חדשות
Rare diseases research (RDR) Challenges Call

Rare diseases research (RDR) Challenges Call

העברת קול קורא לסדנה לפוסט דוקטורנטים לרשויות המחקר

העברת קול קורא לסדנה לפוסט דוקטורנטים לרשויות המחקר

הודעה מקדימה על פרסום קול קורא רשת CVD 2020

הודעה מקדימה על פרסום קול קורא רשת CVD 2020

Gesher Award for Academic Excellence in the field of Cancer Research

Gesher Award for Academic Excellence in the field of Cancer Research

הזמנה לסדנה

הזמנה לסדנה "Author Workshop Semina r", לכתיבת מאמרים מדעיים, מטעם המו"ל Elsevier

 “Applications of Immunogenomics to Cancer”- workshop in the Weizmann Institute of Science

“Applications of Immunogenomics to Cancer”- workshop in the Weizmann Institute of Science

ERA-NET NEURON: Preliminary announcement NEURON and ELSA JTCs2020

ERA-NET NEURON: Preliminary announcement NEURON and ELSA JTCs2020

פתיחת ההגשות לתכנית שת

פתיחת ההגשות לתכנית שת"פ סין - ישראל מענק מחקר

קול קורא 4/2019 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2020

קול קורא 4/2019 להשתתפות בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בשנת 2020

בעקבות יום העיון בנושא תכנית מארי קירי ITN

בעקבות יום העיון בנושא תכנית מארי קירי ITN

EJP RD קדם הודעה על קול קורא למחקרים משותפים במחלות נדירות במסגרת

EJP RD קדם הודעה על קול קורא למחקרים משותפים במחלות נדירות במסגרת

Excellent Paper in Neurosciences Award (EPNA) 2019 - פרסום תחרות מאמר מצטיין

Excellent Paper in Neurosciences Award (EPNA) 2019 - פרסום תחרות מאמר מצטיין

ERA PerMed JTC2020  הודעה מוקדמת: קול-קורא ברפואה מותאמת אישית

ERA PerMed JTC2020 הודעה מוקדמת: קול-קורא ברפואה מותאמת אישית

דחיית המועד הסופי להגשה בתוכנית הרגילה של ה-BSF

דחיית המועד הסופי להגשה בתוכנית הרגילה של ה-BSF

Prof. Rahamomoff Travel Grants for PhD students

Prof. Rahamomoff Travel Grants for PhD students

תקנות ונהלים

טופס הלסינקי כלכלי מעודכן- 2019

נספחים לפרק ד- הסכם שמירת סודיות לחוקר שאינו עובד המוסד

נוהל עבודה של ועדת הלסינקי המוסדית מרכז רפואי רבין גרסה 5 (SOP)

נספחים לפרק ו- טופס בקשה למידע רשות מחקר

נספחים לפרק יח- הסכמה של הועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות למרכז רפואי רבין לדון בבקשות עד 150000$

נספחים לפרק יג- טופס בקשה לאישור אחסון מוצר המחקר במחלקה

נספחים לפרק יג- טופס אישור קבלת מוצר המחקר מבית המרקחת

נספחים לפרק יג- בקרת תרופות מחקר עי בית מרקחת

נספחים לפרק יב- טופס בקרת עומק

נספחים לפרק טו- תיק מחקר

נספחים לפרק טו- תיעוד הליך הסכמה להורה שני

נספחים לפרק טו- רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון

נספחים לפרק טו- כרטיס משתתף

נספחים לפרק טו- טופס תיעוד ייעודי

נספחים לפרק טו- Site Signature Log

נספחים לפרק טו- Patient Screening Log

נספחים לפרק טו- Patient Enrolment Log

נספחים לפרק טו- Note To File

נספחים לפרק טו- ID Log

נספחים לפרק ט- שאלון ליזם סיווג מחקר מיוחד או לא מיוחד

נספחים לפרק ט- הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר

נספחים לפרק ו- תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ו- תבנית מסמך סדר היום

נספחים לפרק ו- טופס בקשה להוצאת נתונים

נספחים לפרק ו- הסכם שמירת סודיות ליועץ חיצוני

נספחים לפרק ה- כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות למשקיף

נספחים לפרק ה- הסכם שמירת סודיות לחבר ועדה

נספחים לפרק ד- תיעוד הדרכת לחץ דם ואקג למתאמת

נספחים לפרק ד- נוהל משרד הבריאות

נספחים לפרק ד- הצהרת מתרגם

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) התשמ''א - 1980 (על פי תוספותיהן ותיקוניהן עד 1999)

התקשרויות עם גופים מסחריים - עדכון​ 2010

תיקון לנוהל מהדורה 14 - 2017

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016