שם המחקר: MK3475-991
מספר הלסינקי: 0734-19-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי רגיש לטיפול הורמונלי (mHSPC)
שם המחקר: MK3475-991
תיאור קצר: ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, רגיש לטיפול הורמונלי (mHSPC) (KEYNOTE-991)
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-blind Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamide Plus ADT Versus Placebo Plus Enzalutamide Plus ADT in Participants With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer (mHSPC) (KEYNOTE-991)
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 ומעלה; אדנוקרצינומה בערמונית ללא תאים קטנים שאומתה בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (אם הן מקובלות בהתאם לתקנות רשות הבריאות המקומית). האבחנה מצוינת בדו"ח פתולוגיה ומאומתת בידי החוקר.; מחלה גרורתית לפי הערכת החוקר ואימות באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה ללא הסרה של הסמיות על סמך שני נגעים או יותר בעצמות במיפוי עצמות ו/או מחלה באיברים פנימיים לפי CT/MRI. משתתפים שהמחלה הגרורתית שלהם מוגבלת לבלוטות הלימפה אינם מתאימים למחקר.;  אחרי השיבוץ באקראי, על המשתתפים להסכים להמשיך לקבל טיפול ADT רציף באמצעות אגוניסטים או אנטגוניסטים להורמון LHRH במהלך טיפול המחקר או להיות אחרי כריתת אשכים דו צדדית.; רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של ECOG, בבדיקה שנערכה בעשרת הימים שלפני השיבוץ באקראי.;  על משתתפים המקבלים טיפול נגד ספיגת עצם לרבות בין השאר ביספוספונט או דנוזומב לקבל מנות יציבות ארבעה שבועות או יותר לפני השיבוץ באקראי.;  תפקוד איברים תקין לפי ערכי בדיקות מעבדה. יש לבצע את כל בדיקות המעבדה לסינון במעבדה מרכזית בעשרת הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של תרופת המחקר.; הגיש דגימות מביופסיית מחט עבה או מביופסיית כריתה חדשה (שנלקחה ב-12 החודשים שלפני הסינון) מרקמה רכה שלא טופלה בקרינה; תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: PCR2002
מספר הלסינקי: 0776-17-RMC
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (קו שני/שלישי)
שם המחקר: PCR2002
תיאור קצר: מחקר פאזה 1b-2 על טיפולים משולבים עם ניראפאריב בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס
כותרת המחקר: A Phase 1b-2 Study of Niraparib Combination Therapies for the Treatment of Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer
תנאי קבלה עיקריים: גברים בגיל 18 ומעלה; אבחנה של אדנוקרצינומה בערמונית המאוששת על ידי החוקר; הנבדקים חייבים להיות בעלי מחלה הניתנת למדידה לפי RECIST 1.1;  ביעה של סטטוס הסמן הביולוגי (מטופלים עם ביומרקר חיובי BM+) או מטופלים עם ביומרקר שלילי BM-) לפי תבחין בדיקת הדם של היזם; המטופלים עברו לפחות קו טיפול אחד, אך לא יותר משניים, של טיפול חדש המכוון נגד הקולטן לאנדרוגנים (AR) (כגון אבירטרון אצטאט עם פרדניזון, אנזלוטמיד, אפאלוטמיד) עבור סרטן הערמונית. משך הטיפול היה לפחות ארבעה שבועות;  תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK6482-013
מספר הלסינקי: RMC-0528-20
חוקר ראשי: דר ניימן
המחלה הנחקרת: סרטן תאי כליה
שם המחקר: MK6482-013
תיאור קצר: מחקר שלב 2 על MK-6482 במשתתפים עם סרטן תאי כליה בשלב מתקדם
כותרת המחקר: THIS PROTOCOL AND ALL OF THE INFORMATION RELATING TO IT ARE CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY PROPERTY OF MERCK SHARP & DOHME CORP., A SUBSIDIARY OF MERCK & CO., INC., NJ, U.S.A. (MSD).
