שם המחקר: XL184-311
מספר הלסינקי: RMC-0161-19
חוקר ראשי: דר' ענבר פינקל
המחלה הנחקרת: סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי
שם המחקר: XL184-311
תיאור קצר: מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו של קאבוזאנטיניב (XL184) בנבדקים עם סרטן ממוין של בלוטת התריס העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי שחלה אצלם התקדמות לאחר טיפול קודם המוכוון לקולטן גורם הגדילה האנדותליאלי הווסקולרי (VEGFR).
כותרת המחקר: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Cabozantinib (XL184) in Subjects with Radioiodine-Refractory Differentiated Thyroid Cancer Who Have Progressed after Prior VEGFR-Targeted Therapy
תנאי קבלה עיקריים: גברים או נשים בגיל 18 שנים ומעלה; אבחנה של DTC המאושרת מבחינה היסטולוגית או ציטולוגית;  מחלה ברת-מדידה על פי RECIST 1.1 בסריקות CT/MRI שבוצעו בתוך 28 ימים לפני ההקצאה האקראית; חייב להיות לאחר טיפול ביוד-131 עבור DTC או שנקבע כי אינו מתאים לטיפול זה; חייב להיות לאחר טיפול עם לפחות אחד מחומרי ה-TKI הבאים המוכוונים ל-VEGFR לטיפול ב-DTC: לנווטיניב (lenvatinib) או סוראפניב (sorafenib).; החלמה עד קו ההתחלה או דירוג 1 לכל היותר; מצב תפקודי (PS) של 0 או 1 על פי ECOG; תפקוד איברים ומח עצם מספק; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר. 
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-689
מספר הלסינקי: 0668-17-RMC
חוקר ראשי: דר נוגה קורמן
המחלה הנחקרת: סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III-IVA, המתאים לכריתה בניתוח
שם המחקר: MK3475-689
תיאור קצר: מחקר שלב III, אקראי גלוי תווית להערכת השימוש בפמברוליזומאב כטיפול נאו אדג'ובנטי ובשילוב עם הטיפול המקובל כטיפול אדג'ובנטי לסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, מתקדם מקומית, בשלב III–IVA (LA HNSCC), המתאים לכריתה בניתוח
כותרת המחקר: A Phase III, Randomized, Open-label Study to Evaluate Pembrolizumab as Neoadjuvant Therapy and in Combination With Standard of Care as Adjuvant Therapy for Stage III-IVA Resectable Locoregionally Advanced Head and Neck Squamous Cell carcinoma (LA HNSCC)
תנאי קבלה עיקריים: גברים ונשים בגילאי 18 שנים  ומעלה; קיימת אבחנה חדשה (מאושרת היסטולוגית) של קרצינומה של תאי קשקש, נתיחה ולא גרורתית בהתאם לקריטריונים המוגדרים בפרוטוקול המחקר (יש לברר מול החוקר); להיות מועמד/ת מתאים לניתוח בהתאם להחלטת החוקר ולטיפול המקובל; להיות בעל/ת מחלה מדידה בהדמיה (CT או MRI) בהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;  יש לספק דגימות גידול כמוגדר בפרוטוקול המחקר לבדיקות במעבדה המרכזית; תוצאות מבדיקה (מקומית) של HPV לסרטן בלוע הפומי, המוגדרת כבדיקת אימונוהיסטוכימיה (IHC) ל-p16 באמצעות בדיקת CINtec ובהתאם למוגדר בפרוטוקול המחקר;  להיות בעל/ת רמת תפקוד יומיומי 1 או 0 לפי סולם הערכה בינלאומי (ECOG); תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: MK3475-415
מספר הלסינקי: 0173-16-RMC
חוקר ראשי: ד"ר שלומית יוסט כץ
המחלה הנחקרת: מנינגיומה
שם המחקר: MK3475-415
תיאור קצר: מחקר שלב 2, גלוי, זרוע יחידה על טיפול אימונותרפי עם פמברוליזומב למנינגיומה אטיפית או אנאפלסטית עמידה לטיפולים.
