן.         

  תחומי מחקר: כל התחומים ללא הגבלה

  סכום המענק: לא מוגבל. במחזור תש"פ היה המענק הממוצע כ-224,757 ש"ח לשנה

 • בקשה לתכנית מפ"צ (מחקרים פורצי דרך), מועד הגשה – 6.12.21

  מטרת תכנית היא לספק תמיכה בהיקף רחב למחקר איכותי במיוחד, המוגדר "פורץ דרך", שהינו בעל סיכון גבוה/ תועלת גבוהה (high risk/high gain). תכנית זו עתידה לספק משאבים שבדרך כלל אינם זמינים במערכת המענקים בישראל, ומיועדים למספר מצומצם ונבחר של חוקרים ראשיים אשר הגיעו לשלב בקריירה שבו נדרש תזרים מימון גדול להשגת יעדיהם.

  תחומי מחקר: כל התחומים ללא הגבלה

  סכום המענק: עד 800,000 ₪ לשנה עד ל-5 שנים (כולל ציוד ייעודי בעלות של עד מחצית התקציב)

 • תכנית מחקר לרופאים חוקרים בבתי החולים, מועד הגשה – 6.12.21

  מטרת התכנית היא לאפשר לרופאים לעסוק במחקר קליני, תוך פינוי מחצית מזמן עבודתם בבית החולים לצורך זה ולתמוך במחקרם.

  תחומי מחקר: מחקר רפואי קליני.

  סכום המענק: עד 148,000 ש"ח ל"זמן שמור", הסכום מהווה עד מחצית מעלות שכרו של החוקר ועד 185,000 ש"ח למחקר (סכום זה כולל תקורה)

 

את הפרטים המלאים והמחייבים ניתן למצוא באתר ה ISF: https://www.isf.org.il/#/support-channels/27/10