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת; סרטן של תאי כליה מתקדם או גרורתי שאומת באופן היסטולוגי.; מחלה מדידה (לפחות נגע מטרה אחד) לפי RECIST גרסה 1.1; לא קיבל יותר מ 3 קווי טיפול סיסטמיים; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-03A
מספר הלסינקי: RMC-0308-20
חוקר ראשי: דר ניימן
המחלה הנחקרת: סרטן תאי הכליה
שם המחקר: MK3475-03A
תיאור קצר: מחקר שלב 1b/2 על שילוב טיפול חיסוני עם טיפול ממוקד במשתתפים עם סרטן תאי הכליה (U03): תת מחקר 03A
כותרת המחקר: CHECKpoint pathway and nivoluMAB clinical Trial Evaluation 7DX)
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת; בחנה של ccRCC מתקדם מקומית/גרורתי (עם או בלי מאפייני סרקומה) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית, כלומר סרטן תאי כליה בשלב IV לפי הסיווג של AJCC; המשתתף לא קיבל טיפול מערכתי קודם נגד RCC בשלב מתקדם )משתתפים בקו טיפול ראשון) הערה- טיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי קודם נגד סרטן תאי הכליה הוא מקובל אם הוא הושלם מעל או שווה ל- 12 חודשים לפני השיבוץ באקראי.; המשתתף עם ניקוד של 70% לפחות בסולם התפקוד על-שם קרנופסקי.; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-03B
מספר הלסינקי: RMC-0452-20
חוקר ראשי: דר ניימן
המחלה הנחקרת: סרטן תאי הכליה
שם המחקר: MK3475-03B
תיאור קצר: מחקר שלב 1b/2 על שילוב טיפול חיסוני עם טיפול ממוקד במשתתפים עם סרטן תאי הכליה (U03): תת מחקר 03B
כותרת המחקר: Docetaxel, in Men with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (CheckMate 7DX:
תנאי קבלה עיקריים: גיל 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת; בחנה של ccRCC מתקדם מקומית/גרורתי (עם או בלי מאפייני סרקומה) אשר אומת בבדיקה היסטולוגית, כלומר סרטן תאי כליה בשלב IV לפי הסיווג של AJCC; המשתתף לא קיבל טיפול מערכתי קודם נגד RCC בשלב מתקדם )משתתפים בקו טיפול ראשון) הערה- טיפול נאו-אדג'ובנטי/אדג'ובנטי קודם נגד סרטן תאי הכליה הוא מקובל אם הוא הושלם מעל או שווה ל- 12 חודשים לפני השיבוץ באקראי.; המשתתף עם ניקוד של 70% לפחות בסולם התפקוד על-שם קרנופסקי.; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378110
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: PCR0002
מספר הלסינקי: RMC-0618-19
חוקר ראשי: ד"ר אלי רוזנבאום
המחלה הנחקרת: סרטן ערמונית גרורתי
שם המחקר: PCR0002
תיאור קצר: מחקר סמנים ביולוגיים לקביעת התדירות של שגיאות בתיקון דנ"א בגברים עם סרטן ערמונית גרורתי
כותרת המחקר: Biomarker Study to Determine Frequency of DNA-repair Defects in Men with Metastatic Prostate Cancer
תנאי קבלה עיקריים: גבר מעל גיל 18; אבחנה של סרטן ערמונית גרורתי (שלב IV), שאושר באמצעות ביופסיה מאזור הגידול הגרורתי או היסטוריה של מחלה מקומית, הנתמכת על ידי מחלה גרורתית הנראית בבדיקות דימות (כלומר, מצוינת בבירור ברשומות בית החולים/רשומות קליניות); ללא בעיה רפואית שגורמת, לדעת החוקר, לכך שההשתתפות לא תהיה לטובתו של הנבדק (לדוגמה, תסכן את רווחתו) או שעלולה למנוע את ביצוע ההערכות המצוינות בפרוטוקול, להגבילן או לערפלן.; מוכן לספק דגימת רוק או דם לניתוח גנומי;  תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378074
תאריך עדכון: 15/06/2021
מציג תוצאות 1 - 6 מתוך 20
<<לדף הקודם1 2 3 4לדף הבא>>