חדשות
עדכונים מרשות המחקר

עדכונים מרשות המחקר

ברכת שנה טובה מרשות המחקר

ברכת שנה טובה מרשות המחקר

מענקי נסיעה לארה

מענקי נסיעה לארה"ב באמצעות הקרן הדו-לאומית למדע + מלגת צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטורית בארה"ב 2020/21

עריכת הצעות למענקי מחקר

עריכת הצעות למענקי מחקר

הצעות לנושאי מחקר

הצעות לנושאי מחקר

מחקר משותף עם מחוז דן-פ

מחקר משותף עם מחוז דן-פ"ת

קול קורא - חוק איסור התערבות גנטית בתאי רבייה

קול קורא - חוק איסור התערבות גנטית בתאי רבייה

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה לשנת 2020

קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה לשנת 2020

Call for research proposals. The DOTAN RESEARCH CENTER in HEMATO-ONCOLOGY - Application deadline October 3rd 2019

Call for research proposals. The DOTAN RESEARCH CENTER in HEMATO-ONCOLOGY - Application deadline October 3rd 2019

HORIZON 2020

HORIZON 2020

SPARK TEL AVIV mentoring program 2nd call

SPARK TEL AVIV mentoring program 2nd call

קול קורא - השתתפות בתכנית ה BioMedTech  באוניברסיטת תל אביב

קול קורא - השתתפות בתכנית ה BioMedTech באוניברסיטת תל אביב

קול קורא- מלגות לפרוייקטים בחממת החדשנות

קול קורא- מלגות לפרוייקטים בחממת החדשנות

תקנות ונהלים

טופס הלסינקי כלכלי מעודכן- 2019

נספחים לפרק ד- הסכם שמירת סודיות לחוקר שאינו עובד המוסד

נוהל עבודה של ועדת הלסינקי המוסדית מרכז רפואי רבין גרסה 5 (SOP)

נספחים לפרק ו- טופס בקשה למידע רשות מחקר

נספחים לפרק יח- הסכמה של הועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות למרכז רפואי רבין לדון בבקשות עד 150000$

נספחים לפרק יג- טופס בקשה לאישור אחסון מוצר המחקר במחלקה

נספחים לפרק יג- טופס אישור קבלת מוצר המחקר מבית המרקחת

נספחים לפרק יג- בקרת תרופות מחקר עי בית מרקחת

נספחים לפרק יב- טופס בקרת עומק

נספחים לפרק טו- תיק מחקר

נספחים לפרק טו- תיעוד הליך הסכמה להורה שני

נספחים לפרק טו- רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון

נספחים לפרק טו- כרטיס משתתף

נספחים לפרק טו- טופס תיעוד ייעודי

נספחים לפרק טו- Site Signature Log

נספחים לפרק טו- Patient Screening Log

נספחים לפרק טו- Patient Enrolment Log

נספחים לפרק טו- Note To File

נספחים לפרק טו- ID Log

נספחים לפרק ט- שאלון ליזם סיווג מחקר מיוחד או לא מיוחד

נספחים לפרק ט- הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר

נספחים לפרק ו- תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ו- תבנית מסמך סדר היום

נספחים לפרק ו- טופס בקשה להוצאת נתונים

נספחים לפרק ו- הסכם שמירת סודיות ליועץ חיצוני

נספחים לפרק ה- כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות למשקיף

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות לחבר ועדה

נספחים לפרק ד- תיעוד הדרכת לחץ דם ואקג למתאמת

נספחים לפרק ד- נוהל משרד הבריאות

נספחים לפרק ד- הצהרת מתרגם

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ''א - 1980 (על פי תוספותיהן ותיקוניהן עד 1999)

התקשרויות עם גופים מסחריים - עדכון​ 2010

תיקון לנוהל מהדורה 14 - 2017

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016