קישורים והפניות בבקשות למענקים - הקרן הלאומית למדע - מחזור 2021

שלום רב,

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם כי על פי ההנחיות להגשה החוקרים התבקשו שלא לכלול קישוריות (לינקים) בבקשות.

 

מכיוון שיש מספר רב של בקשות בהן כן נכללו קישוריות, אנו מעדכנים כי משתתפי תהליך השיפוט הונחו כי הם רשאים שלא לפתוח את הקישוריות.  אנו מבקשים כי תעדכנו את החוקרים ממוסדכם בהנחיה זו.

 

 

 

בברכה,

 

צוות הקרן