כותרת המחקר: A Phase II, open-label, single arm trial of Pembrolizumab for Refractory Atypical and Anaplastic Meningioma
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים בני 18 ומעלה אבחון מאומת היסטולוגית או הדמייתית של גידול מוחי מסוג מנינגיומה אטיפית (דרגה 2) או מנינגיומה אנאפלסטית (דרגה 3) או המנגיופריציטומה לאחר כשלון טיפול קודם של ניתוח או של טיפול קרינתי, אלא אם כן קיימת התווית נגד לטיפולים אילוץ (ניתן להכלל במחקר גם לאחר טיפול קודם בתרופות ביולוגיות או כימיות לגידול המוחי). מצב תפקודי סביר ומעלה תוחלת חיים צפויה מעל 4 חודשים תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: AG881-C-004 // AGIOS
מספר הלסינקי: RMC-0188-20
חוקר ראשי: ד''ר שלומית יוסט כץ
המחלה הנחקרת: גליומה
שם המחקר: AG881-C-004 // AGIOS
תיאור קצר: מחקר שלב 3 רב-מרכזי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו, בהקצאה אקראית של AG-881 בנבדקים עם גליומה שאריתית או נשנית בדרגה 2 עם מוטציה ב- IDH1 או ב IDH2
כותרת המחקר: A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of AG-881 in Subjects with Residual/Recurrent Grade 2 Glioma with an IDH1 or IDH2 Mutation
תנאי קבלה עיקריים: על המשתתף להיות בן 18 ומעלה בזמן החתימה על טופס ההסכמה מדעת.; מגליומה שאריתית או נשנית ללא האדרה, מדרגה 2, בעלת מוטציית IDH1 או IDH2 ; המשתתף עם ניקוד של 80% לפחות בסולם התפקוד על-שם קרנופסקי ; תנאי קבלה מפורטים נוספים ותנאי אי-קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
מספר הלסינקי: RMC-0485-19
חוקר ראשי: פרופ' סלומון שטמר
המחלה הנחקרת: אדנואיד ציסטיק קרצינומה (ACC)
שם המחקר: ACCURACY - AL-ACC-01
תיאור קצר: מחקר שלב 3 מבוקר בהקצאה אקראית, כפול-סמיות, של קבוזנטיניב בשילוב עם ניבולומאב ואיפילימומאב לעומת ניבולומאב ואיפילימומאב בנבדקים עם סרטן תאי כליה מתקדם או גרורתי בעלי סיכון בינוני או ירוד שלא טופל בעבר
כותרת המחקר: A PHASE 2, OPEN-LABEL, SINGLE-ARM, MULTI-CENTRE STUDY OF AL101 IN PATIENTS WITH ADENOID CYSTIC CARCINOMA (ACC) BEARING ACTIVATING NOTCH MUTATIONS
תנאי קבלה עיקריים: מטופלים מבוגרים - גברים ונשים מגיל 18 ומעלה עם אדנואיד סיסטיק קרצינומה (ACC) מאושרת היסטולוגית;   ACC מאושרת היסטולוגית עם מוטציות משפעלות ידועות בגנים NOTCH 1,2,3,4 שהינה נשנית או גרורתית, שאינה מתאימה באופן פוטנציאלי לניתוח מרפא או לטיפול בקרינה.;  ראיות להתקדמות רדיוגרפית או קלינית של המחלה במהלך 6 החודשים שלפני החתימה על ההסכמה מדעת; מותרים מטופלים שאובחנו לאחרונה עם מחלה גרורתית; לפחות נגע מטרה אחד שמדיד על פי RECIST גרסה 1.1, במטופלים עם גרורות נודליות או ויסרליות. מטופלים עם מחלה המוגבלת לעצמות בלבד יתאימו גם הם, אם הנגעים בעצמות ניתנים להערכה באמצעות CT או MRI, על פי קריטריונים MD Anderson (MDA) מותאמים לעצמות; תנאי קבלה נוספים ותנאי אי קבלה יימסרו ע"י רופא המחקר.
קישור חיצוני: לחץ כאן
שם איש קשר: צוות מחקרים אונקולוגיה
טלפון: 03-9378077
תאריך עדכון: 15/06/2021