המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר-מידג"ם

לקהילת החוקרים/ות שלום,

המאגר הישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר-מידג"ם (biobank) ,הוקם על ידי פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר) בשותפות משרד המדע במטרה להוות תשתית לאומית לקידום המחקר והתעשייה הביו-רפואיים בישראל.

במסגרת מידג"ם נאספות דגימות ביולוגיות מחולים שנשמרות במוקדי האיסוף במטרה לאפשר לחוקרים גישה לדגימות אנושיות המלוות במידע רפואי קליני ופתולוגי. סיכום פעילות ל 2020מצורף לעיונכם.

אנו מזמינים אתכם לפנות למנהלת מידג"ם בכל שאלה בנושא שימוש בדגימות ביולוגיות למחקר (פרטים בתחתית המייל).

 מידג"ם פועל בחסות ובפיקוח המדען הראשי במשרד הבריאות. במידג"ם פועלת מערכת המסייעת ותומכת בחוקרים בהגשה של מחקרים, כולל מחקרים גנטיים, לוועדת הלסינקי העליונה במשרד הבריאות.

 למינהלת מידג"ם:

פרופ' שמעון רייסנר - ראש המינהלת shimon@midgam.org

ד"ר יהודית כהן - המנהלת המדעית yehudit@midgam.org

ד"ר אדלינה אובצ'רנקו - מנהלת QA\    adelina@midgam.orgQC

גב' עדנה סבאג - המנהלת האדמיניסטרטיבית edna@midgam.org

טלפונים: 08-9342579, 058-7867667  פקס: 08-9343535

אתר מידג"ם:  http://www.midgam.org.il/

 

 

Efrat Eyal
Senior Coordinator (Scientific Assistance)

Israel, Ministry of Science and Technology

cid:image002.jpg@01D29813.51E246B0

אפרת אייל

רכזת בכירה (סיוע מדעי)
משרד המדע והטכנולוגיה

Office: +972 (2) 5411829

Fax: +972 (2) 5823030

עבודה02-5411829:

פקס: 02-5823030

www.most.gov.il
EfratE@most.gov.il

Address:

Kiryat Begin-Government Offices,

Hakirya Hamizrahit

Clermont Ganneau St.3

Building 3, 3rd floor,

room 309, P.O.Box 49100

Jerusalem 91490, Israel

כתובת:

קרית בגין – קרית הממשלה (המזרחית),

רח' קלרמון גאנו 3,

בניין ג', קומה 3,

חדר 309, ת"ד 49100,

ירושלים 91490, ישראל